De nya germanstaterna

Danne Johansson
Mind Map by , created over 5 years ago

Tankekarta över de framväxande germanska rikena i maktvakumet efter västroms fall.

179
0
0
Tags
Danne Johansson
Created by Danne Johansson over 5 years ago
HISTORIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
Genis Rodriguez
Economía y salud
Ezequiel Costant
Historia de la psicología
Elizabeth Rs
Higher Level Economics
Jim hammerton
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
Historia de la Música
Alicia Maqueira Atienza
Constitución Española (1978)
James Boyce
Franquismo
lucia broncano
I Guerra Mundial
miminoma
De nya germanstaterna
1 Italien
1.1 Östgoterna
1.1.1 Teoderik 493-526
1.1.1.1 Besegrade Odovakar
1.1.1.2 "Godkänd" av Östrom
1.1.1.3 Organiserade Italien efter gammalt romersk mönster
1.1.1.4 Fick fart på ekonomi och jordbruk
1.1.1.5 Stiftade lagar enligt romersk tradition
1.2 Östrom
1.2.1 Justinianus 562-565
1.3 Langobarderna
1.3.1 Kung Alboin 568
1.3.2 Italien delades upp i småriken efter Alboins död
1.3.2.1 Lokala herrar kallades "Duce" (hertig).
1.3.3 Ständigt krig mot Östrom som hade kvar områden i Italien.
1.3.3.1 Fred med Östrom 680
1.3.4 Aistulf (749-756)
1.3.4.1 Erövrade kyrkans mark. Frankerna hjälpte och underkuvade Langobarderna.
1.3.4.1.1 Pippin den lille (Frankerriket) gjorde Påven till världslig ledare i Italien.
2 Spanien
2.1 Västgoterna
2.1.1 Större delen av Spanien + kusten ända till Östgoternas rike
2.1.2 Goterna en minoritet som var styrande överklass
2.1.3 Romersk kultur kom att dominera
2.1.4 Rekared (586-601)
2.1.4.1 Omvändes till katolicism
2.1.5 Sisebus
2.1.5.1 637 judeförföljelse. Omvändelse eller döden.
2.1.6 Isidor av Sevillia (570-636)
2.1.6.1 Kyrklig man
2.1.6.2 Skrev Europas första encykopedi
2.2 Justinianus besatte en lite del i sydöst på 500-talet
2.2.1 Flera områden fanns kvar under Östrom fram till Arabernas invassion
2.3 Araberna
2.3.1 Invaderade och besegrade Goternas kung Roderik 711
3 Frankerriket
3.1 Klodvig (465-511)
3.1.1 Kuvar de andra frankiska stammarna
3.1.2 Erövrar norra gallien 486
3.1.3 Döptes 496
3.1.4 Erövrar sydgallien 507
3.1.5 Lyckades förena romersk och franisk tradition
3.1.5.1 Goda rättigheter till romare som bor i de erövrade områdena
3.1.5.2 Stiftar lagar
3.1.5.3 Utnämndes till romers konsul
3.1.5.3.1 I praktiken dock självstyrande
3.1.6 Gjorde Paris till huvudstad
3.2 Klodvigs fyra söner
3.2.1 Riket delas i fyra delar
3.2.1.1 Släktfejd
3.2.1.1.1 En överlevadne arvtagare; Klotar I (558-611)
3.2.1.1.1.1 Riket delas i två delar. Två söner.
3.2.1.1.1.1.1 Neustrien
3.2.1.1.1.1.1.1 Kilperik (561-584)
3.2.1.1.1.1.2 Austrasien
3.2.1.1.1.1.2.1 Sigbert (561-575)
3.2.1.1.1.1.3 Släktfejd
3.2.1.1.1.1.3.1 Makten glider över till aristokratin
3.2.1.1.1.1.3.1.1 Rikshovmästare Pippin tar ensam makten 687
3.2.1.2 Riket expanderar under alla sönerna
3.3 Karl Martell Rikshovmästare (715-741)
3.3.1 Besegrade de invaderande Araberna 732
3.3.2 Pippin den lille (751-768)
3.3.2.1 Valdes till kung
3.3.2.1.1 Kröntes av påven
3.3.2.2 Kuvade Langobarderna i Italien
3.3.2.3 Riket blomstrar under Pippin den lille
4 England
4.1 Plundrande saxare
4.1.1 Saxare plundrade Britannien redan på 200-talet
4.1.1.1 Romerska styrkor slår tillbaka anfallen
4.1.2 Invasionsvåg ca 380
4.1.2.1 Romerska medborgare flyr
4.1.2.2 Britterna flyr
4.1.2.2.1 Whales
4.1.2.2.2 Skotland
4.1.2.2.3 Gallien
4.1.2.3 Saxare, jutar och Angler bosätter sig
4.1.2.3.1 Saxare i Wessex
4.1.2.3.2 Jutar i Kent
4.1.2.3.3 Angler i Essex
4.1.2.3.4 De tre folkgrupperna växer ihop och bildar ett folk; anglosaxer
4.1.2.3.4.1 Tre större riken växer fram
4.1.2.3.4.1.1 Northumbria i norr
4.1.2.3.4.1.2 Mercia centralt
4.1.2.3.4.1.3 Wessex i söder
4.2 Irland kristnat sedan 400-talet

Media attachments