Infrastructuur 1: Hoofdstuk 1 - 5

Kristof C
Quiz by Kristof C, updated more than 1 year ago
Kristof C
Created by Kristof C about 1 year ago
4
0

Description

Dit omvat: 1 ontstaan v/h rioleringsstelsen 2 organisatie v/h waterbeheer in Vlaanderen 3 Organisatie van het waterbeheer in Brussel & Wallonie 4 Soorten afwateringssystemen 5 Materialen
Tags

Resource summary

Question 1

Question
De functie van een goed rioleringsstelsel: het afvoeren van overtollige water uit de woonomgeving, zodat het geen hinder of overlast doet ontstaan en een goede volksgezondheid garandeert.
Image:
Geschiedenis
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van bovengemeentelijke riolen?
Answer
 • Farys
 • Aquafin
 • De Watergroep
 • Geen van bovenstaande

Question 3

Question
Vlaanderen is opgedeeld in 11 bekkens, het opgevangen water moet uiteindelijk (evt na zuivering) steeds geloosd worden inde bijhorende rivieren teneinde een goede waterbalans te bekomen.
Image:
Bekkens
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Het Waalse equivalent voor Aquafin heet "la societé publique de la gestion de l'eau" (SPGE).
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Benoem volgende rioleringstelsels.
Answer
 • Gescheiden stelsel
 • Verbeterd gescheiden stelsel
 • Gemengd stelsel
 • Verbeterd gemengd stelsel

Question 6

Question
Het verbeterde gemengde rioleringstelsel is de meest actuele aanpak die men probeert toe te passen.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Een foutieve huisaansluiting van RWA op het riool (gescheiden stelsel) is nefast voor het RWZI.
Image:
Question
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Een foutieve huisaansluiting van DWA op het riool (gescheiden stelsel) is nefast voor het oppervlaktewater.
Image:
Question
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Een TB250 bepaald voor Vlaanderen alle richtlijnen over de uitvoering & materialen voor aanbestedingen.
Image:
Question
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Een bestek is synoniem met lastenboek.
Image:
Question
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Betonbuizen moeten een weerstand bieden tegen [blank_start]sulfaten[blank_end] en worden daarom geconstrueerd met een [blank_start]HSR[blank_end] cement.
Image:
Beton
Answer
 • sulfaten
 • alkaliën
 • HSR
 • LA

Question 12

Question
Welke proef word hier uitgevoerd?
Answer
 • 3 puntsbuigproef
 • kruinbelastingsproef
 • waterdichtheidsproef
 • O-tunnel buistest

Question 13

Question
Wat berekend met precies met deze formule?
Answer
 • minimale breuksterkte buis
 • breuklast
 • sterkteklasse
 • SDR klasse

Question 14

Question
Op de technische fiche kan je lezen dat een specifieke betonbuis een sterkteklasse heeft van 135. Verder heeft ze een lengte van 2.5m en een DN van 300mm. Hoeveel N/mm² bedraagt de breuklast van deze buis? (rekenmachine)
Image:
Rendement
Answer
 • 450 MPa
 • 30.5 N/mm²
 • 40.5 MPa

Question 15

Question
Op de werf in mijn straat fotografeerde ik volgende dichting van een gewapende betonbuis. Weet jij welke dichting het is?
Answer
 • Rol dichting
 • GLIP-dichting
 • glijdichting

Question 16

Question
Een GLIP-verbinding word steeds bevestigd in de mof..
Image:
Beton
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Rol verdichtingen zitten steeds op het spie-einde van de betonbuis.
Image:
Beton
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Hoeveel functies heeft de dichting van een betonbuis?
Image:
Beton
Answer
 • een kleine hoekverdraaiing toelaten en waterdichte aansluiting tussen buizen realiseren
 • differentiële zettingen opvangen en waterdichte aansluiting tussen buizen realiseren
 • de dichting heeft maar 1 functie, namelijk een waterdichte aansluiting maken

Question 19

Question
Bij het aansluiten van betonbuizen is een goede voorbereiding is onontbeerlijk. Waarom?
Image:
Glijmiddel
Answer
 • glijmiddel voorkomt het scheuren van de mof
 • glijmiddel garandeerd een goede waterdichting
 • beide antwoorden zijn juist
 • deze vraagstelling slaagt nergens op want geen van de antwoorden zijn correct

Question 20

Question
Benoem gresbuisdichtingen:
Answer
 • K-dichtingen
 • S-dichtingen
 • L-dichtingen

Question 21

Question
Welke dichting gebruikt deze buis
Answer
 • C-systeem met S-dichting
 • C-systeem met K-dichting
 • F-systeem met L-dichting

Question 22

Question
Dit is een lippendichting in mof op een gres-buis.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
De breuklast berekening voor Gres-buizen is dezelfde als die van betonbuizen.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Voor welke type buis zijn er nagenoeg geen hulpstukken beschikbaar?
Image:
Question
Answer
 • beton
 • gres
 • beide
 • geen van beide
Show full summary Hide full summary

Similar

Infrastructuur 1: buffer- bezinkingsbekkens & pompstations
Kristof C
GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
Lilac Potato
PuKW - STEP 1 (mögliche Prüfungsfragen/Prüfungsvorbereitung)
Steven Lee
Cell Transport
Elena Cade
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong
Leyes de Newton
Yoselin Sánchez
mi mapa conceptual
angel timana
La verdad Sospechosa
shylian elizalde
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Naitha Hernandez
ESTADO E RELAÇAO DE PODER
Adeildoethatiane Silva
Objetivos de la asignatura de Ciencias naturales
Rosa Sanchez