Funkcje

Description

Matematyka, klasa 1, szkoła ponadgimnazjalna
Monika W
Flashcards by Monika W, updated more than 1 year ago
Monika W
Created by Monika W over 5 years ago
17
0

Resource summary

Question Answer
Wzór ogólny funkcji liniowej to \(Ax+By+C=0\)
Wzór kierunkowy funkcji liniowej \(y=ax+b\)
Wzór ogólny funkcji kwadratowej \(A x^{2}+B x+C=0\)
Wzór iloczynowy funkcji kwadratowej \(y=a(x-x_{1})(x-x_{2}\)
Wzór kanoniczny funkcji kwadratowej \(y=a(x-p)^{2}+q\)
Co to jest Wyróżnik funkcji kwadratowej (Delta) ? \(b^{2}-4ac\)
Funkcja określona jest wzorem \(f(x)=5x^{2}+4x-2\) . Oblicz wyróżnik tej funkcji. \(56\)
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej \(\Delta <0\) nie ma miejsc zerowych
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej \(\Delta = 0\) jedno miejsce zerowe: \(x_{0}=\frac{-b}{2a}\)
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej \(\Delta > 0\) dwa miejsca zerowe: \(x_{1}=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\) \(x_{2}=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\)
Show full summary Hide full summary

Similar

Definicja funkcji
Urszula Dzwonowska
Dodawanie i odejmowanie w zakr. 20
Jolanta MW
Figury płaskie
hbasaj
Figury geometryczne w architekturze
Jakub Dakowski
DODAWANIE
Anna Jadczak
Trójkąty prostokątne
Ewelina Z
Własności liczb wymiernych
Aneta K.
Miary kątów w tójkątach
Aneta K.
dodawanie i odemowanie w zakresie 10
Anna Jadczak
Logarytm i funkcja logarytmiczna
hbasaj