TRIGERID

Krista Vaabel
Mind Map by Krista Vaabel, updated more than 1 year ago More Less
Krista Vaabel
Created by Krista Vaabel over 2 years ago
7
0
0

Description

A mindmap that explains trigers in estonian
Tags

Resource summary

TRIGERID
1 SR- triger
1.1 MS-Triger

Annotations:

  • 2 samasugust trigerit. kui SR baasil siis 4 NANDi, syncro, 2 ANDi. tagasiside kahest kohast
1.1.1 kahetaktiline
1.1.1.1 juhitakse sünkrosignaalidega läbi EI-elemendi
1.1.2 probleem tagasisides
1.1.2.1 sisendid võivad olla välised kombinatsioonskeemid. toimub pidev ümberlülitamine.
1.2 Asünkroonne

Annotations:

  • 2 NANDi või 2 NORi. ei ole sünkrosisendit. 
1.2.1 sünkrosisendita
1.2.2 väärtuse muutumine sisendite järgi
1.2.3 S=R=1 keelatud
1.2.4 väljund tuleb S sisendi väljundist
1.3 sünkroonne

Annotations:

  • 4 NANDi ja Sünkrosisend
1.3.1 sünkrosisend C
1.3.1.1 C=1 saab olekut muuta
1.3.1.2 C=0 ei saa olekut muuta
1.3.1.2.1 säilitab vana oleku
1.4 seadmesisend
2 D-triger

Annotations:

  • S-i D otseväärtus ja R-i D vastandväärtus
2.1 fondiga sünkroonitav D-triger
2.1.1 lülitab ümber kui C muutub 0-st 1-ks või vastupidi
2.1.2 esi- ja tagafront
2.1.3 EI ja JA elemendist koosnev skeem sünkrosisendi ette
2.2 võtab sisendi väärtuse kui C=1
2.3 C=0 Qt-1
2.4 andmesisend
3 JK-triger
3.1 sarnane SR-trigerile
3.2 puudub keelatud väärtus J=K=1
3.3 Frondiga sünkroniseeritav JK-triger
3.3.1 frondiga sünkroniseeritava D trigeri baasil, mille ette koostatakse loogikaskeem, mis paneb ta käituma nagu JK trigeri
3.4 universaalsisend
4 T-triger
4.1 loendustriger
4.2 väljendub XORi kaudu
4.3 T=0 Qt-1
4.4 T=1 !Qt-1
4.5 loendussisend
5 Asünkroonsete asetussisenditega triger
5.1 T-trigeri algoleku probleemid
5.2 lisasisend trigeri algolekusse viimiseks
6 järjestikskeemid
7 mälu omadus
7.1 elementaarne mäluelement
8 aja parameeter
9 stabiilsed olekud
9.1 1
9.2 0
10 väljundid
10.1 otseväljud Q
10.2 eitus !Q
Show full summary Hide full summary

Similar

Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
SFDC App Builder 2
Parker Webb-Mitchell
Intake7 BIM L1
Stanley Chia
Data Types
Jacob Sedore
CCNA Answers – CCNA Exam
Abdul Demir
Software Processes
Nurul Aiman Abdu
Design Patterns
Erica Solum
Database Replication
Michael Mahfouz
Spyware
Sam2
Data Analytics
anelvr
Abstraction
Shannon Anderson-Rush