SD

smuga
Quiz by smuga, updated more than 1 year ago
smuga
Created by smuga almost 7 years ago
394
0

Description

Quiz on SD, created by smuga on 02/07/2015.

Resource summary

Question 1

Question
Jaki jest główny cel stosowania odpornych układów regulacji?
Answer
 • zmniejszenie wpływu zakłóceń na zmienną regulowaną
 • zmniejszenie wrażliwości układu regulacji na zmianę parametró obiektu
 • poprawa dobroci regulacji
 • eliminacja uchybu statycznego

Question 2

Question
Jaki jest główny cel stosowania adaptacyjnych układów regulacji?
Answer
 • zmniejszenie wpływu zakłóceń na zmienną regulowaną
 • zmniejszenie wrażliwości układu na zmianę parametrów obiektu
 • poprawa dobroci regulacji
 • eliminacja uchybu statycznego

Question 3

Question
Różnica w realizacji regulatora rozmytego przy wykorzystaniu metodyki Mamdaaniego i Sugeno występuje przy:
Answer
 • rozmywaniu zmiennych wejściowych
 • wyostrzaniu zmiennych wyjściowych
 • w bazie reguł
 • w bazie wiedzy

Question 4

Question
Jakie są ograniczenia przy zastosowaniu minimalno-czasowych układów regulacji?
Answer
 • minimalnofazowość obiektu
 • ograniczona wartość sygnału sterującego
 • czas próbkowania
 • stabilność układu

Question 5

Question
Jakie działanie regulatora PID można pominąć przy sterowaniu obiektem astatycznym?
Answer
 • części różniczkującej
 • części całkującej
 • części proporcjonalnej
 • podwójnego różniczkowania

Question 6

Question
Jaki jest cel stosowania układu kompensacji automatycznej?
Answer
 • eliminacja uchybu statycznego
 • eliminacja zakłócenia
 • zmniejszenie czasu regulacji
 • zmniejszenie przeregulkowania

Question 7

Question
Zaznacz najczęściej stosowane standardy wejść i wyjść przetwornikó A/C i C/A
Answer
 • 0-20mA
 • 0-10V
 • 4-20mA
 • -10-+10V

Question 8

Question
Główne różnice w metodach doboru nastaw regulatorów dysketnych i ciągłych to:
Answer
 • opracowanie metody można zastosować tylko dla regulatorów PI i PID
 • obowiązują te same metody ale z uwzględnieniem czasu próbkowania
 • nie ma specjalnych metod dla reg dyskretnych
 • nie ma różnicy

Question 9

Question
Warunkeim koniecznym i wystarczającym stabilności liniowego, stacjonarnego ukłądu dyskretnego jest:
Answer
 • aby wszystkie bieguny tansmitancji znajdowały się wewnątrz koła jednostkowego
 • aby wszystkie bieeguny transmitancji znajdowały się z lewej strony płaszczyzny zespolonej
 • aby wszystkie zera znajdowały się wewnątrz koła jednostkowego
 • aby wszystkie bieguny transmitancji znajdowały się poza kołem jednostkowym

Question 10

Question
Metodą przejścia z dziedziny s na dziedzinę z jest:
Answer
 • ZOH
 • metod zero pole
 • aproksymacja Tustina
 • metoda mamdaniego

Question 11

Question
Algorytm pozycyjny
Answer
 • jest przyrostowy
 • jest położeniowy
 • określa wartość absolutna
 • określa zmianę wartości sygnału

Question 12

Question
Metody wyostrzania ( defuzzyfikacji)
Answer
 • środka ciężkości
 • pierwszego maksimum
 • ostatniego maksimum
 • mamdaniego

Question 13

Question
Algorytm prędkościowy
Answer
 • jest przyrostowy
 • jest położeniowy
 • określa wartość absolutna
 • określa zmianę wartości sygnału

Question 14

Question
Filtr Czebyszewa I
Answer
 • zoptymalizowany dla najszybszego sspadku wzmocnienia w paśmie przejściowym
 • zafalowania w paśmie przepustowym
 • stossowany w przypadkach gdy ważny jest szybki spadek wzmocnienia i brak zafalowań w paśmie zaporowym
 • zafalowania w paśmie zaporowym

Question 15

Question
Filtr Bessela charakteryzuje się:
Answer
 • najbardziej liniową charakterystyką fazową
 • bardzo powolnym spadkiem wzmocnienia w paśmie przejściowym
 • stosowany jest w przypadkach gdy ważny jest czasowy przebieg sygnału
 • zafalowania w paśmie zaporowym

Question 16

Question
Ktory filtr charakteryzuje się największą liniowścią i bardzo powolnym spadkiem?
Answer
 • Czybyszewa I
 • Czybyszewa II
 • Bessela
 • Eliptyczny

Question 17

Question
Kwantyzacja sygnału
Answer
 • W procesie tym przyjmuje się równe skoki amplitudy zwane kwantami
 • Zastępowanie zmiennej ciągłęj zmienną skokowa, co w połączeniu z próbkowaniem umożliwia dyskretyzację sygnału
 • Dokładność przybliżenia zależy od liczby poziomów kwantowania
 • Stosowana jest przy zamianie sygnały dyskretnego na ciągły.

Question 18

Question
Obiekt 5-tego rzędu regulowany jest regulatorem deadbeat o Tp=0.2s Ile potrwa regulacja tego obiektu?
Answer
 • 1s
 • 0.2s
 • 0.4s
 • Jeśli sygnał sterujący jest ograniczony to nie da się tego policzyć

Question 19

Question
Parametry nastawialne regulatora deadbeat
Answer
 • Współczynniki regulatora
 • Czas próbkowania
 • Wzmocnienie
 • Częśtotliwość próbkowania

Question 20

Question
Rysunek obok przedstawia metody dyskretyzacji sygnału
Answer
 • Niebieski ZOH, zielony FOH
 • Zielony FOH
 • Zielony ZOH
 • Niebieski FOH, zielony ZOH

Question 21

Question
Aliasing
Answer
 • Nakładanie się widm sygnału cyfrowego okresowo zwielokrotnionych w dziedzinie częstotliwości
 • Wynika z niespełnienia założeń twierdzenia Kotielnikowa-Shannona
 • Wynika z niespełnienia warunku Nyquista
 • Występuje przy użyciu filtra dolnoprzepustowego.

Question 22

Question
Jakie będą wartości D21 i D30 po wykonaniau działania: DMOV K20 D21 DMOV K30 D30 DLIMIT D21 D30 D21 D30
Answer
 • D21=20 D30=30
 • D21=20 D30=20
 • D21=30 D30=30
 • D21=30 D30=20

Question 23

Question
Jaki jest związek pomiędzy czasem próbkowania a sygnałem sterującym w regulatorze deadbeat
Answer
 • im mniejszy czas próbkowania tym większy sygnał sterujący
 • nie ma związku
 • im większy czas próbkowania tym większy sygnał sterujący
 • im mniejszy czas próbkowania tym mniejszy sygnał sterujący

Question 24

Question
Etapy budowy w modelu rozmytym:
Answer
 • 1. Rozmywanie 2. Łączenie wniosków 3. Łączenie rozmytych przesłanek 4. Defuzyfikacja wyjścia (wyostrzenie)
 • 1. Rozmywanie 2. Łączenie rozmytych przesłanek 3. Łączenie wniosków 4. Defuzyfikacja wyjścia (wyostrzenie)
 • 1. Rozmywanie 2. Łączenie wniosków 3. Łączenie rozmytych przesłanek
 • 1. Rozmywanie 2. Łączenie rozmytych przesłanek 3. Łączenie wniosków

Question 25

Question
DMOV K100 D2 DDIV D2 K200 D2
Answer
 • D2=0.5
 • D2=100
 • D2=0
 • D2=200

Question 26

Question
DMOV K20 D20 DMOV K30 D30 DMUL D30 D20 D30
Answer
 • D30=30 D31=20
 • D30=600 D31=0
 • D30=0 D31=600
 • D30=6 D31=00

Question 27

Question
Konsekwencją efektu wind-up jest:
Answer
 • wzrost przeregulowania
 • wydłużenie czasu ograniczenia sygnału
 • człon całkujący
 • może doprowadzić do niestabilności układu

Question 28

Question
a co to za przebieg?
Answer
 • człon calkujący
 • człon różniczkujący
 • regulator czasooptymalny
 • człon proporcjonalny

Question 29

Question
Co należy uwzględnić przy doborze czasu próbkowania?
Answer
 • dobroć regulacji
 • minimalnofazowość obiektu
 • charakterystyki częstotliwościowe obiektu
 • czas realizacji algorytmu lub kompensacji

Question 30

Question
co to za filtr?
Answer
 • Czebyszewa I
 • Czebyszewa II
 • FIR
 • Cauera

Question 31

Question
Czym się charakteryzuje FIR?
Answer
 • liniowość
 • stabilność
 • brak sprzężenia zwrotnego
 • mała liczba współczynników
Show full summary Hide full summary

Similar

11. DETERMINACION DE PRECIOS Y TECNICAS DE CONDICIONES
Juan Manuel Gómez C.
02. (CUSTOMIZING DE) DOCUMENTOS DE VENTAS
Juan Manuel Gómez C.
chapter 28 (528-529)
SN15
Semio oeil ant
Lea N
01. VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD
Juan Manuel Gómez C.
Art Revel
Caroline Farronay
CUESTIONARIO DE REDES
monica calvo jim
SD skurwysyny
Grzegorz Kaczmar
05. (CUSTOMIZING DE) AREAS FUNCIONALES
Juan Manuel Gómez C.
Le condizioni di pace della Germania nel primo dopoguerra alle altre nazioni vincitrici
03B CORSO F