T/F

World Hello
Quiz by World Hello, updated more than 1 year ago
World Hello
Created by World Hello over 2 years ago
80
0

Description

Quiz on T/F, created by World Hello on 05/01/2018.

Resource summary

Question 1

Question
A szoftver az elkészült forráskódot jelenti.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
A szoftvertermék tartalmazza a felhasználói adatokat.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
A szoftver megjelenhet koncepciók, ügyletek vagy eljárások alakjában.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Egy példa a szoftverre a számítógépprogram.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
A szoftver magában foglalja a működéséhez szükséges eljárásokat, szabályokat.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
A szoftvernek alkalmazkodnia kell a mindig változó hardver követelményekhez.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
A minőség még egyazon termék esetében sem állandó.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
A szoftvernek nincs a hagyományos módon mérhető, fizikai léte
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
A szoftver minősége függ a minőséget értékelő személyétől
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
A szoftver minősége nem függ a szoftver típusától.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Az evolúciós fejlesztés (rapid prototyping) egyik előnye, hogy a felhasználói visszajelzések viszonylag korán megjelennek a fejlesztési folyamatban.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
A „tesztvezérelt fejlesztés” során minden funkcióra már az implementálása előtt elkészülnek a tesztesetek.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Általában a szoftverfejlesztési életciklusban először a statikus tesztelés, majd a strukturális tesztelés, végül a funkcionális tesztelés technikái jutnak szerephez.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
A V-modellben a rendszer validálása a fejlesztési életciklus végére kerül.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Agilisan dolgozó cégnél a CMMI nem alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Agilisan dolgozó cégnél nem kell a becsléseket dokumentálni.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
A RUP agilis fejlesztési módszertan.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Agilisan dolgozó cégnél előfordul, hogy naponta akár több build is készül.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
A funkciópont számolás kötelező minden CMMI 3-as érettségi szinten levő cégnél.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Egy cégnek választani kell , hogy CMMI modellt , vagy TMMI modellt alkalmaz. A kettő együtt nem alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
A CMMI modellben a méréseket méréseket a 2-es érettségi szinten el kell kezdeni.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
A CMMI modellben az összes fejlesztési folyamat (Engineering Processes) a 3-as érettségi szinten kötelező.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
A követelményeket a kódban is pontosan be kell tudni azonosítani. Ennek egyik módja, hogy a kódrészletekbe kommentként beírjuk a vonatkozó követelményeket.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Agilis fejlesztés esetén a kódminőséget a refaktorálás / refaktorálás (refactoring) tevékenység hivatott növelni.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Az agilis szoftvertervezés szerves része a User Story / felhasználói történet / story point meghatározása
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
A „szoftvertervezés” (mint műszaki, mérnöki munka) és a „projekttervezés” (mint menedzsment feladat) élesen elkülönül egymástól az agilis környezetben.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
A design (rendszertervezés) során mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen architektúra stílusokat, mintákat lehetne alkalmazni.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
A GUI tervezése során figyelni kell a felhasználók sokféleségére.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
A rendszertervezés során készülő dokumentumokat nem kell verziókövetésnek alávetni.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
A jó szoftvertervező többféle alternatívát is megvizsgál egy rendszer tervezése során.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
Teszt eset nem írja le egy teszt elvárt eredményét.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
Teszt eljárás leírja egy teszt elvárt eredményét.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
Tesztelési feltételek nem írják le egy teszt elvárt eredményét.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
A szoftvertesztelés a hibák jelenlétét és nem a hibamentességet mutatja meg.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
A bemenetek és kimenetek kombinációi kimutatják az összes hibát a szoftverben.
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
A tesztelés a kulcsfontosságú fejlesztések után kezdődik.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
A biztonságkritikus rendszerek tesztelése hasonló a webalkalmazások teszteléséhez.
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
Az ekvivalencia osztály alapú tesztelés segítségével szeretnénk biztosítani, hogy a tesztelésünk „teljes”.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
Az ekvivalencia osztály alapú tesztelés jellemzője, hogy független változókat feltételez.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
Az ekvivalencia osztály alapú tesztelés alkalmazásakor ismerjük a program struktúráját.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
Az ekvivalencia osztály alapú tesztelés segítségével szeretnénk elkerülni a redundáns adatokkal való tesztelést.
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
A progressziós tesztek kifejezetten az utolsó változtatásnál módosított/létrehozott részek/funkciók tesztelésére koncentrálnak.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
Az „alfa teszt” során a külső felhasználók egy korlátozott csoportja teszteli a rendszert.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
A rendszerteszt a funkcionális specifikáción alapul, ezért a nem-funkcionális követelmények vizsgálatára nem tér ki.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
Az inspekció a leghatásosabb az összes szemle között viszont költséges és nehéz a bevezetése.
Answer
 • True
 • False

Question 46

Question
A projekt tervben a kritikus út a 0 időjátékkal rendelkező feladatok sorozata.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
A projekt tervben a kritikus úton levő tevékenységek hossza megváltoztatható anélkül, hogy ez a projekt teljes átfutását befolyásolná.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
Ha Scrum-ot alkalmazunk, nem lehet kritikus utat számolni.
Answer
 • True
 • False

Question 49

Question
A projektben a kritikus úton mindig a legköltségesebb tevékenységek foglalnak helyet.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
Az egyetlen agilis projekt menedzsment eszköz a Scrum.
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
A Scrum -ban, szerepük szerint, „Disznók”-nak nevezzük a cég felsővezetését.
Answer
 • True
 • False

Question 52

Question
A Scrum kifejezetten ellenzi, hogy a csapat kódolási szabványokat használjon.
Answer
 • True
 • False

Question 53

Question
Az agilis projektekben nem kell időt fordítani arra, hogy megértsük és elemezzük, mi a siker vagy kudarc oka.
Answer
 • True
 • False

Question 54

Question
A kockázatmenedzsment lényege, hogy az előre nem tervezett események előfordulását megakadályozzuk, és ezáltal hatásukat nullára csökkentsük.
Answer
 • True
 • False

Question 55

Question
A minőségbiztosítás a szoftverfejlesztésben a jó tesztelést jelenti.
Answer
 • True
 • False

Question 56

Question
Konfigurációs elemeket nem csak a kód esetében, hanem a szoftverfejlesztés során végrehajtott összes tevékenység munkatermékeinek esetében azonosítani kell.
Answer
 • True
 • False

Question 57

Question
Az ISO 9001 alapú audit a kód minőségét vizsgálja.
Answer
 • True
 • False

Question 58

Question
A vízesés modell és a V -modell szekvenciális életciklus modellek.
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
Az iteratív és inkrementális fejlesztések egyik előnye, hogy a felhasználói visszajelzések viszonylag korán megjelennek a fejlesztési folyamatban.
Answer
 • True
 • False

Question 60

Question
A „tesztvezérelt fejlesztés” során cél, hogy minden funkcióra már az implementálása előtt elkészüljenek a tesztesetek.
Answer
 • True
 • False

Question 61

Question
Egy osztálynak több egymástól független ősosztálya is lehet.
Answer
 • True
 • False

Question 62

Question
A nem definiált láthatóságú attribútum publikusnak számít.
Answer
 • True
 • False

Question 63

Question
A use-case leírás és az adatfolyamábra egyenértékű.
Answer
 • True
 • False

Question 64

Question
Az asszociáció, a kompozíció, a függőség és a specializáció közül a specializáció a leggyengébb.
Answer
 • True
 • False

Question 65

Question
Az aktivitás diagramon szereplő úszósávokat a konkurencia leírására használják
Answer
 • True
 • False

Question 66

Question
Az objektum diagramon szereplő “link”-nek nincs multiplicitása.
Answer
 • True
 • False

Question 67

Question
Az UML2 szabvány definiálja a RUP (Rational Unified Process) fejlesztési módszertant is.
Answer
 • True
 • False

Question 68

Question
A kommunikációs diagramon az üzenetek sorrendjét számozással lehet megadni.
Answer
 • True
 • False

Question 69

Question
A polimorfizmus alkalmazásával általában csökken a relációban szereplő osztályok metódusainak száma
Answer
 • True
 • False

Question 70

Question
A polimorfizmus alkalmazásával általában csökken a leszármazott osztályok közötti csatolás (coupling)
Answer
 • True
 • False

Question 71

Question
A polimorfizmus alkalmazásával általában csökken az alternatívák (case és if szerkezetek) száma.
Answer
 • True
 • False

Question 72

Question
A polimorfizmus alkalmazásával általában csökken a leszármazott osztályokon belüli kohézió (cohesion)
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Chapters 5-9 T/F
damimgd2u
Chapters 5-9 T/F
Mantu Majumder
Chapters 5-9 T/F
mahmoud Aburummam
AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
CHEMISTRY C1 4
x_clairey_x
GCSE AQA Biology - Unit 1
James Jolliffe
Truman Doctrine, Marshall Plan, Cominform and Comecon
Alina A
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
SMART TV
Iván Andrés
CONTABILIDAD
marina salinas