Α΄ Γυμνασίου: Γεωμετρική και Κυπρογεωμετρική

antonios loizides
Quiz by antonios loizides, updated more than 1 year ago
antonios loizides
Created by antonios loizides about 6 years ago
320
0

Description

Quiz on Α΄ Γυμνασίου: Γεωμετρική και Κυπρογεωμετρική, created by antonios loizides on 02/05/2015.

Resource summary

Question 1

Question
Που εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες στον Α΄ Αποικισμό;
Answer
 • Μεσόγειο και Εύξεινο Πόντο
 • Νησιά Αιγαίου και παράλια Μικράς Ασίας

Question 2

Question
Η Κύπρος κατά την Κυπρογεωμετρική Εποχή χαρακτηριζόταν από ανασφάλεια και μετακινήσεις.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Οι Αιολείς εγκαταστάθηκαν σε Λέσβο, Τένεδο και Β.Μικράς Ασίας.
Answer
 • Σωστό
 • Λάθος

Question 4

Question
Η Γεωμετρική εποχή στην Ελλάδα ξεκινά:
Answer
 • Τον 11ο αιώνα π.Χ.
 • Τον 12ο αιώνα π.Χ.
 • Τον 5ο αιώνα π.Χ

Question 5

Question
Οι Ίωνες, εγκαταστάθηκαν στα κεντρικά παράλια της Μ.Ασίας.
Answer
 • Λάθος
 • Σωστό

Question 6

Question
Ο Β΄ Αποικισμός γινόταν ανοργάνωτα και βασικά χωρίς αρχηγό.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Μεγάλη Ελλάδα ονομάζουμε τις περιοχές:
Answer
 • Από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Ελλάδα.
 • Τη Μικρά Ασία.
 • Την Κάτω Ιταλία και παράλια Γαλλίας και Ισπανίας.

Question 8

Question
Το αγγείο που βλέπετε προέρχεται από:
Answer
 • Ελλάδα
 • Κύπρο
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Adjectives (Describing People)
Niat Habtemariam
GCSE Maths Notes: Averages
Andrea Leyden
Presentations in English
Alice ExamTime
German Irregular Verbs
Shane Buckley
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Readings para Preparar el First Certificate (I)
Bilge Nur
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Tatiana Ventura
calentamiento global , cambio climaticoy salud
Edwin Ortiz
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
Actos humanos
MABEL PICO