3ma101 formy organizace

Petra Nemcova
Quiz by Petra Nemcova, updated more than 1 year ago
Petra Nemcova
Created by Petra Nemcova over 2 years ago
80
1

Description

Quiz on 3ma101 formy organizace, created by Petra Nemcova on 01/07/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Ve funkční struktuře jsou pracovníci seskupeni podle:
Answer
 • úkolů, zkušeností, kvalifikace
 • nadřízenosti a podřízenosti
 • podle mzdy
 • podle Fayolových přechodných můstků

Question 2

Question
Mezi výhody funkční struktury patří:
Answer
 • koordinace mezi útvary
 • neformální vztahy
 • efektivní využívání zdrojů

Question 3

Question
Mezi nevýhody funkční struktury nepatří:
Answer
 • menší inovační aktivita
 • špatná koordinace mezi útvary
 • rozvoj kvalifikace
 • pomalejší průběh rozhodovacího procesu

Question 4

Question
Liniově štábní organizační struktura:
Answer
 • tvoří vztah nadřízený podřízený
 • má vysokou autonomii
 • pracovníci se přizpůsobují nepříznivým podmínkám

Question 5

Question
Podle jakého kritéria můžeme rozdělit divizní strukturu?
Answer
 • podle stupně managementu
 • podle místa působení
 • podle úkolů a podle kvalifikace

Question 6

Question
mezi výhody divizní struktury patří:
Answer
 • inovační aktivita
 • přímá přikazovací pravomoc
 • schopnost přizpůsobit se nestabilním podmínkám okolí

Question 7

Question
Kterou organizační strukturu nemůžeme dělit podle dělby práce?
Answer
 • funkční
 • divizní
 • hybridní
 • pružnou

Question 8

Question
hybridní struktura vznikne spojením:
Answer
 • funkční a divizní
 • maticové a pružné
 • pružné a funkční

Question 9

Question
mezí nevýhody maticové struktury patří:
Answer
 • koordinace
 • vztah dvojí podřízenosti
 • efektivní využití zdrojů
Show full summary Hide full summary

Similar

Maths Quiz
Andrea Leyden
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
Using GoConqr to learn French
Sarah Egan
Cells and the Immune System
Eleanor H
Rossetti Links
Mrs Peacock
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
FICHAS ETICA
Kristopher Orihuela
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Humberto Navas
Vocabulário - Numbers and Colors
Aline Nicomédio
Fecundación
Carlos Arroyo