Wyszukiwanie informacji

Iwona Lelewska
Quiz by Iwona Lelewska, updated more than 1 year ago
Iwona Lelewska
Created by Iwona Lelewska almost 7 years ago
57
0

Description

Quiz ma na celu powtórkę wiadomości na temat możliwości wyszukiwania informacji w sieci Internet

Resource summary

Question 1

Question
Która z podanych wyszukiwarek jest wyszukiwarką naukową?
Answer
 • Google
 • google books
 • google scholar
 • yahoo

Question 2

Question
Wskaż wszystkie możliwości wyszukiwania informacji w Internecie?
Answer
 • przeszukiwanie katalogów
 • korzystanie z baz danych
 • korzystanie z wyszukiwarek
 • kontakt z administratorem

Question 3

Question
Czy wyszukiwarki specjalistyczne obejmują informacje z wąskich dziedzin ?
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Co oferuje google books?
Answer
 • Znajdziemy książkę, której treść pasuje do wyszukiwanych haseł
 • Znajdziemy produkty, które są skategoryzowane tematycznie

Question 5

Question
Stosując licencje CC można odpowiednio wykorzystywać zasoby internetowe?
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Wikipedia jest encyklopedią tworzoną przez redaktorów danej dziedziny.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
FBC to skrót od Federacji Bibliotek Cyfrowych?
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Biblioteki cyfrowe zapewniają dostęp do pełnych tekstów poprzez:
Answer
 • domenę publiczna
 • licencje cc
 • umowę z wydawcami

Question 9

Question
Wśród bibliotek cyfrowych znajdziemy:
Answer
 • Polona
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • Wolne Lektury
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa

Question 10

Question
Prawa autorskie wygasają:
Answer
 • 70 lat po śmierci autora
 • 60 lat po śmierci autora
 • z chwilą śmierci ostatniego ze współautorów
Show full summary Hide full summary

Similar

Network Protocols
Shannon Anderson-Rush
Introduction to the Internet
Shannon Anderson-Rush
Wszystko o Internecie
Iwona Lelewska
IT - The Online World
Summir
The Internet
Gee_0599
The Internet Mind Map
Josh Watkins
Mapa Mental de Tics
erika.m.ortiz
cyber security
Samuel Melendez
The structure of the Internet
Balikkoftesi
Wireless Networking
Tunds
Social Media
mmedeiros