Pagsasanay sa Aspekto at Uri ng Pandiwa

CINDY FRANCISCO
Quiz by CINDY FRANCISCO, updated more than 1 year ago
CINDY FRANCISCO
Created by CINDY FRANCISCO over 3 years ago
1844
0

Description

Pagsasanay para sa Ika-limang baitang.

Resource summary

Question 1

Question
Ang pandiwa ay mga salitang nagsasabi o nagpapahayag ng kilos o galaw at nagbibigay buhay sa mga lipon ng salita.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Ang mga bata ay naghatid ng donasyon sa simbahan malapit sa bayan. Alin ang pandiwa sa pangungusap?
Answer
 • bata
 • malapit
 • simbahan
 • naghatid

Question 3

Question
Binilhan ng mga bagong sapatos ang mga batang kasali sa soccer team. Ilan ang panlaping ginamit upang mabuo ang pandiwa sa pangungusap?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3

Question 4

Question
I-type ang tamang pandiwang bubuo sa diwa ng pangungusap. Maraming lider ng iba't ibang ang (dating) [blank_start]dumating[blank_end] para sa ASAEN Summit.
Answer
 • dumating

Question 5

Question
Nagkaroon ng malawakang bigat ng trapiko sa Kamaynilaan. Alin ang tamang pandiwa kung ito ay gagawing IMPERPEKTIBO?
Answer
 • magkakaroon
 • nagkaroonin
 • nagkakaroon

Question 6

Question
Ang mga lider ng bawat bansa ay nagpulong upang magplano ng iba't ibang gawain at programa na makakatulong sa lahat ng bansa. Ilan ang pandiwang ginamit sa pangungusap?
Answer
 • 3
 • 2
 • 1

Question 7

Question
Aling pahayag ang nagsasabi ng totoo tungkol sa pandiwa?
Answer
 • Ito ay lahat ng salitang mayroong panlapi.
 • Nagsasabi ito ng paglalarawan sa mga pangngalan.
 • Nagbabago ang pandiwa kapag nagbabago ang panahon ng kilos.
 • Laging nawawala ang panlapi sa Kontemplatibo.

Question 8

Question
Mayroong [blank_start]4[blank_end] na Aspekto ng Pandiwa.
Answer
 • 4

Question 9

Question
Ito ang nagpapakita ng kaugnayan ng iba’t ibang panlapi ng pandiwa sa naging panahon kung kailan ginawa ang kilos.
Answer
 • Uri ng Pandiwa
 • Tinig ng Pandiwa
 • Pokus ng Pandiwa
 • Aspekto ng Pandiwa

Question 10

Question
nag-alisan kaaalis nag-aalisan __________ Anong pandiwa ang kukumpleto sa pangkat?
Answer
 • aalis
 • inalis
 • mag-aalis
 • mag-aalisan

Question 11

Question
Tinutukoy nito ang pandiwa na gumagamit at hindi gumagamit ng layon.
Answer
 • Tinig ng Pandiwa
 • Uri ng Pandiwa
 • Aspekto ng Pandiwa
 • Pokus ng Pandiwa

Question 12

Question
Ang mga bata ay nagtipid ng kanilang baon upang makatulong sa ibang tao. Alin ang layong ginamit ng pandiwa sa pangungusap?
Answer
 • bata
 • tao
 • baon
 • kanila

Question 13

Question
Aling pangungusap ang gumagamit ng pandiwang katawanin?
Answer
 • Nanood sila ng palabas tungkol sa Climate Change.
 • Nakagawa sa silid aklatan ng komposisyon ang mga batang kasali sa Malikhaing Pagsulat.
 • Ang mga pananim at mga palay ay nasira noong nakaraang bagyo.
 • Ang kuryente ay nawala sa buong Kamaynilaan noong isang linggo.

Question 14

Question
Nagsuot siya ng [blank_start]salamin[blank_end] sapagkat malabo na ang kanyang mata. Alin ang angkop na salita upang maging layon sa pangungusap?
Answer
 • salamin

Question 15

Question
ipinagpaliban kaliliban ipnagpapaliban _________________ Anong salita ang bubuo sa pangkat ng pandiwa?
Answer
 • liliban
 • ipagpapaliban
 • ipagpaliliban
 • naglibanan
Show full summary Hide full summary

Similar

Cold War (1945-1975)
sagar.joban
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Biology B2.1
Jade Allatt
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan
NSI / PSCOD/ ASSD
Yuvraj Sunar
Sistemas
LORE ARMAS
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
New English Literature GCSE
Monica Harris