Seerah quiz-5

Shabana Rupani
Quiz by Shabana Rupani, updated more than 1 year ago
Shabana Rupani
Created by Shabana Rupani over 6 years ago
468
0

Description

Understanding the life of the Prophet pbuh

Resource summary

Question 1

Question
Q-1: Allah ke Rasool(S.A.W) ki mukhlifat mein ek shakhs jo ki aqalmand tha usne kaha "Inhein jadoogar kehdo"
Answer
 • Waleed bin Utbah
 • Waleed bin Shubah
 • Waleed bin Mugira

Question 2

Question
Q-2: Us shaks ki kaifiyat ko Qur'an mein likha gaya : " Usne socha aur andaza lagaya"
Answer
 • Surah Qalam
 • Surah Alaq
 • Surah Muddassir

Question 3

Question
Q-3: Islam ki dawat ko rokne ke liye ek shakhs Iraq ya Hira gaya aur qisse-kahaniyan le aaya
Answer
 • Nazar bin Abdullah
 • Nazar bin Haris
 • Abu Jahl

Question 4

Question
Q-4: Islam ki pehli shaheed khatoon
Answer
 • Sumaiyya (R.A)
 • Samia (R.A)
 • Zinnera (R.A)

Question 5

Question
Q-5: Pehli Hijrat kahan huwi aur kitne log shamil the ?
Answer
 • Madina ki taraf 12 mard aur 4 aurtein
 • Habshah ki taraf 82 mard aur 18 aurtein
 • Habshah ki taraf 12 mard aur 4 aurtein

Question 6

Question
Q-6: Lut (A.S) aur Ibrahim (A.S) ke baad pehla gharana hai jisne Hijrat ki
Answer
 • Usman (R.A) aur Umm kulsum
 • Usman (R.A) aur Ruqayya (R.A)
 • Abu Salma aur Umm Salma

Question 7

Question
Q-7: Badshah Najjashi ke darbaar mein kisne taqreer ki ?
Answer
 • Ali bin Abi Talib (R.A)
 • Musab bin Umair (R.A)
 • Jafar bin Abi Talib (R.A)

Question 8

Question
Q-8: Hijrat-e-Habshah kab pesh aayi ?
Answer
 • Hijrat ke 5th year
 • Nubuwwat ke 4th year
 • Nubuwwat ke 5th year

Question 9

Question
Q-9: Muhajireen-e-Habshah ke khilaaf badshah ke paas kuffare Makkah ka delegation gaya
Answer
 • Abdullah bin Amrw al Aas aur Abdullah bin Rabia
 • Amrw bin al Aas aur Abdullah bin Rabia
 • Abdullah bin Umar aur Amrw bin al Aas

Question 10

Question
Q-10: Najjashi ne tohfe wapas kar diye kyunki.....
Answer
 • Use musalmano se mohobbat thi
 • Kuffar se dushmani thi
 • Tohfa dekar wo apna maqsad haasil karna chahte the

Question 11

Question
Q-11: Abu Bakr siddique (R.A) ko _____________ ne panah di
Answer
 • Akhnas bin Shurait
 • Ibn-e-Dughanna
 • Tamim Dari

Question 12

Question
Q-12: Ayesha(R.A) bayan karti hain ki jab Abu Bakr siddique tilawat karte to....
Answer
 • Dheemi awaz se karte
 • Narm dili ki wajah se rone lagte
 • Buland awaz se tilawat karte

Question 13

Question
Q-13: Woh kaunse Sahabi the jinhein Islam laane ki wajah se unki walidah ne khana dena band kar diya ?
Answer
 • Musab bin Umair(R.A)
 • Saad bin Abi Waqqaas(R.A)
 • Usman bin Affan(R.A)

Question 14

Question
Q-14:Hijrat-e-Habshah mein dushman-e-Islam ke ek sardaar ki beti bhi thi
Answer
 • Asma binte Umais (R.A)
 • Umm Habeebah (R.A)
 • Umm Salma (R.A)

Question 15

Question
Q-15: Hijrat-e-Habshah se kya sabaq milta hai ?
Answer
 • Deen per amal aur ibadat karna mushkil ho jaaye to Hijrat karna chahiye
 • Kuffar ki sazishon se tang aakar Hijrat karna chahiye
Show full summary Hide full summary

Similar

Seerah quiz-1
Shabana Rupani
Seerah Quiz no 2
Shabana Rupani
Seerah Quiz 11-12-13
Shabana Rupani
Seerah Quiz-3
Shabana Rupani
Seerah quiz-16 & 17
Shabana Rupani
Seerah quiz-15
Shabana Rupani
Seerah Quiz-18
Shabana Rupani
Seerah quiz-6
Shabana Rupani
seerah quiz-14
Shabana Rupani
Seerah quiz-1
Asiya Abdul Raoof
Seerah quiz-19
Shabana Rupani