Kosttillägg

Maria Glassbrook
Mind Map by Maria Glassbrook, updated more than 1 year ago
Maria Glassbrook
Created by Maria Glassbrook over 3 years ago
7
1

Description

nutrition Mind Map on Kosttillägg, created by Maria Glassbrook on 02/23/2017.

Resource summary

Kosttillägg
1 Redogöra för etiologi, hälsorisker och behandlingsformer vid fetma, hjärtkärlsjukdom och caner.
2 Undernäring
2.1 Där bristen på energi, protein och andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller en persons sjukdomsförlopp
2.2 BMI <18,5 eller en viktförlust på 10% på ett odefinierat tidsspann, eller en viktnedgång på 5% under de senaste tre månaderna samtidigt som man har BMI <20 och är under 70 år
2.3 Nutritionsbehandling
2.3.1 Artificiell nutrition = när man inte kan eller vill äta, sondmatning t.ex.
2.3.2 Oral nutrition = kostbehandling
2.3.2.1 prat om matvanor, måltidsordning och livsmedel
2.3.2.1.1 matlagningsmetoder
2.3.2.1.2 specialkost
2.3.3 Kosttillägg
2.3.3.1 Näringsdrycker, energimoduler, vitamin- och mineralsupplement i tillägg till vanlig mat
3 Vad är
3.1 EU-reglerat
3.1.1 Klassas som livsmedel
3.1.1.1 Livsmedel för speciella medicinska ändamål
3.2 Olika former
3.2.1 Flytande
3.2.1.1 drickfärdiga näringsdrycker vanligast
3.2.1.1.1 med varierad mängd av protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler
3.2.2 Pulver som löses i vätska
3.2.3 Energimoduler
3.2.3.1 Med bara ett energigivandenäringsämne i ofta, som fett.
3.2.4 puddingkonsistens
3.3 Till vem
3.3.1 Ofta kostillägg vid cancer
3.3.1.1 Cancer i magtarmkanalen, lungcancer etc.
3.3.2 Olika magtarmsjukdomar som Chrons
3.3.3 Äldre
3.3.4 Undernärda
3.3.5 Används inom vården med medicinsk bevakning men går att köpa på apotek
3.3.5.1 Köps in från grossist t.ex. Menigo, till äldrevårdshem etc.
3.3.5.1.1 Upphandlingar styr vad som finns tillgängligt i kommunen
3.3.5.2 Distributionsvägar: 60% som bor hemma, 15% på sjukhus och 25% bord på särskilt boende som äldrevården
3.3.6 Patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel eller vissa näringsämnne pga. en specifik sjukdom/medicinskt tillstånd
3.3.7 När man inte kan ändra den vanliga maten
3.3.8 Skrivs ut på individuell nivå! Ej till hela äldreboendet t.ex. Utredning, bedömning, kriterier ska upfyllas
4 Tre kategorier
4.1 Näringsmässigt kompletta
4.1.1 Ska kunna leva enbart på dessa
4.1.2 Sondnäring eller kompletta näringsdrycker
4.1.3 Ofta mjölkbaserade men utan laktos
4.1.4 En dryck på 200 ml. ger ca. 1/3 av dagsbehovet
4.1.4.1 300 kcal och 20 g. protein
4.2 Icke-näringsmässigt kompletta
4.2.1 Innehåller mjölkprotein men är saftliknande, klara näringsdrycker
4.2.1.1 För patienter som inte klarar av de andra pga. t.ex. fettet.
4.2.1.2 Innehåller vitaminer och mineraler men i lägre halter än de andra
4.2.1.2.1 Lägre proteinhalt med
4.2.2 Energimoduler
4.2.2.1 En fettemulsion
4.2.2.1.1 45 g. fett, 30 ml. 3 gånger/dagen
4.2.2.1.1.1 I samband med medicin t.ex., används väldigt mkt trots att näring ej är tillsatt
4.2.3 Förtjockningsmedel
4.2.3.1 För patienter med sväljsvårigheter, blandas i soppur/drycker
4.2.4 Rek. 1-3 om dan i tillägg till vanlig mat som man också får hjälp med
4.3 Näringsmässigt kompletta för särskilda sjukdomar t.ex. njursjuka innan dialys
4.3.1 Ska kunna leva enbart på dessa
4.4 Av de näringsmässigt kompletta finna "Kompakta" versioner
4.4.1 ger mkt kalorier på lite volym, 125 ml = 1 dryck = 300 kcal och 12 g. protein
5 Kostnader
5.1 Negativt = kostnaden, dyra, statliga medel
5.1.1 Vana, svårt för patienten att gå tbks till vanlig mat sen
5.1.1.1 Miljö och bulk
5.1.1.1.1 Svinn
5.1.2 År 2012 såldes ca. 3 miljoner liter fö en kostnad av 150 miljoner kr.
5.1.2.1 Nationellt
5.2 Ekonomiskt stöd till patienten, beroende på fallet
5.2.1 T.ex. egenavgift 250 kr/månad i Uppsala för kosttillägg, spndnäring 1500 kr/mån.
5.2.1.1 Resten betalas statligt
Show full summary Hide full summary

Similar

Junior Cert Home Economics: Healthy Eating
dembaba987654321
specific dietary requirements
a stoddart
High and low risk foods
Bob Read
Nutrition and Energy Systems.
JoseFINE Capolingua
Applied Poultry Nutrition
Florence Edwards
Nutrition
manu_maus
Nutrition, digestion and excretion
Shubh Malde
Vitamins
Zoë Bestel
Vitamins
george hathaway