ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6ο Κεφάλαιο ΚΠΑ)

EVANGELIA ZACHOPOULOU
Quiz by EVANGELIA ZACHOPOULOU, updated more than 1 year ago
EVANGELIA ZACHOPOULOU
Created by EVANGELIA ZACHOPOULOU about 7 years ago
1083
0

Description

2 κπα Quiz on ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6ο Κεφάλαιο ΚΠΑ), created by EVANGELIA ZACHOPOULOU on 09/07/2014.

Resource summary

Question 1

Question
Τα κοινωνικά προβλήματα οφείλονται σε ατομικούς παράγοντες
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Τα κοινωνικά προβλήματα έχουν αρνητική επίδραση σε μικρό τμήμα του κοινωνικού συνόλου
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα από το κράτος και με τη συλλογική δράση κοινωνικών ομάδων
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Οι κοινωνικές ανισότητες και οι κοινωνικές μεταβολές αποτελούν αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Βασικό κοινωνικό πρόβλημα είναι σήμερα η φτώχεια
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Σχετική φτώχεια ονομάζεται η κατάσταση στην οποία τα άτομα δεν κατέχουν ούτε τα στοιχειώδη αγαθά για την επιβίωσή τους, όπως νερό, τροφή, στέγη
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Η απόλυτη φτώχεια είναι πρόβλημα μόνο των αναπτυσσόμενων χωρών της Αφρικής και της Ασίας
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Τα καταναλωτικά πρότυπα κάθε κοινωνίας καθορίζουν τα όρια της σχετικής φτώχειας
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Αίτια της φτώχειας αποτελούν η ανεργία, οι προκαταλήψεις, η τεχνολογική επανάσταση, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, η παραοικονομία
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων σχετίζονται είτε με το άτομο (οδηγός-πεζός) είτε με την πολιτεία
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Σήμερα ο αθλητισμός συνδέεται με τα συμφέροντα μεγάλων εταιρειών, με αποτέλεσμα την εμπορευματοποίησή του
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Η βία που εκδηλώνεται στον αθλητισμό δεν σχετίζεται με τα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ)
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Όταν ένα άτομο ή μια οικογένεια δεν κατέχει ούτε τα στοιχειώδη αγαθά
Answer
 • Πρόκειται για σχετική φτώχεια
 • Πρόκειται για απόλυτη φτώχεια

Question 14

Question
Οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων είναι...
Answer
 • ...μόνο κοινωνικές
 • ...μόνο ατομικές
 • ...και ατομικές και κοινωνικές

Question 15

Question
Ως κοινωνικά προβλήματα χαρακτηρίζονται
Answer
 • αυτά που οφείλονται σε κοινωνικούς παράγοντες, έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες της κοινωνίας και επηρεάζουν αρνητικά ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού
 • αυτά που οφείλονται σε ατομικούς παράγοντες, παραβιάζουν τις αξίες ενός ατόμου και επηρεάζουν αρνητικά το συγκεκριμένο άτομο
 • αυτά που οφείλονται σε ατομικούς παράγοντες και έχουν αρνητική επίδραση στο σύνολο της κοινωνίας
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
IB Economics: International Trade
Han Zhang
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Andrea Leyden
GCSE AQA Physics - Unit 1
James Jolliffe
GCSE AQA Chemistry - Unit 1
James Jolliffe
Creating Mind Maps with GoConqr
Andrea Leyden
The Circulatory System
Shane Buckley
GCSE Biology - Homeostasis and Classification Flashcards
Beth Coiley
PSBD TEST 1
Mwebaze Green
SalesForce ADM 201 Study Quiz
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 14.
Nikola Truong