Podnikání - Obchodní právo

Ngoc Han Hoang
Quiz by , created over 1 year ago

aktualizované otázky na test z obchodního práva - 2017

332
7
0
Tags
Klára Ťoupalíková
Created by Klára Ťoupalíková over 1 year ago
Ngoc Han Hoang
Copied by Ngoc Han Hoang over 1 year ago
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
IB Economics SL: Microeconomics
Han Zhang
HSC Economics
lydia le
GCSE English Language Overview
philip.ellis
CHEMISTRY CORE REVISION
Sausan Saleh
Using GoConqr to study Economics
Sarah Egan
Economics
Emily Fenton
Economics - unit 1
Amardeep Kumar
AN ECONOMIC OVERVIEW OF IRELAND AND THE WORLD 2015/16
John O'Driscoll
Higher Level Economics
Jim hammerton

Question 1

Question
PODNIKATELEM JE:
Answer
 • Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení
 • Družstvo
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání

Question 2

Question
PODNIKATELEM NENÍ:
Answer
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • Družstvo
 • Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 3

Question
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT:
Answer
 • Každá fyzická osoba
 • Každá právnická osoba
 • Pouze osoba, která má status podnikatele
 • Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
Answer
 • o Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • o Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • o Žádná z uvedených možností není správná