Center for Art and Culture Sunward - module I

artsunward
Quiz by artsunward, updated more than 1 year ago
artsunward
Created by artsunward over 6 years ago
38
0

Description

„Живопистни практики в съвремието“ Онлайн Академия - част 1

Resource summary

Question 1

Question
Живописта, е древна колкото човека - творец разпознал себе си като създател. Какво е Живописта?
Answer
 • Живописта е наука за топлите и студените цветове!
 • Живописта е система за разпознаване на цветовете в пространството!
 • Живописта е понятие в изобразителното изкуство, което се използва за да опише история или сюжет!

Question 2

Question
Живописта е наука обвързана с понятието - въздушна перспектива, и се отнася към определянето на цветовете в плановото разпределение на пространството!
Image:
1 (image/jpg)
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Кой е авторът на произведението?
Image:
2 (image/jpg)
Answer
 • Любен Зидаров
 • Владимир Димитров - Майстора
 • Пенчо Балкански
 • Иван Мърквичка
 • Пиер-Огюст Реноар

Question 4

Question
Кое от изброените "Изми" отговаря на съответното описание! "............... е течение в живописта, основано на системното използване на оптическо смесване. При този метод цветовете, които не са основни се получават не чрез смесване на пигменти, а от чисти основни цветове на множество малки и разположени близо една до друга точки, изглеждащи така, като че ли се сливат в окото на зрителя. Известен още като дивизионизъм. Техниката развита от неоимпресиониста Жорж Сьора, се отнася още до работите на Пол Синяк, Анри-Едмънд Крос и Влахо Буховач. Гледани от разстояние точките чисти цветове трудно се отличават една от друга, при което се смесват оптически. Обяснение за този ефект може да се намери в теориите за адитивно и субтрактивно смесване на цветовете."
Answer
 • Фовизъм
 • Експресионизъм
 • Дадаизъм
 • Поантилизъм
 • Романтизъм
 • Импресионизъм

Question 5

Question
Анри-Емил-Беноа Матис е роден на?
Image:
3 (image/jpg)
Answer
 • 31 Декември 1869г., Франция
 • 22 Април 1829г., Италия
 • 4 Юли 1800г., Испания

Question 6

Question
Кое от изброените течения отговаря на описващата го информация? "...................... е авангардно течение в изкуството, което се характеризира с пълно отрицание на класическата концепция за красотата. Не се спазват пропорциите, органичната цялост и завършеността на живите модели и материалните обекти. Вместо обектите да се разглеждат от един фиксиран ъгъл, те се раздробяват на множество фасети, така че могат да се видят няколко различни аспекта едновременно. Движението води началото си от 1906 г. и неговите първи представители са французинът Жорж Брак и испанецът Пабло Пикасо. И двамата живеят в парижкия квартал Монпарнас и са повлияни от творбите на Пол Сезан, африканското племенно изкуство и либерийската скулптура.
Image:
4 (image/jpg)
Answer
 • Кубо Фоторизъм
 • Кубизъм
 • Дадаизъм
 • Сюреализъм
 • Минимализъм
 • Експресионизъм

Question 7

Question
Кой е Василий Кандински?
Answer
 • Бащата на Фовизма?
 • Основоположник на Абстракционизма?
 • Създател на Дадаизма?
 • Теоритик и анализатор (Физик)

Question 8

Question
Истина ли е, че Bauhaus е училище по строителство и художествено конструиране, в Германия и едновременно с това, художествената школа за визуално-пластични изкуства, дизайн и занаяти, която се превръща в център на модернизма през първата половина на ХХ век.
Image:
7 (image/jpg)
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Попарт или поп изкуство е визуално направление в изкуството, което се появява в средата на 1950-те години във Великобритания и в края на 1950-те в Съединените щати. Поп изкуството предизвиква традицията с твърдението, че употребата от художниците на масово произвеждани визуални стоки в популярната култура се доближава до перспективата в изобразителното изкуство. Попът премахва материалното от контекста си и изолира обекта или го комбинира с други обекти за съзерцание и размишление. Концепцията на поп изкуството се отнася не толкова до самото изкуство колкото до нагласите, които са довели до него. Вярно ли е твърдението? Попартът е направление в изкуството на 20-ти век, характеризиращо се с теми и техники от популярната масова култура, като реклама, комикси, светски и културни обекти. Попартът широко се интерпретира като реакция на тогава доминиращите идеи на абстрактния експресионизъм, както и като разширяване на тези идеи. Попартът има за цел да използва изображения от популярната, като опозиция на елитарната култура в изкуството, подчертавайки баналните и кичозни елементи на която и да било култура, най-често чрез използването на ирония. Също така е свързван с употребата на художниците на механични средства за възпроизводство....
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Кой е авторът на произведението?
Image:
8 (image/jpg)
Answer

Question 11

Question
Изберете вярното твърдение!
Image:
9 (image/jpg)
Answer
 • "Оп арт, което е взаимствано от английски съкращение на оптическо изкуство (от английски: Op Art, от optical art) е течение от визуални изкуства, което използва оптически илюзии. Оптическото изкуство е метод на рисуване, което се отнася към взаимодействието между илюзионната рисунка върху картинната повърхност и тяхното виждане и разбиране. Оп арт творбите са абстрактни, като по-известните творби са направени от черно и бяло. Когато зрителят ги погледне се създава впечатление за движение и скрити изображения, които се появяват и изчезват, вибрации, модули, изображения, които се издуват и свиват."
 • "Попарт или поп изкуство е визуално направление в изкуството, което се появява в средата на 1950-те години във Великобритания и в края на 1950-те в Съединените щати. Поп изкуството предизвиква традицията с твърдението, че употребата от художниците на масово произвеждани визуални стоки в популярната култура се доближава до перспективата в изобразителното изкуство. Попът премахва материалното от контекста си и изолира обекта или го комбинира с други обекти за съзерцание и размишление. Концепцията на поп изкуството се отнася не толкова до самото изкуство колкото до нагласите, които са довели до него. Попартът е направление в изкуството на 20-ти век, характеризиращо се с теми и техники от популярната масова култура, като реклама, комикси, светски и културни обекти. Попартът широко се интерпретира като реакция на тогава доминиращите идеи на абстрактния експресионизъм, както и като разширяване на тези идеи. Попартът има за цел да използва изображения от популярната, като опозиция на елитарната култура в изкуството, подчертавайки баналните и кичозни елементи на която и да било култура, най-често чрез използването на ирония. Също така е свързван с употребата на художниците на механични средства за възпроизводство."

Question 12

Question
Какво е RedyMade?
Answer
 • Терминът „намерено изкуство” – по-често срещано като „намерен обект” (от френски – „objet trouvé”) или „редимейд” – описва изкуството като създадено от явната, но понякога модифицирана, употреба на обекти, които обикновено не се смятат за изкуство, защото вече имат утилитарна функция. Марсел Дюшам е основателят на това движение през 20-ти век, с творби като своя „Фонтан”
 • Редимеид е процес, при който течен материал (обикновено) се излива в калъп, който съдържа празнина в желаната форма и след това му се позволява да се втвърди. Втвърдената отливка след това се изважда или калъпът се чупи, за да се завърши процесът. Отливането може да бъде използвано, за да се оформят горещи течни метали или различни материали, които се втвърдяват на студено, след като техните компоненти се смесят (например епоксидна смола, бетон, гипс или глина). Отливането най-често се използва, за да се правят сложни форми, които иначе биха били трудни (и финансово неизгодни) за направа по други начини. Отливането е процес на 6000 години. Най-старата оцеляла отливка е медна жаба от 3200 г. пр.н.е. Процесът на отливане е разделен на две отделни подгрупи: отливане със заменим и не-заменим калъп.

Question 13

Question
Какво е съдържанието на илюстрацията?
Answer
 • Показва човек рисуващ на стена!
 • Разликата между Екстериор и Интериор!
 • Древна гравюра илюстрираща всекидневния живот на човека!
 • Устройство на Камера Обскура!

Question 14

Question
Прословутата фотография на Пенелопе К. и Уди А. е създадена от?
Answer
 • Марио Тестино
 • Харолд Рос
 • Беноа Пайле
 • Юрген Хекел
 • Ани Лейбовиц

Question 15

Question
Според вас: Фотографията като изразен език във визуалните изкуства се ражда и особенно силно се проявява след създаванетона видеото?
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Когато се сблъскате с понятия като usability, user interface, user experience, sustainability, правите директна връзка със:
Answer
 • Интериорен Дизайн
 • Понятия в дизайна характерни за новите технологии и дигиталните среди, по - точно за разработване на уеб и интерактивни приложения.
 • Чуждици от англ. език, които чуваме в ежедневни разговори използвани в съвремения жаргон.

Question 17

Question
Джон Кейдж е:
Answer
 • Композитор, художник, теоретик, философ, учител свързан тясно с движението Флуксус и музиката.
 • Цигулар, аниматор и програмист от френски произход, който в началото на 20-ти век се премества да живее и твори в Америка
 • Световно известен Американски философ, физик и психолог. Анализатор и изследовател на човешката психика посредством звука.

Question 18

Question
С какво става известен Нам Джун Пайк?
Answer
 • С картините си пейзажи на Ню Йорк
 • С това, че пръв започва да използва видео вълните за създаване на образи, картини и звуци
 • С видеоарт инсталациите си, които създава с помоща на монитори и стари телевизори.

Question 19

Question
Behance е съвременна уеб базирана платформа, за:
Answer
 • Изява на млади артисти - художници, музиканти и оперни певци
 • Съвременно място за култура
 • Публичен портал за създаване на собствено портфолио
 • Съвременна форма - Арт Справочник

Question 20

Question
В личен е-мейл или съобщение, направете кратък анализ и изразете вашето мнение, и отношение към етно от следните съдържания : - http://designyoutrust.com/wp-content/uploads/2012/09/147.jpg - http://www.archdaily.com/394622/in-orbit-installation-tomas-saraceno/ - http://www.bitrebels.com/wp-content/uploads/2012/08/Candy-Floor-Art-Installation-5.jpg - http://m5.paperblog.com/i/67/679350/paper-arts-paper-art-installation-L-cdbdlX.jpeg - http://diaryofasmartchick.com/wp-content/uploads/2012/12/art-installation.jpg - http://circusporto.files.wordpress.com/2012/02/01-cai-guo-qiang-head-on.jpg * *Отделете време, колкото е необходимо за вас, използвайте удобни и подходящи от вас думи за да изразите чувството и настроението си, информацията от това, което ви провокира. Опитайте се да анализирате темата и съдържанието. Ако е необходимо ползвайте Интернет като помощник за намиране на материали и набавяне на повече информация относно тази задача. Към разсъждението - анализ, можете да приложите снимков, видео или звуков материал илюстриращ анализът ви.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study Art
Sarah Egan
Theories of Family
Summer Pearce
Key Paintings
Julia Lee
AQA GCSE Music - Scales and Cadences
Mr Thompson
Chapter 2: Spanish 1
Selam H
Groups, Formal Organizations and Bureacracy
Kome Ekor
Gothic to Rococo
jessicah1224
Inclusion of Art in the National Curriculum
Jade Prentice
Why Foreign Language is taught in Primary Schools
Lou Blackwell
Identity
RHarris151750
Romanticism and Realism art works ch5
Ayla de Klerk