Replicarea ADN

Juliet Jacobs
Quiz by Juliet Jacobs, updated 9 months ago
Juliet Jacobs
Created by Juliet Jacobs 9 months ago
15
0

Description

Quiz on Replicarea ADN, created by Juliet Jacobs on 01/15/2020.

Resource summary

Question 1

Question
CS Replicarea este un proces caracteristic:
Answer
 • numai eucariotelor;
 • numai procariotelor;
 • numai virusurilor;
 • tuturor sistemelor vii;
 • toate răspunsurile sunt false.

Question 2

Question
CS Replicarea reprezintă:
Answer
 • procesul de sinteză de novo a moleculelor de ADN;
 • procesul de sinteză matricială a moleculelor de ARN;
 • procesul de traducere a informaţiei genetice;
 • procesul de dublare a materialului genetic;
 • procesul de expresie a mesajului genetic.

Question 3

Question
CS Replicarea asigură:
Answer
 • păstrarea materialului genetic;
 • transmiterea informaţiei genetice;
 • expresia informaţiei genetice în caractere specifice;
 • traducerea codului genetic;
 • recombinarea materialului genetic.

Question 4

Question
CS Replicarea este proprietatea unică a:
Answer
 • moleculelor de ADN;
 • moleculelor de ARN;
 • moleculelor de ADN şi ARN;
 • substanţelor organice;
 • membranelor biologice.

Question 5

Question
Replicarea moleculelor de ADN este determinată de:
Answer
 • particularităţile unirii nucleotidelor în catenă;
 • codul genetic;
 • cele două catene identice ale dublului helix;
 • complementaritatea bazelor azotate în dublul helix;
 • supraspiralizarea catenelor.

Question 6

Question
6. CS Replicarea ADN-ului nuclear este:
Answer
 • realizată după modelul inelului rotitor;
 • realizată după modelul 
 • realizată după modelul D;
 • controlată de un singur situs ORI;
 • multirepliconă şi asincronă.

Question 7

Question
CS Replicarea ADN-ului mitocondrial este:
Answer
 • realizată după modelul inelului rotitor;
 • realizată după modelul D;
 • realizată după modelul teta
 • multirepliconă şi asincronă.
 • controlată de un singur situs ORI;

Question 8

Question
CS Replicarea ADN-ului procariotic este:
Answer
 • realizată după modelul inelului rotitor;
 • realizată după modelul D;
 • realizată după modelul teta
 • controlată de două situsuri ORI;
 • multirepliconă şi asincronă.

Question 9

Question
9. CS Replicarea ADN-ului viral este:
Answer
 • realizată după modelul inelului rotitor;
 • realizată după modelul D;
 • crealizată după modelul teta
 • controlată de două situsuri ORI;
 • multirepliconă şi asincronă.

Question 10

Question
CS Procesul de replicare este controlat de, cu excepţia:
Answer
 • ADN – polimeraza;
 • ARN – polimeraza;
 • catenele – matriţe ale ADN-ului;
 • diferite molecule de ARNm;
 • diferite nucleaze.

Question 11

Question
CS Procesul de polimerizare a nucleotidelor într-o catenă în timpul replicării
Answer
 • este realizat în direcţia 5' - 3'
 • este realizat în direcţia 3' - 5';
 • este realizat de o ligază
 • unidirecţionat şi paralel;
 • bidirecţionat şi antiparalel.

Question 12

Question
CS Relaxarea dublului helix pe parcursul replicării este realizată de:
Answer
 • o componentă a ADN – polimerazei;
 • helicaze
 • topoizomeraze
 • proteinele SSB;
 • primază

Question 13

Question
CS ADN – polimeraza este responsabilă de:
Answer
 • copierea exactă şi identică a unei secvenţe de ADN;
 • sinteza unei copii complementare de ADN;
 • sinteza matricială a diferitor molecule de ADN şi ARN;
 • replicarea conservativă a ADN;
 • denaturarea şi renaturarea dublului helix.

Question 14

Question
CS Denaturarea ADN-ului pentru eliberarea matriţelor în procesul de replicare este realizată de:
Answer
 • helicaze
 • topoizomeraze
 • proteinele SSB;
 • o componentă a ADN – polimerazei;
 • primază

Question 15

Question
CS Stabilizarea catenelor pentru iniţierea şi desfăşurarea sintezei noilor catene ale moleculelor de ADN este asigurată de:
Answer
 • helicaze
 • topoizomeraze
 • proteinele SSB;
 • o componentă a ADN – polimerazei;
 • primază

Question 16

Question
CS Care afirmaţie este incorectă în caracteristica replicării?
Answer
 • poate fi monodirecţionată sau bidirecţionată;
 • asigură sinteza moleculelor de ADN;
 • moleculele replicate conţin catene complementare;
 • moleculele replicate conţin catene identice;
 • reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea.

Question 17

Question
CS Replicarea ADN la eucariote are loc:
Answer
 • după tipul nematricial;
 • semiconservativ
 • conservativ
 • după tipul dispers;
 • toate enunţurile sunt false.

Question 18

Question
CS Sinteza ADN în celule somatice este efectuată de
Answer
 • ADN polimerazele alfa, beta, gama, delta
 • telomerază
 • ADN-polimerazele I,II,III;
 • ARN-polimerază.
 • ADN helicază;

Question 19

Question
CS Primerul pentru iniţierea replicării este sintetizat de:
Answer
 • ADN - polimeraza I;
 • ADN - polimeraza II;
 • ARN - polimerază;
 • ADN - ligază;
 • ARN - ligază.

Question 20

Question
CS ADN – polimeraza  sintеtizează noi catene de ADN:
Answer
 • utilizând o matriţă ARN;
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al catenei matriţe;
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al catenei matriţe;
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al primerului
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al primerului.

Question 21

Question
CS Principalele caracteristici ale replicării la eucariote sunt, cu excepţia:
Answer
 • este semiconservativă;
 • este bidirecţionată;
 • este unidirecţionată;
 • polimerizarea nucleotidelor are loc în direcţia 5' - 3';
 • implică participarea mai multor factori proteici.

Question 22

Question
CS Alegeţi afirmaţia falsă despre secvenţa ORI:
Answer
 • reprezintă punctul de origine a replicării;
 • constă dintr-o secvenţă specifică de nucleotide, bogată în perechi de baze GC;
 • numărul secvenţelor ORI, de regulă, este egal cu numărul de repliconi;
 • la eucariote este legată cu metaloproteine de axa proteică a cromozomilor
 • la organismele diferitor specii numărul de secvenţe ORI еste diferit.

Question 23

Question
CS Care dintre afirmaţii NU se referă la ADN-helicaze?
Answer
 • realizează despiralizarea şi denaturarea locală a ADN - ului prin hidroliza ATP;
 • este responsabilă de formarea furcilor replicative;
 • o singură helicază este suficientă pentru formarea ochiului de replicare;
 • fiecare furcă replicativă are helicaza proprie;
 • împreună cu primaza, formează complexul primozom.

Question 24

Question
CS Primaza are următoarele caracteristici, cu excepţia:
Answer
 • are activitate ARN-polimerazică;
 • stabilizează monocatenele de ADN denaturat;
 • iniţiază sinteza ARN-primer;
 • împreună cu helicazele, formează complexul primosom;
 • iniţiază sinteza unei secvenţe scurte de ribonucleotide.

Question 25

Question
CS Rolul topoizomerazelor:
Answer
 • realizează despiralizarea şi denaturarea locală a moleculei de ADN;
 • iniţiază sinteza ARN-primerului;
 • scindează legăturile fosfodiesterice, relaxând dublul helix;
 • sintetizează catene noi de ADN pe catene matriţe;
 • leagă capetele fragmentelor de ADN prin formarea legăturilor 3' - 5' fosfo-diesterice.

Question 26

Question
CS Care dintre enzimele aparatului de replicare posedă funcţie nucleazică?
Answer
 • ADN-helicaze;
 • primaza;
 • telomerazele;
 • ADN-polimeraza;
 • ADN-ligaza.

Question 27

Question
CS Care dintre afirmaţii NU se referă la activitatea ADN- polimerazei?
Answer
 • sintetizează catene noi de ADN prin extinderea ARN-primerului;
 • poate iniţia sinteza unei catene noi de ADN şi în absenţa unei catene preexistente;
 • sinteza se produce doar în direcţia 5' - 3';
 • citirea are loc doar în direcţia 3' - 5';
 • prezintă şi activitate nucleazică.

Question 28

Question
CS Replicarea de tip teta este caracteristică pentru:
Answer
 • virusuri;
 • procariote;
 • eucariote;
 • procariote şi eucariote;
 • nici un răspuns nu este corect.

Question 29

Question
CS Replicarea de tip sigma este caracteristic pentru:
Answer
 • virusuri;
 • virusuri şi unele procariote;
 • virusuri şi toate eucariotele;
 • unele procariote şi eucariote;
 • virusuri, unele procariote şi eucariote;

Question 30

Question
CS Pentru replicarea ADN la eucariote NU este caracteristic:
Answer
 • începe concomitent în mai multe puncte ORI;
 • este asincronă;
 • secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice;
 • secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice;
 • are loc numai în perioada S a ciclului celular.

Question 31

Question
CS Endonucleazele sunt implicate în diferite sisteme de reparaţie, cu excepţia:
Answer
 • reparaţiei directe;
 • reparaţiei prin excizia bazelor;
 • reparaţiei prin excizia nucleotidelor;
 • reparaţiei prin recombinare;
 • reparaţiei mismatch.

Question 32

Question
CS ADN-ligazele sunt implicate în diferite sisteme de reparaţie, cu excepţia:
Answer
 • reparaţiei prin excizia bazelor;
 • reparaţiei prin excizia nucleotidelor;
 • reparaţiei prin recombinare;
 • reparaţiei directe;
 • nici un răspuns nu este corect.

Question 33

Question
CS Procesul de excizie a nucleotidelor dintr-o secvenţă de ADN modificat este realizat de:
Answer
 • ADN-ligaze;
 • endonucleaze;
 • exonucleaze;
 • ADN-polimeraze;
 • ADN-glicozilaze.

Question 34

Question
CS Sinteza reparatorie pentru completarea golurilor din ADN este realizată de:
Answer
 • ADN-ligaze;
 • endonucleaze;
 • ARN-polimeraze ADN dependente;
 • ADN-polimeraze;
 • ADN-glicozilaze.

Question 35

Question
CS Alegeţi afirmaţia falsă referitoare la reparaţie:
Answer
 • este un proces de restabilire a leziunilor din moleculele de ADN;
 • asigură păstrarea intactă a materialului genetic de-a lungul generaţiilor;
 • este caracteristic doar pentru eucariote;
 • are loc doar în moleculele de ADN;
 • la eucariote aste controlată de produşii mai multor gene.

Question 36

Question
CS Fotoliaza:
Answer
 • este o enzimă ce produce modificări în dublul helix;
 • este o enzimă implicată în reparaţia directă a ADN-ului;
 • intervine în înlăturarea defectelor produse în rezultatul erorilor de replicare;
 • se activează sub acţiunea razelor UV;
 • este responsabilă de formarea dimerilor pirimidinici în molecula de ADN.

Question 37

Question
CS În procesul de reparaţie directă participă:
Answer
 • ADN polimeraza;
 • ADN ligaza;
 • fotoliaza;
 • ARN- polimeraza;
 • endonucleaza.

Question 38

Question
CS În procesul de reparaţie prin excizia bazelor participă, cu excepţia:
Answer
 • ADN polimeraza;
 • endonucleaza;
 • ADN ligaza;
 • fotoliaza;
 • glicozilaza.

Question 39

Question
CS În procesul de reparaţie excizia bazei modificate este realizată de:
Answer
 • endonuclează;
 • fotoliază;
 • glicozilază;
 • o componentă nucleazică a ADN-polimerazei;
 • nici un răspuns nu este corect.

Question 40

Question
CM Particularităţile replicării ADN-ului mitocondrial:
Answer
 • fiecare catenă conţine câte un situs de iniţiere propriu;
 • sinteza începe de pe catena H;
 • sinteza începe de pe catena L;
 • replicarea celor două catene este asincronă;
 • are loc numai în perioada S a ciclului celular.

Question 41

Question
CM Particularităţile replicării ADN nuclear:
Answer
 • are loc numai în perioada S a ciclului celular;
 • este asincronă;
 • secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice;
 • secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice;
 • replicarea începe concomitent în mai multe puncte ORI.

Question 42

Question
CM Telomeraza:
Answer
 • participă la replicarea regiunilor telomerice;
 • este o proteină cu funcţie de revers – transcriptază;
 • conţine ARN în calitate de matriţă;
 • este activă la procariote;
 • este caracteristică doar pentru eucariote.

Question 43

Question
CM Fragmentele Okazaki:
Answer
 • se sintetizează de pe catena matriţă 5' - 3' a furcii de replicare;
 • se sintetizează de pe catena matriţă 3' - 5' a furcii de replicare;
 • au aceeaşi lungime la pro- şi eucariote;
 • sunt sintetizate discontinuu în direcţia 5' - 3';
 • nu sunt sintetizate de ADN-polimerază.

Question 44

Question
CM Furca de replicaţie сonţine:
Answer
 • două matriţe ADN;
 • catenă lider;
 • catenă întârziată;
 • două puncte ORI;
 • doi repliconi.

Question 45

Question
CM Iniţierea replicării este controlată de:
Answer
 • ADN-polimerază;
 • primază;
 • situsul ORI;
 • promotor;
 • fragmentul Okazaki.

Question 46

Question
CM Componentele aparatului de replicare la eucariote:
Answer
 • molecula bicatenară de ADN;
 • molecula monocatenară de ADN;
 • nucleozidtrifosfaţi;
 • dezoxinucleotizitrifosfaţi;
 • ribozomi.

Question 47

Question
CM Pentru activitatea ADN-polimerazei sunt necesare:
Answer
 • ADN monocatenar în calitate de matriţă;
 • 4 tipuri de NTP;
 • un fragmentl bicatenar la capătul 3' al moleculei de ADN;
 • 4 tipuri de dNTP;
 • ARNt.

Question 48

Question
CM Asincronismul sintezei ADN se manifestă:
Answer
 • între cele două seturi de cromozomi;
 • intercromozomial;
 • interrepliconic;
 • între diferite celule ale organismului;
 • între cele două tipuri de cromatină ale celulei somatice.

Question 49

Question
CM În toate celulele somatice în replicarea ADN-ului intervin:
Answer
 • ADN – polimerazele I,II,III;
 • ARN – polimerazele I,II,III;
 • telomeraza;
 • ADN – polimerazele 
 • primaza.

Question 50

Question
CM Repliconul este:
Answer
 • unitatea funcţională de replicare;
 • secvenţa de nucleotide ce se replică independent;
 • secvenţa ce conţine punctul ORI;
 • fragmentul Okazaki;
 • fragmentul de ADN caracteristic doar eucariotelor.

Question 51

Question
CM În procesul iniţierii replicării intervin:
Answer
 • ADN-polimerazele;
 • ADN helicaza;
 • ligazele;
 • primazele;
 • telomerazele.

Question 52

Question
CM Replicarea ADN-ului mitocondrial:
Answer
 • este asigurată de ADN- polimeraza 
 • este iniţiată de ARN - polimeraze;
 • este controlată de doi promotori;
 • este controlată de mai mulţi repliconi;
 • este controlată de două situsuri ORI.

Question 53

Question
CM Fragmentele Okazaki:
Answer
 • reprezintă secvenţe scurte de ARN;
 • reprezintă secvenţe scurte de ADN;
 • iniţiază sinteza catenelor noi de ADN;
 • sunt sintetizate discontinuu pe catena întârziată;
 • sunt eliminate în faza de terminaţie a replicării.

Question 54

Question
CM ADN – ligaza:
Answer
 • intervine în formarea punţilor de hidrogen între catena matriţă şi catena nou sintetizată;
 • asigură unirea fragmentelor Okazaki într-o catenă continuă;
 • intervine în unirea a două fragmente de ADN;
 • asigură denaturarea şi renaturarea moleculei de ADN;
 • este o enzimă ce intervine în unirea moleculelor de ADN nou formate.

Question 55

Question
CM Catenele lider:
Answer
 • sunt sintetizate continuu;
 • sunt citite în direcţia 5' - 3' discontinuu;
 • sunt polimerizate în direcţia 5' - 3';
 • sunt formate din fragmente Okazaki;
 • cresc pe măsura măririi furcii de replicare.

Question 56

Question
CM Telomeraza:
Answer
 • este o enzimă alcătuită din molecule proteice şi un fragment de ARN;
 • asigură terminarea sintezei moleculelor inelare de ADN;
 • asigură sinteza secvenţelor telomerice ale moleculelor de ADN cromozomial;
 • previne scurtarea moleculelor liniare de ADN;
 • intervine în adăugarea dNTP la capătul 5' moleculei de ADN nou sintetizate.

Question 57

Question
CM Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată:
Answer
 • sunt identice;
 • sunt diferite;
 • sunt complementare;
 • sunt unite prin punţi de hidrogen;
 • sunt unite prin legături fosfodiesterice.

Question 58

Question
CM Sinteza unei catene noi de ADN este iniţiată de o ARN- polimerază deoarece:
Answer
 • ADN-polimeraza are nevoie de primer;
 • ADN-polimeraza are nevoie de o matriţă – ARN;
 • ADN polimeraza nu poare iniţia sinteza pe loc gol;
 • ADN polimeraza este capabilă să recunoască doar ribonucleotide;
 • ADN-polimeraza este capabilă să adauge nucleotide la un capăt 3'-OH existent.

Question 59

Question
CM Ochiul de replicare se formează cu participarea:
Answer
 • ADN-polimerazelor;
 • primazei;
 • topoizomerazelor;
 • helicazelor;
 • proteinelor SSB.

Question 60

Question
CM Replicarea la eucariote:
Answer
 • este un proces conservativ şi continuu;
 • se realizează asincron şi multireplicon;
 • asigură stabilitatea informaţiei genetice de-a lungul generaţiilor de celule;
 • determină ereditatea;
 • determină reproducerea moleculelor de ADN şi ARN.

Question 61

Question
CM Reparaţia prin excizia bazelor se realizează cu ajutorul:
Answer
 • ADN – polimerazei;
 • ADN-ligazei;
 • glicozilazei;
 • ADN – helicazei;
 • fotoliazei.

Question 62

Question
CM Reparaţia prin excizia nucleotidelor se realizează cu ajutorul:
Answer
 • endonucleazelor;
 • exonucleazelor;
 • ADN-polimerazei;
 • ADN-ligazei;
 • telomerazei.

Question 63

Question
CM Reparaţia ADN-ului se poate realiza după tipurile următoare:
Answer
 • prereplicativă;
 • inductibilă;
 • excizivă cu secvenţe scurte;
 • recombinativă;
 • ARN-dependentă.

Question 64

Question
CM Reparaţia:
Answer
 • proces de restabilire a leziunilor din moleculele de ADN;
 • asigură păstrarea intactă a materialului genetic de-a lungul generaţiilor;
 • este caracteristică doar pentru ADN;
 • se realizează atât la procariote, cât şi la eucariote;
 • poate avea loc în molecule de ARN.

Question 65

Question
CM Substituţia unui nucleotid în molecula de ADN:
Answer
 • determină modificarea secvenţei de nucleotide;
 • determină modificarea structurii moleculei;
 • poate împiedica replicarea şi transcripţia;
 • poate fi rezultatul unor erori ale replicării;
 • poate fi rezultatul dezaminării bazelor azotate.

Question 66

Question
CM Modificările structurale ale moleculelor de ADN:
Answer
 • afectează doar secvenţa nucleotidelor în molecula de ADN;
 • se formează în rezultatul apariţiei legăturilor covalente nespecifice între nucleotide;
 • reprezintă legături nespecifice ce se pot forma în cadrul unei catene sau între catenele opuse;
 • pot apărea sub acţiunea razelor UV;
 • nu împiedică replicarea şi transcripţia.

Question 67

Question
CM Reparaţia directă:
Answer
 • realizează reversia ADN-ului lezat la starea iniţială;
 • constă în înlăturarea leziunilor ADN-ului în mai multe etape;
 • este rezultatul acţiunii unor fotoliaze;
 • intervine în cazul modificărilor ADN sub acţiunea razelor UV;
 • se poate înfăptui prin eliminarea şi înlocuirea unor secvenţe scurte sau lungi de ADN.

Question 68

Question
CM În cazul unor leziuni în moleculele de ADN în celulele eucariote:
Answer
 • se activează diferite sisteme enzimatice de reparaţie;
 • se stopează replicarea, transcripţia şi translaţia pentru a preveni acumularea modificărilor ADN-ului;
 • celula îşi activează mecanizmele de inducere a apoptozei;
 • celula trece în următoarea fază a ciclului celular;
 • leziunile ADN-ului nu pot fi prevăzute şi nici nu pot fi înlăturate.

Question 69

Question
CM Caracteristica procesului de reparaţie în celulele somatice umane:
Answer
 • poate avea loc doar în timpul interfazei;
 • poate avea loc în orice perioadă a ciclului celular;
 • se realizează cu participarea enzimelor de replicare;
 • este imposibil, deoarece molecula de ADN este compactizată sub formă de cromatină sau cromozomi;
 • incapacitatea sistemelor reparatorii se manifestă prin diverse patologii umane.

Question 70

Question
CM Reparaţia prin excizia bazelor:
Answer
 • se realizează în mai multe etape;
 • intervine în înlăturarea bazelor azotate modificate prin metilare;
 • intervine în înlăturarea bazelor azotate modificate prin oxidare;
 • este specificată de enzima fotoliaza;
 • este specificată de enzima ADN-glicozilaza.

Question 71

Question
CM ADN-glicozilazele:
Answer
 • sunt implicate în reparaţie prin excizia bazelor;
 • sunt implicate în reparaţie prin excizia unuia sau mai multor nucleotide;
 • sunt implicate în reparaţie prin excizia fragmentelor lungi de ADN;
 • produc în ADN locuri apurinice sau apirimidinice;
 • sunt activate sub acţiunea razelor de lumină.

Question 72

Question
CM Secvenţele de ADN ce conţin goluri produse în rezultatul înlăturării bazelor modificate:
Answer
 • sunt completate de o ADN-polimerază;
 • sunt înlăturate de o ADN-ligază;
 • sunt înlăturate de endonucleaze;
 • sunt rezultatul acţiunii unei fotoliaze;
 • sunt rezultatul acţiunii unei glicozilaze.

Question 73

Question
CM În procesul de reparaţie prin excizia nucleotidelor participă:
Answer
 • ADN-polimeraza;
 • ADN-ligaza;
 • ADN-glicozilaza;
 • ARN-polimeraza;
 • endonucleaza.

Question 74

Question
CM Reparaţia prin excizia bazelor include procesele:
Answer
 • înlăturarea secvenţei de ADN modificat;
 • înlăturarea bazei modificate;
 • înlăturarea nucleotidului apirimidinic sau apurinic;
 • înlăturarea unei secvenţe de câteva nucleotide ce conţin nucleotidul apirimidinic sau apurinic;
 • completarea golului.

Question 75

Question
CM Reparaţia prin excizia nucleotidelor:
Answer
 • este specifică în cazul leziunilor ADN determinate de o modificare nespecifică a unei baze purinicie sau pirimidinice;
 • este specifică în cazul leziunilor ADN determinate de apariţia unor dimeri pirimidinici;
 • necesită factori de recunoaştere a compusului nespecific;
 • necesită participarea numeroşilor factori proteici;
 • se realizează identic ca şi reparaţia directă.

Question 76

Question
CM Reparaţia prin excizia nucleotidelor necesită participarea:
Answer
 • ADN-ligazei;
 • endonucleazelor;
 • exonucleazelor;
 • ADN-polimerazelor;
 • ADN-glicozilazelor.

Question 77

Question
CM Reparaţia mismatch (greşeli de împerechere a nucleotidelor în dublul helix):
Answer
 • înlătură perechile de nucleotide G-T;
 • înlătură dimerii timinici;
 • înlătură bazele azotate modificate;
 • implică repapaţia cu secvenţe scurte;
 • implică repapaţia cu secvenţe lungi.

Question 78

Question
CM Reparaţia mismatch (greşeli de împerechere a nucleotidelor în dublul helix):
Answer
 • se realizează în mai multe etape;
 • este similară cu reparaţia prin excizie;
 • este posibilă numai în perioada replicativă şi postreplicativă;
 • este specifică modificării ADN-ului replicat;
 • nu este obligatorie participarea ADN polimerazei.

Question 79

Question
CM Rupturile bicatenare din molecula de ADN:
Answer
 • sunt imposibil de reparat;
 • sunt supuse atacului nucleazelor şi distrugerii ulterioare;
 • sunt reparate prin joncţiunea concomitentă a ambelor catene de către ADN-ligaze;
 • sunt reparate prin mecanismul recombinării alelice;
 • sunt reparate de sistemele de fotoreparaţie.

Question 80

Question
CMReparaţia:
Answer
 • este un proces prezent în toate sistemele biologice;
 • este proprietatea unică a moleculelor de ADN;
 • este proprietatea comună tuturor biopolimerilor;
 • este caracteristică doar eucariotelor superioare;
 • întotdeauna este un proces fidel, înlăturând toate leziunile din molecula de ADN.
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE PE - 1
lydia_ward
Italian: Basics
Selam H
Cell Transport
Elena Cade
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
1PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 4.
Nikola Truong
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
Láminas de Histología
Mariana Quevedo
DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL.
Ha-neul Park
INTRODUCCION A LA ESTADISTICA
IBETH CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ