Kinh Thanh Trac Nghiem Thuong Kho Phuc Sinh Group 2

cs_nguyen01
Quiz by cs_nguyen01, updated more than 1 year ago
cs_nguyen01
Created by cs_nguyen01 over 6 years ago
10
0

Description

Quiz for Easter Holiday

Resource summary

Question 1

Question
An-ne là Thầy tế lễ cả thượng phẩm đương nhiệm?
Answer
 • Đúng
 • Sai

Question 2

Question
Thời gian Phi-e-rơ chối chúa giữa lần nhất và lần ba là?
Answer
 • Độ cách nữa giờ
 • Độ cách một giờ
 • Độ cách hai giờ

Question 3

Question
Tên vườn Ghết-sê-ma-nê nghĩa là gì?
Answer
 • Nhà bánh mì
 • Cối ép dầu
 • Nhà cầu nguyện

Question 4

Question
Đất rúng động khi??
Answer
 • Chúa Jêsus trút hơi
 • Chúa Jêsus sống lại
 • Cả 2 câu đều đúng

Question 5

Question
Chúa được chôn trong huyệt mộ mới chưa chôn được đục nơi hòn đá lớn của ai?
Answer
 • Ni-cô-đem
 • Giô-sép người A-ri-ma-thê
 • Một người giàu có trong vùng

Question 6

Question
Sáng Chúa nhật Phục sinh có bao nhiêu ban hát lễ tôn vinh Chúa, kể ra?
Answer
 • 7
 • 8
 • 9
Show full summary Hide full summary

Similar

Translations and transformations of functions
Christine Laurich
Kinh thanh trac nghiem Thuong kho Phuc sinh Group 3
cs_nguyen01
Kinh thanh Trac nghiem Thuong Kho Phuc Sinh Group 4
cs_nguyen01
Waves
kate.siena
Computer science quiz
Ryan Barton
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden