Φαρμακολογία ΙΙ Ιούνιος 2018

Christina Martzi
Quiz by Christina Martzi, updated more than 1 year ago
Christina Martzi
Created by Christina Martzi almost 3 years ago
358
2

Description

Quiz auf ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018, erstellt von Christina Martzi auf 16/09/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Τα γαστροκινητικά φάρμακα του τύπου της μετοκλοπραμίδης μπορεί να είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση της ΓΟΠ, επειδή αυξάνουν τον τόνο του γαστροοισοφαγικού σφιγκτήρα
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Όταν οι στηθαγχικές κρίσεις οφείλονται σε σύσπαση των στεφανιαίων αγγείων (ασταθής στηθάγχη) η χρήση της προπρανολόλης αντενδείκνυται απολύτως
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Μία από τις συχνότερες παρενέργειες των εισπνεόμενων β-αδρενεργικών διεγερτών είναι ο τρόμος των χεριών
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες της μακροχρόνιας χορήγησης κορτικοστεροειδών περιλαμβάνεται η μυική ατροφία, η υπέρταση, η οστεοπόρωση και η ευαισθησία σε λοιμώξεις
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Η ταμοξιφαίνη, η κλομιφαίνη και η φουλβεστράντη διαφέρουν ως προς το είδος του ανταγωνισμού που ασκούν στους οιστρογονικούς υποδοχείς
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Τα κουμαρινικά αντιπηκτικά ανταγωνίζονται τη βιταμίνη Κ και έτσι, παρεμποδίζουν τη σύνθεση των παραγόντων VII, IX και Χ
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Η χορήγηση μεγάλων δόσεων αμιωδαρόνης μπορεί να οδηγήσει σε διάμεση πνευμονίτιδα
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Η εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία σε ασθενείς με βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα της κοινότητας συνίσταται συνήθως στη συγχορήγηση κεφαλοσπορίνης 3ης γενιάς και βανκομυκίνης
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Η βεραπαμίλη προκαλεί σημαντική αγγειοδιαστολή και γι’αυτό αποφεύγεται σε κολπικές αρρυθμίες, που συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια και κυκλοφορική καταπληξία
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Η μετρονιδαζόλη ενδείκνυται στις αναερόβιες μικροβιακές λοιμώξεις και σε πρωτοζωικές λοιμώξεις, όπως η αμοιβάδωση
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Η ριτοναβίρη ανήκει στους αναστολείς της πρωτεάσης του ιού ΗΙV-1, του οποίου μειώνει τη λοιμογόνο ισχύ
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Η φουροσεμίδη είναι υποκαλιαιμικό διουρητικό, που δρα στα αθροιστικά σωλωνάρια, όπου αναστέλλει την επαναρρόφηση ιόντων Κ+
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Η καθημερινή per os λήψη γλυκοκορτικοειδών στα πλαίσια της θεραπείας της άσθματος δεν έχει σοβαρές παρενέργειες, επειδή συνήθως τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται σε πολύ χαμηλές δόσεις
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Οι φθοριοκινολόνες διακρίνονται σε 4 γενιές ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τους και την εμφάνιση αντίστασης
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Για την πρόληψη της επέκτασης των ενδαγγειακών θρόμβων, η ενδομυϊκή χορήγηση ηπαρίνης είναι προτιμότερη από την ενδοφλέβια, επειδή η διάρκεια δράσης της είναι μεγαλύτερη
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Οι μεροπεμένη, κεφοταξίμη και βανκομυκίνη ανήκουν στα αντιμικροβιακά της β-λακτάμης
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Η μετφορμίνη είναι φάρμακο 1ης εκλογής για το ΣΔ τύπου 2 και μπορεί να συγχορηγηθεί με όλα τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά, εκτός από τα ινκρετινομιμητικά και τις γλιπτίνες (αναστολείς της DPP4)
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Τα αλκαλοειδή της Vinca δρουν ως αλκυλιωτικοί παράγοντες, δηλαδή προσκολλώνται στο DNA και αναστέλλουν τον αναδιπλασιασμό του
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Οι ανταγωνιστές της σύνθεσης λευκοτριενίων χρησιμοποιούνται με καλά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Ο κίνδυνος μυοπάθειας μειώνεται όταν στην υπολιπιδαιμική αγωγή με φιβράτες προστεθεί στατίνη
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Υποδείξατε έναν καρδιοεκλεκτικό β1- αποκλειστή
Answer
 • Νεμπιβολόλη
 • Προπρανολόλη
 • Λαβεταλόλη
 • Πινδολόλη
 • Οξπρενολόλη

Question 22

Question
Ποιο από τα κάτωθι δεν ισχύει;
Answer
 • Η μετοπρολόλη είναι β2- και α2- αδρενεργικός αγωνιστής, υπεργλυκαιμία
 • Σε ασθενείς με μειωμένες καρδιακές εφεδρείες η μακροχρόνια χρήση β-αποκλειστών μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια
 • Η ανιστρεπλάση αντενδείκνυται σε εγκεφαλική αιμορραγία
 • Η προκαϊναμίδη χορηγείται για την αντιμετώπιση της κοιλιακής αρρυθμίας μετά από ΕΜ
 • Τα διουρητικά είναι φάρμακα πρώτης γραμμής για τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Question 23

Question
Τι ισχύει από τα κάτωθι;
Answer
 • Όλα είναι σωστά
 • Τα θεαζιδικά διουρητικά έχουν καλό αντιϋπερτασικό αποτέλεσμα και μειώνουν τον κίνδυνο εγκρφαλικών
 • Η δισοπυραμίδη είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση της κοιλιακής μαρμαρυγής
 • Η δακτυλίτιδα ενδείκνυται στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και την κολπική μαρμαρυγή
 • Η σοταλόλη χορηγείται μετεμφραγματικά, γιατί πιστεύεται ότι προστατεύει από νέο έμφραγμα του μυοκαρδίου

Question 24

Question
* Σημειώσατε τη λάθος αντιστοίχιση
Answer
 • Φουροσεμίδη- μειωμένη απέκκριση Ca2+, υπολιπιδαιμική δράση
 • Εναλαπρίλη- αντιϋπερτασικό, α-ΜΕΑ, φάρμακο εκλογής στην ΚΑ
 • Ατενολόλη- μείωση της έκκρισης ρενίνης από τον παρασπειραματικό σχηματισμό των νεφρών
 • Σισπλατίνη- κατά συμπαγών όγκων
 • Νιφεδιπίνη-αντιϋπερτασικό, αντιστηθαγχικό, κατά ημικρανίας

Question 25

Question
* Η εναλαπρίλη μπορεί να συνδυαστεί με ασφάλεια με:
Answer
 • Όλα
 • Διουρητικά αγκύλης
 • Νιφεδιπίνη
 • Θειαζιδικά διουρητικά
 • Εκλεκτικούς β1- αδρενεργικούς αποκλειστές

Question 26

Question
Τι δεν είναι σωστό;
Answer
 • Αποκλειστές διαύλων Ca2+ : δυσμενή στο μεταβολισμό λιπιδίων, καρδιοπροστατευτικά
 • Φουροσεμίδη: σοβαρός κίνδυνος υποκαλιαιμίας όταν συγχορηγείται με διγοξίνη
 • Η ηπαρίνη ενεργοποιεί την αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Κετοκοναζόλη: ευρύ αντιμυκητιασικό φάρμακο, ανήκει στις ιμιδαζόλες
 • α-ΜΕΑ: ορθοστατική υπόταση, ξηρός βήχας, υπερκαλιαιμία

Question 27

Question
Τι δεν ισχύει από τα κάτωθι;
Answer
 • Δ. Σωστό είναι μόνο το Α και και το Β
 • Ε. Σωστό είναι το Α,Β και Γ
 • Α. Βεραπαμίλη: αντενδείκνυται σε ασθενείς με κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2ου και 3ου βαθμού, βραδυκαρδία, καρδιακή ανεπάρκεια
 • Β. Αμιωδαρόνη: το πιο αποτελεσματικό αντιαρρυθμικό φάρμακο για την κολπική μαρμαρυγή
 • Γ. Alirocumab: αναστέλλει τη σύνδεση του PCSK9 στον υποδοχέα LDL και μειώνει τη LDL

Question 28

Question
Ποια από τα παρακάτω προϊόντα δεν ανήκει στα ξανθινικά παράγωγα;
Answer
 • Ποδοφυλλίνη
 • Αμινοφυλλίνη
 • Θεοφυλλίνη
 • Διπροφυλλίνη
 • Θεοφυλλινική χολίνη

Question 29

Question
* Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ακυκλοβίρη;
Answer
 • Δεν μπορεί να χορηγηθεί τοπικά (π.χ. εφαρμογή στο δέρμα)
 • Ενδείκνυται σε ερπητοϊούς και συνιστάται σε ασθενείς με ανοσοκατασταλή
 • Προκαλεί νεφροτοξικότητα
 • Απεκκρίνεται αμετάβλητη με τα ουρά μέσω δραστικής νεφρικής έκκρισης
 • Η απορρόφηση από το έντερο είναι χαμηλή

Question 30

Question
Ποια από τις κάτωθι αντιστοιχίες είναι σωστή;
Answer
 • Όλα είναι σωστά
 • Δικλοξακιλλίνη: πενικιλλίνη ανθεκτική στη β-λακταμάση, αποτελεσματική σε απλές σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις
 • Πιπερακιλλίνη: πενικιλλίνη ευαίσθητη στη β-λακταμάση, αποτελεσματική σε λοιμώξεις από ψευδομονάδα
 • Αζτρεονάμη: β-λακταμικό, δραστική σε λοιμωξεις από αερόβια Gram (-)
 • Μεροπενέμη: β-λακταμικό με ευρύ φάσμα, χορήγηση ενδοφλεβίως σε νοσοκομειακές λοιμώξεις

Question 31

Question
Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν συνιστάται σε διαταραχές ούρησης;
Answer
 • Σουλφασαλαζίνη
 • Φιναστερίδη
 • Οξυβουτινίνη
 • Δουταστερίδη
 • α-αδρενεργικοί αναστολείς

Question 32

Question
Επιλέξατε το φάρμακο, που δημιουργεί στρώμα (επίχρισμα) σε εστίες βλάβης στο βλεννογόνο του στομάχου προστατεύοντάς τον από την επίδραση της γαστρίνης (πεψίνης)
Answer
 • Σουκραλφάτη
 • Ομεπραζόλη
 • Ρανιτιδίνη
 • Πιρενζεπίνη
 • Μαγαλδράτη

Question 33

Question
Η αμανταδίνη ( Symmetrel), ένα συνθετικό αντιϊκό φάρμακο, που χρησιμοποιείται προφυλακτικά κατά της ινφλουέντσας Α2, πιστεύεται ότι δρα:
Answer
 • Αναστέλλοντας τη διείσδυση του ιού στο κύτταρο-ξενιστή
 • Αναστέλλοντας τη σύνθεση του νουκλεϊκού οξέος
 • Αναστέλλοντας την απελευθέρωση του ιοσωματίου
 • Αναστέλλοντας την παραγωγή της πρωτεϊνικής κάψας
 • Προκαλώντας λύση των μολυσμένων κυττάρων-ξενιστών με απελευθέρωση ενδοκυτταρικών λυσοσωμικών ενζύμων

Question 34

Question
Τι δεν ισχύει για τους β2-αδρενεργικούς αγωνιστές;
Answer
 • Με την εξαίρεση της σαλβουταμόλης, προκαλούν αγγειοσύσπαση
 • Προκαλούν έντονη βρογχοδιαστολή
 • Προκαλούν χάλαση των λείων μυϊκών ινών των βρογχιολίων
 • Έχουν ταχεία έναρξη δράσης
 • Προκαλούν λύση του βρογχόσπασμου

Question 35

Question
Ποια ένδειξη δεν ισχύει για την αλτεπλάση;
Answer
 • ΟΕΜ
 • Εκτεταμένη πνευμονική εμβολή
 • Εν τω βαθει φλεβική θρόμβωση
 • Οξεια περιφερική αγγειακη θρόμβωση
 • Αντί της ηπαρίνης σε περίπτωση αλλεργίας

Question 36

Question
Η αμιλορίδη δεν ενδείκνυται σε:
Answer
 • Υπερκαλιαιμία
 • Υποκαλιαιμία
 • Υπέρταση
 • Οιδήματα
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Question 37

Question
* Τι ισχύει για τη βαρφαρίνη;
Answer
 • Όλα είναι σωστά
 • Κίνδυνος αιμορραγίας και ηπατικών διαταραχών
 • Χορηγείται σε θρόμβωση των εν τω βαθει φλεβών και πνευμονική εμβολή
 • Χορηγείται προφυλακτικά σε ασθενείς με σοβαρό θρομβοεμβολικό κίνδυνο
 • Αντιπηκτικό, αναστέλλει την ηπατική αναγωγάση, αναστέλλει τη σύνθεση προθρομβίνης

Question 38

Question
Στα κορτικοστεροειδή, που χρησιμοποιούνται στο βρογχικό άσθμα, περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω εκτός από:
Answer
 • Ομαλιζουμάμπη
 • Πρεδνιζόνη
 • Πρεδνιζολόνη
 • Βεκλομεθαζόνη
 • Φλουνισονίδη

Question 39

Question
Πιο από τις ακόλουθες καταστάσεις δεν αποτελεί ένδειξη για τη χορήγηση γλυκοκορτικοστεροειδών:
Answer
 • Οστεοπόρωση
 • Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Αλλεργικό άσθμα
 • Υπερέμεση από κυτταροστατικά
 • Νόσος Addison

Question 40

Question
Ασθενής εισάγεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και χορηγείται άμεσα εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία με συνδυασμό βανκομυκίνης, αμπικιλλίνης και κεφοταξίμης. Ο έλεγχος σε δείγμα ΕΝΥ δίνει θετικό αποτέλεσμα για μηνιγγιτιδόκοκκο με αντίσταση στην πενικιλλίνη και ευαισθησία σε κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς και χλωραμφαινικόλη. Ποια είναι η ενδεδειγμένη τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής;
Answer
 • Διακοπή αμπικιλλίνης και βανκομυκίνης
 • Διακοπή βανκομυκίνης
 • Διακοπή αμπικιλλίνης
 • Δε χρειάζεται τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής
 • Αντικατάσταση του συνδυασμού με χλωραμφαινικόλη

Question 41

Question
Ποια από τα παρακάτω βελτιώνει τη μεγαλοβλαστική αναιμία αλλά δεν προφυλάσσει από τις νευρολογικές εκδηλώσεις της κακοήθους αναιμίας;
Answer
 • Φυλλικό οξύ
 • Βιταμίνη Β12
 • Θεαμίνη
 • Νιασίνη
 • Βιταμίνη Κ

Question 42

Question
Όλα τα κάτωθι αντιμικροβιακά είναι αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης εκτός από:
Answer
 • Γενταμυκίνη
 • Δαπτομυκίνη
 • Κλαριθρομυκίνη
 • Δοξυκυκλίνη
 • Λινεζολίδη

Question 43

Question
Ποιο από τα κάτωθι αντιμικροβιακά μπορεί να χορηγηθεί για χημειοπροφυλαξη στη μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο;
Answer
 • Α. Ριφαμπικίνη
 • Β. Κλινδαμυκίνη
 • Γ. Σιπροφλοξασίνη
 • Δ. Όλα
 • Ε. Τα Α και Γ

Question 44

Question
Σημειώσατε ποιο από τα παρακάτω φάρμακα ανήκει στην κατηγορία « Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων»
Answer
 • Παντοπραζόλη
 • Υδροξείδιο του μαγνησίου
 • Ρανιτιδίνη
 • Μισοπροστόλη
 • Μετοκλοπραμίδη

Question 45

Question
Όσον αφορά τα αντισυλληπτικά φάρμακα όλα τα κάτωθι είναι σωστά εκτός από:
Answer
 • Στα σύνθετα αντισυλληπτικά το κύριο οιστρογόνο είναι η αιθινυλοϊστραδιόλη
 • Αναστέλλουν την έκκριση των ορμονών FSHκαι LH από την υπόφυση
 • Ο ΣΔ αποτελεί παράγοντα κινδύνου
 • Η χορήγηση αντισυλληπτικών αντενδείκνυται σε καπνίστριες> 35 ετών
 • Η χρήση τους συνδέεται με αύξηση κινδύνου ανάπτυξης καρκίνων ενδομητρίου και ωοθηκών

Question 46

Question
Ποια από τις κάτωθι αντιστοιχίας είναι σωστή;
Answer
 • Όλα είναι σωστά
 • Θυροξίνη: φάρμακο εκλογής στη θεραπεία υποκατάστασης του υποθυρεοειδισμού
 • Διδωσφονικά 3ης γενίας: η οστεονέκρωση της γνάθου αποτελεί σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια
 • Δεξαμεθαζόνη· το πιο ισχυρό αντιφλεγμονώδες κορτικοστεροειδές
 • Τεριπαρατίδη: έχει σημαντική οστεοαναβολική δράση σε ασθενείς με οστεοπόρωση

Question 47

Question
Μια σημαντική παρενέργεια της μοντελουκάστης είναι:
Answer
 • Σύνδρομο Churg-Strauss
 • Λοιμώξεις αναπνευστικού
 • Βρογχόσπασμος
 • Απόφραξη ενδοτραχειακού σωλήνα
 • Δερματικά εξανθήματα

Question 48

Question
Ποια από τος παρακάτω ουσίες δεν ανήκει στην κατηγορία των β2- αγωνιστών;
Answer
 • Σαλμετερόλη
 • Σαλβουταμόλη
 • Προμεθαζίνη
 • Φαινοτερόλη
 • Τερβουταλίνη
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Symbols in Lord of the Flies
lowri_luxton
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
marisol mendez
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
Sistema nervioso y reproductivo
Cesar Waner
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Sara Pinzón Villada
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
BAS1 Übungsfragen
Simeon Mihaylov
Atomic numbers and mass numbers quiz
Brigitte Bunge