9. Organul văzului. Perechile II, III, IV, VI de nervi cranieni.

Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 1 year ago
183
4

Description

Quiz on 9. Organul văzului. Perechile II, III, IV, VI de nervi cranieni., created by Hard Well on 03/16/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Tunica fibroasă a globului ocular include:
Answer
 • Corneea
 • Irisul
 • Corpul ciliar
 • Sclera
 • Retina

Question 2

Question
Celulele fotosensibile se află în:
Answer
 • Scleră
 • Retină
 • Iris
 • Coroidă
 • Cornee

Question 3

Question
Indicaţi 3 medii refringente ale globului ocular:
Answer
 • Corpul vitros
 • Retina
 • Umoarea apoasă intracamerală
 • Cristalinul
 • Coroida

Question 4

Question
Camera anterioară a globului ocular este delimitată de:
Answer
 • Cristalin
 • Iris
 • Cornee
 • Corpul vitros
 • Retină

Question 5

Question
Muşchii netezi ai globului ocular asigură:
Answer
 • Mişcarea globului ocular spre dreapta
 • Acomodarea vederii
 • Mişcarea globului ocular spre stânga
 • Adaptarea vederii
 • Reglarea cantității de lumină, care trece spre retină

Question 6

Question
Umoarea apoasă a globului ocular este produsă de plexurile vasculare ale:
Answer
 • Irisului
 • Corpului ciliar
 • Sclerei
 • Coroidei
 • Retinei

Question 7

Question
Umoarea apoasă se absoarbe:
Answer
 • În camera posterioară
 • În unghiul iridocorneal
 • Pe faţa posterioară a corneei
 • În iris
 • În corpul ciliar

Question 8

Question
Hidrodinamica globului ocular asigură:
Answer
 • Presiunea normală în interiorul globului ocular
 • Nutriția cristalinului și a corneei
 • Formarea corectă a imaginii
 • Acomodarea
 • Adaptarea vederii

Question 9

Question
Acomodarea vederii:
Answer
 • Este schimbarea dimensiunilor pupilei
 • Prezintă schimbarea unghiului de refracţie al cristalinului
 • Are faza de încordare şi relaxare
 • Se datoreşte muşchiului sfincter al pupilei
 • Se datoreşte muşchiului ciliar

Question 10

Question
Tunica vasculară a globului ocular include:
Answer
 • Sclera
 • Corneea
 • Coroida
 • Corpul ciliar
 • Irisul

Question 11

Question
Irisul:
Answer
 • Participă la acomodarea vederii
 • Participă la adaptarea vederii
 • Determină culoarea ochilor
 • Participă la producerea umoarei apoase
 • Conţine muşchiul ciliar

Question 12

Question
Retina constă din straturile:
Answer
 • Pigmentos
 • Ciliar
 • Coroidian
 • Nervos
 • Vascular

Question 13

Question
Retina include:
Answer
 • Partea optică
 • Partea ciliară
 • Partea iridiană
 • Partea fibroasă
 • Partea orbitară

Question 14

Question
La funcţionarea normală a ochiului contribuie:
Answer
 • Mediile refringente
 • Celulele endocrine ale sistemului APUD
 • Mușchii oculogiri
 • Aparatul lacrimal
 • Centrul vederii nocturne

Question 15

Question
Sectorul retinei cu cea mai mare acuitate vizuală este:
Answer
 • Discul nervului optic
 • Macula lutea
 • Fovea centrală a maculei
 • Excavaţia discului nervului optic
 • Stratul pigmentar al retinei

Question 16

Question
Celulele fotosensibile se află în componența:
Answer
 • Sclerei
 • Retinei
 • Irisului
 • Coroidei
 • Corneei

Question 17

Question
Indicați formațiunile anatomice care țin de organul văzului:
Answer
 • Orbita
 • Nervul optic
 • Mușchii globului ocular
 • Aparatul lacrimal
 • Capsula Tenon

Question 18

Question
Formațiuni anatomice, aparținând globului ocular:
Answer
 • Orbita
 • Mediile refringente
 • Tractul optic
 • Formațiunile membranoase
 • Glanda lacrimală

Question 19

Question
Tunici ale globului ocular sunt:
Answer
 • Tunica fibroasă
 • Membrana tectorie
 • Tunica mucoasă
 • Tunica vasculară
 • Retina

Question 20

Question
Indicați componentele tunicii fibroase a globului ocular:
Answer
 • Corpul ciliar
 • Irisul
 • Cornea
 • Sclera
 • Choroida

Question 21

Question
Tunica vasculară a globului ocular include:
Answer
 • Tela choroidea
 • Choroida
 • Corpul ciliar
 • Cornea
 • Irisul

Question 22

Question
M. ciliaris constă din fibre:
Answer
 • Meridionale
 • Ecuatoriale
 • Oblice
 • Circulare
 • Radiale

Question 23

Question
Corpul ciliar constă din:
Answer
 • Orbiculus ciliaris
 • Procesele ciliare
 • Mușchiul ciliar
 • Coroana ciliară
 • Zonula ciliară

Question 24

Question
Irisului i se disting:
Answer
 • Pupila
 • Marginea ciliară
 • Ligamentul arcuat
 • Mușchiul dilatator al pupilei
 • Zonula ciliară

Question 25

Question
Din componentele retinei fac parte:
Answer
 • Discul nervului optic
 • Macula
 • Foseta centrală
 • Partea optică a retinei
 • Spațiul epiretinal

Question 26

Question
Camera anterioară a globului ocular este delimitată de:
Answer
 • Cornee
 • Scleră
 • Zonula ciliară
 • Iris
 • Cristalin

Question 27

Question
Camera posterioară a globului ocular este delimitată de:
Answer
 • Cornee
 • Iris
 • Cristalin
 • Corpul ciliar
 • Coroidă

Question 28

Question
Camerele globului ocular conțin:
Answer
 • Limfă
 • Lichid cefalorahidian
 • Umoare apoasă
 • Sânge
 • Lichid tisular

Question 29

Question
Umoarea apoasă este produsă de:
Answer
 • Iris
 • Retină
 • Zonula ciliară
 • Procesele ciliare
 • Plexul coroid

Question 30

Question
Camerele globului ocular comunică între ele prin:
Answer
 • Sinusul venos al sclerei
 • Pupilă
 • Spațiile zonulare
 • Ligamentul pectinat al irisului
 • Canalul Schlemm

Question 31

Question
Din mediile refractoare ale globului ocular fac parte:
Answer
 • Cornea
 • Camera anterioară a globului ocular
 • Cristalinul
 • Corpul vitros
 • Corpul adipos al orbitei

Question 32

Question
Drenarea umorii apoase se realizează prin:
Answer
 • Spațiile unghiului iridocorneal
 • Pupilă
 • Camera posterioară a globului ocular
 • Spațiile zonulare
 • Sinusul venos al sclerei

Question 33

Question
Muşchii striaţi ai globului ocular sunt inervaţi motor de:
Answer
 • N. optic
 • N. abducens
 • N. oculomotor
 • N. trigemen
 • N. trohlear

Question 34

Question
Centrii subcorticali ai văzului sunt localizaţi în:
Answer
 • Thalamus opticus
 • Nucleul roşu
 • Coliculii cvadrigemeni superiori
 • Coliculii cvadrigemeni inferiori
 • Corpul geniculat lateral

Question 35

Question
Există următorii muşchi oblici ai globului ocular:
Answer
 • Medial
 • Lateral
 • Superior
 • Inferior
 • Mediolateral

Question 36

Question
Nervul optic este format din axonii celulelor:
Answer
 • Bipolare
 • Fotosensibile
 • Ganglionare
 • Conilor şi bastonaşelor
 • Melanocitelor

Question 37

Question
Reflexul pupilar la lumină se declanşează datorită impulsurilor nervoase parvenite din:
Answer
 • Nucleul accesor al perechii III
 • Nucleul dorsal vagal
 • N. ambiguus
 • Centrul ciliospinal Budge
 • N. salivator superior

Question 38

Question
Pe imaginea oftalmoscopică a fundului de ochi se observă:
Answer
 • A. centrală a retinei
 • V. centrală a retinei
 • Zonele ciliare
 • Pata oarbă
 • Pata galbenă

Question 39

Question
Aparatul lacrimal include:
Answer
 • Pleoapele
 • Glandele tarsale
 • Glanda lacrimală
 • Râul lacrimal
 • Lacul lacrimal

Question 40

Question
Nervul oculomotor inervează:
Answer
 • Muşchiul oblic superior
 • Muşchiul drept superior
 • Muşchiul drept medial
 • Muşchiul drept lateral
 • Muşchiul drept inferior

Question 41

Question
Ganglionul ciliar se află:
Answer
 • În fosa pterigopalatină
 • La baza externa a craniului
 • În orbită
 • În fosa submandibulară
 • Pe fața laterală a nervului mandibular

Question 42

Question
Nervul trohlear inervează:
Answer
 • Muşchiul drept superior
 • Muşchiul levator al palpebrei superioare
 • Muşchiul oblic superior
 • Muşchiul oblic inferior
 • Muşchiul drept lateral

Question 43

Question
Tractul optic din stânga conţine fibre care pornesc de la:
Answer
 • Globul ocular stâng
 • Globul ocular drept
 • Jumătăţile stângi ale retinelor ambilor ochi
 • Jumătăţile drepte ale retinelor ambilor ochi
 • Calea tectospinală

Question 44

Question
Nervul optic are următoarele segmente:
Answer
 • Intraocular
 • Postchiasmatic
 • Orbitar
 • Intracanalicular
 • Intracranian

Question 45

Question
Segmentul buclei aferente a analizatorului care generează impulsul nervos:
Answer
 • Conductorul
 • Centrul nervos din nevrax
 • Celulele neurogliale
 • Receptorul
 • Segmentul cortical

Question 46

Question
Centrul cortical al analizatorului vizual este situat în:
Answer
 • Pulvinar thalami
 • Corpul geniculat lateral
 • Pe marginile şanţului calcarin
 • Hipocamp
 • Girii orbitari

Question 47

Question
Nervul trohlear apare din trunchiul cerebral:
Answer
 • Prin şanţul bulbopontin
 • Prin şanţul retroolivar
 • Pe faţa medială a pedunculilor cerebrali
 • De o parte şi de alta a vălului medular superior
 • Prin şanţul ventroolivar

Question 48

Question
Nervul abducens inervează următorii muşchi ai globului ocular:
Answer
 • Drept superior
 • Oblic superior
 • Drept lateral
 • Drept medial
 • Oblic inferior

Question 49

Question
Nervi care inervează motor muşchii globului ocular:
Answer
 • N. optic
 • N. abducens
 • N. oculomotor
 • N. trigemen
 • N. trohlear

Question 50

Question
Capsulei Tenon i se disting foiţele:
Answer
 • Bulbară
 • Musculară
 • Adipoasă
 • Orbitară
 • Seroasă

Question 51

Question
Spaţiul episcleral este delimitat de:
Answer
 • Cornee şi iris
 • Scleră şi corpul adipos al orbitei
 • Corpul adipos şi periorbită
 • De cele 2 foiţe ale capsulei Tenon
 • Conjunctivă şi scleră

Question 52

Question
Corpul adipos al orbitei îşi are sediul:
Answer
 • Pe peretele superior al orbitei
 • În fosa glandei lacrimale
 • În fisura orbitală superioară
 • Posterior de globul ocular
 • Pe peretele lateral al orbitei

Question 53

Question
Glandele tarsale Meibomius se deschid:
Answer
 • Pe limbul palpebral anterior
 • Pe limbul palpebral posterior
 • În fanta palpebrală
 • Prin 25 – 30 orificii punctiforme
 • Prin 10 orificii ovale

Question 54

Question
Tunica conjunctivă formează:
Answer
 • Conjunctiva palpebrală
 • Conjunctiva globului ocular
 • Sacul conjunctival
 • Râul lacrimal
 • Fornice conjunctivale

Question 55

Question
Componenta musculară a pleoapelor este formată de:
Answer
 • Porţiunea palpebrală a muşchiului orbicular al ochiului
 • Muşchiul ridicător al palpebrei superioare
 • Muşchiul tarsal superior
 • Muşchiul tarsal inferior
 • Muşchiul sprâncenos

Question 56

Question
Nervul oculomotor conţine fibre nervoase:
Answer
 • Somatomotorii
 • Senzitive
 • Simpatice
 • Parasimpatice preganglionare
 • Parasimpatice postganglionare

Question 57

Question
Indicaţi nucleele nervului oculomotor:
Answer
 • Nucleus solitarius
 • Nucleus salivatorius inferior
 • Nucleus motorius
 • Nucleus accessorius
 • Nucleus mesencephalicus.

Question 58

Question
Nervul oculomotor iese din craniu prin:
Answer
 • Foramen ovale
 • Fissura orbitalis superior
 • Fissura orbitalis inferior
 • Canalis opticus
 • Foramen supraorbitalis

Question 59

Question
Ramus superior nervi oculomotorii inervează:
Answer
 • Musculus levator palpebrae superioris
 • Musculus rectus oculi inferior
 • Musculus rectus oculi medialis
 • Musculus rectus oculi superior
 • Musculus dilatator pupilae

Question 60

Question
Ramus inferior nervi oculomotorii inervează:
Answer
 • Musculus rectus oculi inferior
 • Musculus rectus oculi medialis
 • Musculus obliquus oculi inferior
 • Musculus obliquus oculi superior
 • Musculus procerus

Question 61

Question
Indicaţi sursa inervaţiei sensitive a globului ocular:
Answer
 • Nervus facialis
 • Nervus ophthalmicus
 • Nervus maxillaris
 • Nervus oculomotorius
 • Nervus infraorbitalis

Question 62

Question
Anexele organului văzului sunt reprezentate prin:
Answer
 • Mușchii globului ocular
 • Pleoape
 • Tunica conjunctivă
 • Aparatul lacrimal
 • Tunica vasculară

Question 63

Question
Privirea în contracția mușchiului oblic superior al globului ocular se orientează:
Answer
 • În jos şi lateral
 • În sus şi lateral
 • Medial
 • În jos şi medial
 • În sus

Question 64

Question
În contracția mușchiului oblic inferior globul ocular se orientează:
Answer
 • În jos şi lateral
 • În sus şi lateral
 • Medial
 • În jos şi medial
 • În sus

Question 65

Question
Mușchiul rect superior orientează globul ocular:
Answer
 • În jos şi lateral
 • În sus şi medial
 • În jos
 • În jos şi medial
 • În sus

Question 66

Question
Privirea în contracția mușchiului rect inferior al globului ocular se orientează:
Answer
 • În jos şi lateral
 • În sus şi lateral
 • În jos
 • În jos şi medial
 • În sus

Question 67

Question
Din formaţiunile conjunctivale fac parte:
Answer
 • Conjunctiva globului ocular
 • Sacul conjunctival
 • Fornixul superior al conjunctivei
 • Caruncula lacrimală
 • Râul lacrimal

Question 68

Question
Căile de evacuare a lichidului lacrimal includ:
Answer
 • Canaliculii excretori
 • Sacul conjunctival
 • Lacul lacrimal
 • Meatul nazal superior
 • Meatul nazal mijlociu

Question 69

Question
Retina conţine:
Answer
 • Bastonașe
 • Neuroni bipolari
 • Neuroni pseudounipolari
 • Neuroni multipolari
 • Neuroni piramidali
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
HRCI Glossary of Terms O-Z
Sandra Reed
The GoConqr Guide to End of Term Exams
Sarah Egan
History of Medicine: Ancient Ideas
Camila Nicole Quijano Escobar
Actos humanos
Stevens Guzman
auditoria administrativa
karen cortes
EXPRESION ORAL Y ESCRITA APLICADAS AL ÁMBITO PROFESIONAL
Flor Vanesa Villegas Cuentas
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina