PAINT - program graficzny

p.kasia.waw
Quiz by p.kasia.waw, updated more than 1 year ago
p.kasia.waw
Created by p.kasia.waw over 6 years ago
99
0

Description

Quiz on PAINT - program graficzny, created by p.kasia.waw on 03/07/2015.

Resource summary

Question 1

Question
PAINT to:
Answer
 • Program do obróbki zdjęć.
 • Program do przerabiania gier.
 • Program do edycji grafiki.

Question 2

Question
Aby narysować idealne koło należy:
Answer
 • Przytrzymać klawisz SPACJA podczas rysowania.
 • Przytrzymać klawisz SHIFT podczas rysowania.
 • Przytrzymać klawisz LEWY ALT podczas rysowania.

Question 3

Question
Przycisk ELIPSA rysuje:
Answer
 • Figury symetryczne.
 • Figury wielokątne.
 • Figury owalne.

Question 4

Question
Aby narysować kwadrat w programie Paint, należy użyć przycisku Prostokąt oraz klawisza SHIFT ?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Czy można wybrać kształt Pędzla w programie Paint?
Answer
 • Tak.
 • Nie, można wybrać tylko grubość.
 • Nie, można wybrać tylko kolor.

Question 6

Question
Aerograf służy do:
Answer
 • Wypełniania rysunku.
 • "Rozpylania" kolorów na ekranie.
 • Kopiowania kawałka rysunku.

Question 7

Question
Które to okno PAINTa?

Question 8

Question
Jak nazywa się zaznaczone narzędzie?
Answer
 • Pipeta.
 • Aerograf.
 • Ołówek.

Question 9

Question
Czy narzędzie na zdjęciu nazywa się Krzywa?
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
W Paint można edytować kolory w Palecie Barw?
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Narzędzie Lupa służy do:
Answer
 • Zapisania pliku na dysku.
 • Usunięcia kawałka rysunku z kartki.
 • Powiększenia/ pomniejszenia całego elementu rysunku.
 • Powiększenia/ pomniejszenia wybranych elementów rysunku.
Show full summary Hide full summary

Similar

Command Words
Mr Mckinlay
Vectors
Andrea Leyden
Exchange surfaces and breathing
megan.radcliffe16
Unit 1: Business Studies GCSE
Libby Rose
Certification Prep_1
Tonya Franklin
GCSE REVISION TIMETABLE
TheJileyProducti
Unit 203 Revision: Installation Technology Question Bank No.1
Oliver Balay
GCSE - Introduction to Economics
James Dodd
General Pathoanatomy Final MCQs (1-110)- 3rd Year- PMU
Med Student
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz
Periodismo radiofónico
Carlos Guerrero