Comerç

Abril
Mind Map by Abril, updated more than 1 year ago
Abril
Created by Abril about 7 years ago
26
0

Description

Mind Map on Comerç, created by Abril on 05/19/2013.

Resource summary

Comerç
1 Comprar i vendré a carvi de dobles.
1.1 Productors
1.1.1 Obtenen i eleboren els productes
1.2 Transportistes
1.2.1 Transportan coses en camio,en vaixell,etc
1.3 ComerciantI
1.3.1 Compren les productos per tornarlos a vendre
1.3.2 Minoristes
1.3.2.1 Compren les productors las majoristres i les venen ala consumidors
1.3.3 Majoristes
1.3.3.1 Compren grans quantitats directamente als productor.Despres els venen a altares comerciants
1.4 Consumidors
1.4.1 Compren els productos a les botigues
Show full summary Hide full summary

Similar

Art Movements
Julia Lee
English Language Techniques
Zakiya Tabassum
To Kill a Mockingbird Key Themes and Quotes
Matthew T
All AS Maths Equations/Calculations and Questions
natashaaaa
Chemistry 1
Peter Hoskins
Mapa Conceptual de Liderazgo 1
Nórica García
LA INICIACION LITERARIA
Monica Violeta Toro López
Globalisation Case Studies
EMI D
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joaquin Calderon
MAPA CONCEPTUAL DE PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
Ximena Paz