Antibiotika

karin.bergstrom.
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on Antibiotika, created by karin.bergstrom. on 04/23/2014.

68
1
0
Tags
karin.bergstrom.
Created by karin.bergstrom. over 5 years ago
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
Mind Maps with GoConqr
croconnor
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
The Periodic Table
asramanathan
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
The Heart
annalieharrison
Developmental Psychology - Freud, Little Hans (1909)
Robyn Chamberlain
The SAT Test
philip.ellis
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Main People in Medicine Through Time
Holly Bamford
Antibiotika
1 hämmar cellväggssyntes
1.1 BETALAKTAMER (minst x3 pga kort halveringstid. Kan användas under graviditet och amning
1.1.1 Penicilliner
1.1.1.1 BASPENICILLINER
1.1.1.1.1 PcV - Kåvepenin (T)
1.1.1.1.1.1 Luftvägsinfektioner. 1a hand vid Pneumokocker / streptokocker, hud/mjukdels streptokockinfektion. Kattbett.
1.1.1.1.2 PcG - Bensyl Pc (iv)
1.1.1.1.2.1 Täcker även meningokocker och HI (ej alla PcG). Vid endokardit där S. Aureus ej sannolik
1.1.1.2 PENICILLINER MED UTVIDGAT SPEKTRUM
1.1.1.2.1 Amoxicillin (Ampicillin) - Amimox
1.1.1.2.1.1 Streptokocker. Listeria, enterokocker
1.1.1.2.2 Amoxicillin + klavulansyra - spektramox
1.1.1.2.2.1 Tar även Stafylokocker och HI. Hund och människobett. HI
1.1.1.2.3 Pivmecillinam - Selexid
1.1.1.2.3.1 1a hand vid Nedre UVI
1.1.1.2.4 Piperacillin + tazobactam - tazocin
1.1.1.2.4.1 Intraabdominell. Bredspektrum! Täcker även enterokocker och bacteroides fragilis
1.1.1.3 ISOXAZOLYL PC
1.1.1.3.1 Flukloxacillin - Heracillin (T)
1.1.1.3.2 Kloxacillin - Ekvacillin (iv)
1.1.1.3.2.1 S. Aureaus (hud). S. Aureus endokardit. Septisk artrit. Spondylartrit. Tidig protesinfektion. Fungerar ej på MRSA
1.1.2 CEFALOSPORINER
1.1.2.1 Cefuroxim - Zinacef (iv)
1.1.2.1.1 Allvarliga infektioner i lungor, urinväg, tarm. Endokardit vid pc-allergi ej typ1.
1.1.2.2 Cefotaxim - Claforan (iv)
1.1.2.2.1 Brett spektrum. Meningit, hjärnabcess. Svår sepsis (utom hudfokus), Salmonella: Effekt på G+ och G
1.1.2.3 Cefibuten - Cedax
1.1.2.3.1 2a hand nedre och övre UVI, excerbation kronisk bronkit
1.1.2.4 Ceftazidim - Fortum
1.1.2.4.1 övre UVI, akut meningit, neutropen feber. Som Cefotaxim men sämre effekt på S. Aureus och även effekt på pseudomonas
1.1.3 KARBAPENEMER
1.1.3.1 Meropenem - Meronem
1.1.3.1.1 Komlicirede inf i lungor, urinväg, abdominella, hud, meningit. Bredspektrum! Täcker även enterokocker och bacteroides fragilis
1.1.3.2 Impinem - Tienam
1.1.3.2.1 Nekrotiserande fascit + Dalacin
1.2 GLYKOPEPTIDER
1.2.1 Vancomycin - Vancocin (T)
1.2.1.1 Stor molekyl, tas ej upp oralt men har sin verkan direkt i tarmen. Enterokolit pga clostridium difficile. MRSA infektioner. Endokardit vid pc-allergi typ 1. 1a hand vid hjärtelektrodinfektion och protesendokardit tillsammans med aminoglykosid och Rifampicin
2 Hämmar translation (proteinsyntes)
2.1 MAKROLIDER
2.1.1 Azitromycin - Azitromax
2.1.1.1 bredspektrum! Mykoplasmapneumonier, legionellapneumonier, klamydia, kikhosta. Ersättningspreparat vid luftvägsinfektioner och allergi mot betalaktamab
2.1.2 Erytromycin – Ery-Max
2.2 TETRACYKLINER
2.2.1 Doxycyklin - Doxyferm
2.2.1.1 Mykoplasma, klamydia, Borrelia. Ersättning vid typ1 allergi pneumoni
2.3 AMINOGLYKOSIDER
2.3.1 Gentamicin - Gensumycin/Garamycin (T)
2.3.1.1 Effekt fra på G-. tillägg i engångsdos vid svår urosepsis och septisk chock med oklart fokus Synergistiskt med BencylPc vid alfastreptokock endokardit. Alltid tillägg vid endokardit. Njurtoxiskt - konc.bestämning vid upprepad dosering.
2.4 LINKOSAMIDER
2.4.1 Klindamycin – Dalacin (IV)
2.4.1.1 Effekt på G+ och anaerober --> effekt på tarmfloran, mkt biverkan Nekrotiserande fascit. Ersättning vid Staff A och streptopkock vid pc allergi 1.
3 Hämmar transkription och replikation
3.1 KINOLONER - hämmar DNA-gyras
3.1.1 Ciprofloxacin – Ciproxin (T)
3.1.2 Moxifloxacin – Avelox
3.1.2.1 Bredspektrum! Använd lite pga resistens (10% E coli) och ekologisk dålig. 1a vid övre UVI. Shigella. Tularemi.
3.2 RIFAMPICIN
3.2.1 Rifampicin – Rifadin
3.2.1.1 Tbc (+ Isoniazid, pyrazinamid och Etambutol), mykobakterier. tillägg vid protes/elektrod endokardit
4 Hämmar enzymatiska reaktioner
4.1 FOLSYREANTAGONISTER potentierar warfarineffekt
4.1.1 Trimetroprim
4.1.1.1 Nedre UVI efter resistensbestämning
4.1.2 Trimetroprim + Sulfametoxazol – Bactrim
4.1.2.1 Övre UVI efter resistensbestämning (E.coli resistens 25%). Pneumocystis Jirovecii.
4.2 NITROFURANDERIVAT
4.2.1 Nitrofurantoin – Furadantin
4.2.1.1 1a hand vid Nedre UVI
4.3 NITROIMIDAZOLER
4.3.1 Metronidazol – Flagyl
4.3.1.1 Anaerobt. Bukabcesser, clostridium dificile orsakad enetrokolit, Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica. Hjärnabcess.
4.3.2 Tinidazol - Fasigyn

Media attachments