Canlılık Hücreyle Başlar

fatih.sen
Quiz by fatih.sen, updated more than 1 year ago
148
0
0

Description

Hücre ve organelleri konularını içerir
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Aşağıdakilerden hangisi, hücrenin temel kısımlarından biri değildir?
Answer
 • Hücre zarı
 • Sitoplazma
 • Çekirdek
 • Lizozom

Question 2

Question
Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapılarına ne ad verilir?
Answer
 • Atom
 • Organel
 • Hücre
 • Molekül

Question 3

Question
Resmini gördüğünüz, hücrenin temel kısımlarından olan, aynı zamanda seçici geçirgen özellikteki yapının adı, aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Sitoplazma
 • Çekirdek
 • Hücre zarı
 • Koful

Question 4

Question
Hücrenin içini dolduran ve beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği sıvının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Tuzlu su
 • Şekerli su
 • Sitoplazma
 • Fitoplazma

Question 5

Question
Bitki ve hayvanların hücreleri arasında herhangi bir fark yoktur.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
İçinde canlının ayak şekli, göz rengi, boyu, yaprak şekli gibi özellikleri taşıyan ipliksi yapılar bulunan, hücrede yaşamsal olayları, kontrol eden ve yöneten yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Koful
 • Hücre zarı
 • Çekirdek
 • Mitokondri

Question 7

Question
Hücrenin ana bölümleri dışında, sitoplazmada yaşamsal olayları gerçekleştiren farklı yapılar vardır. Bu yapılara ne ad verilir?
Answer
 • Beyin
 • Organ
 • Organel
 • Çokomel

Question 8

Question
Görevi salgı maddeleri üretmek ve bu salgıları kesecikler halinde paketlemek olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Ribozom
 • Golgi cisimciği
 • Endoplazmik retikulum
 • Lizozom

Question 9

Question
Hayvan hücresinde çiftler halinde bulunurken bitki hücresinde bulunmayan, hücre bölünmesinde görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Endoplazmik retikulum
 • Lizozom
 • Sentriyol
 • Koful

Question 10

Question
Bitki hücresi oval ya da yuvarlak bir yapıya sahipken, hayvan hücresi köşeli bir yapıdadır.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Bitki hücresinde koful yapı olarak büyük ve az sayıda bulunurken, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda bulunmaktadır.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Protein sentezlemek ile görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Lizozom
 • Ribozom
 • Koful
 • Golgi cisimciği

Question 13

Question
Yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin kendi kendilerini sindirerek yok etmesini sağlayan, hücre içi sindirim ile görevli olan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Ribozom
 • Endoplazmik retikulum
 • Lizozom
 • Koful

Question 14

Question
Hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi mitokondri organeli üretir.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Hücre içini bir ağ gibi sararak hücrede maddelerin taşınmasını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Ribozom
 • Lizozom
 • Koful
 • Endoplazmik retikulum

Question 16

Question
Resmi verilen hücre bir bitkiye aittir?
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Hücreye zarar verebilecek olan ya da fazla olan maddeleri depo eden organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Mitokondri
 • Golgi cisimciği
 • Ribozom
 • Koful

Question 18

Question
Bitki hücresini dışarıdan sararak onu tehlikelere karşı koruyan cansız yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Hücre zarı
 • Windows güvenlik duvarı
 • Hücre duvarı
 • Mitokondri

Question 19

Question
Bitki hücresinde bulunan ve bitkinin besin ve oksijen üretmesini sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Kromoplast
 • Lökoplast
 • Kloroplast
 • Heteroplast

Question 20

Question
Hücre duvarı bitki hücresinde de bulunur
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Çekirdeği bulunmayan ve kalıtsal özellikleri taşıyan ipliksi yapıların sitoplazmada dağınık halde bulunduğu hücreye "ilkel hücre" denir.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Amip gelişmiş, bakteri hücresi ise ilkel hücreye örnek olarak verilebilir.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Benzer görevdeki hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
Answer
 • Doku
 • Organ
 • Sistem
 • Organizma

Question 24

Question
Benzer görevleri yerine getiren organlar bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Prelim. Biology- Module 1 (Chapter 2): CELLS AS THE BASIS OF LIFE
yeet master
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Light microscopes
Jessica Phillips
Cell Quiz part 1 of 5
MsHeltonReads
Cell Quiz part 4 of 5
MsHeltonReads
National 5 Biology- Cell Structure Quiz
Cara A
Organelles in cells
Jessica Phillips
Cell Quiz part 5 of 5
MsHeltonReads
1.2 Ultra Structure of Cells
Elisabeth Morell
Specialised Cells
sian.phillips
Light microscopes
Thomas Marshall