Present Simple and Present Continous / 3ESO

Hugo Martí
Note by Hugo Martí, updated more than 1 year ago
Hugo Martí
Created by Hugo Martí over 3 years ago
26
0

Description

Explicació sobre el Present Simple i el Present Continous, normes i excepcións.

Resource summary

Page 1

*************************************************** Present Simple and Continous ***************************************************   S´utilitza Present Simple per a:  Afirmativa/ El Present Simple és forma un verb = Persona + Verb  Negativa/ Persona + (he/she/it = don´t o doesn´t) + Verb Interrogativa/ Do/Does + Persona + Verb *RUTINES:  EXEMPLE= Jugue a videojocs = I play videogames,  ell juga videojocs = He play videogames - Dins de les RUTINES podem utilitzar-ne adverbis de freqüència com poden ser : sometimes (a vegades), never (mai), always (sempre), ussualy (normalment)... entre altres. EXEMPLE= Nunca jugue videojocs = I never play games. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   S´utiliza Present Continous per a:  -Afirmativa/ El Present Continous es forma amb la terminació -ing després d´un verb = Persona + am/are/is + Verb + ing. -Negativa/ Persona + am/are/is (acabat en n´t) + verb (en tercera persona -s). -Interrogativa/ am/are/is + Persona + Verb acabat en -ing *Coses que estem fent en aquests moments:  EXEMPLE= Estic jugant videojocs = I am playing videogames.  - Dins de les Coses que estem fent en aquests moments podem utilitzar-ne adverbis com poden ser: now (ara), in this moment (en estos momentos... *Plans per al futur: EXEMPLE= Este dissabte montaré en bici = I am riding a bike this saturday.   NORMES 1. Verb acabat en vocal + y, la -y no se elimina.  EXEMPLE: play-----playing 2.Verb acabat en consonant + vocal+ consonant, la última lletra es duplica.  EXEMPLE: swim-----swimming 3.Verb acabat en -e, se elimina la -e.  EXEMPLE: stole-----stoling   EXCEPCIONS 4.Els verbs que no produeixen cap moviment físic o mental no poden pasarse a present continous i queden en la seva forma inicial (el present simple). EXEMPLE: want (voler), like (gustar)...  

Show full summary Hide full summary

Similar

Present Simple and Present Continuous
Lucía Expósito
Present Simple and Present Continuous
My Interactive Room Nuevo Continente 5th & 6th
Present Simple and Present Continuous
Paola Cortes
Present Simple and Present Continuous
Santi González
Present Simple and Present Continuous
BYRON CARLOS REASCO GARZON
Present Simple and Present Continuous
Miriam Palacios
Present Simple and Present Continuous
angie romero
Present Simple and Present Continuous
Andrea Barreiro Pintos
Present Simple and Present Continuous
Ioana Modorán Modorán
Present Simple and Present Continuous
Madelaine Flores
Present Simple and Present Continuous
Lil Angel's