Marknadskummunikation

Pierre Norrbrink
Quiz by Pierre Norrbrink, updated more than 1 year ago
Pierre Norrbrink
Created by Pierre Norrbrink almost 6 years ago
349
1

Description

DG14Tenta

Resource summary

Question 1

Question
Nämn några anledningar till marknadskomunikation
Answer
 • Öka försäljningen
 • Öka medvetenheten om produkten
 • Öka kunskapen om produkten

Question 2

Question
Köpbesluts processen är i följande ordning. Identifierar behov -> söker information -> Värderar alternativ -> Köper/handlar -> Utvärderar
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Transformativ budskapsstrategi består bla av?
Answer
 • Klar och logisk fakta
 • Strävar efter att skapa en känsla

Question 4

Question
Informativ budskapsstrategi jämför ofta fakta.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Köpbesluts processen är i följande ordning. Utvärderar-> söker information ->Identifierar behov -> Köper/handlar
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Man har en målsättning, för att kunna fokusera på det väsentliga och kunna göra uppföljningar.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Målsättningen påverkar vårt val och vår bearbetning av målgrupp.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Makromålskedjan har fokus på...
Answer
 • ...företagets övergripande mål och finansiella effekter.
 • ...kommunikationseffekter som marknadskommunikationen ska försöka åstadkomma

Question 9

Question
Mikromålskedjan har fokus på...
Answer
 • ...kommunikationseffekter som marknadskommunikationen ska åstadkomma.
 • ...företagets övergripande mål och finansiella effekter.

Question 10

Question
Makromålkedjan ordning är: Exponering -> Bearbetning -> Kommunikations effekter -> Målgrupps respons -> Vinst
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Makromålkedjan ordning är: Bearbetning -> Exponering -> Målgrupps respons -> Kommunikations effekter -> Vinst
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Makromålkedjans viktigaste del är?
Answer
 • Bearbetning
 • Exponering
 • Målgrupps respons
 • Kommunikations effekter
 • Vinst

Question 13

Question
Mikromålkedjans ordning är: Kategoriintresse -> Varumärkeskännedom -> Varumärkesattityd -> Köpintention
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Mikromålkedjans ordning är: Kategoriattityd -> Varumärkesintresse -> Varumärkeskännedom -> Köpintention
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Makromålskedjan: "All satsning på på marknadskommunikation ska vara inriktad på att bidra till företagets ... "
Answer
 • Exponering
 • Bearbeting
 • Komunikationseffekter
 • Målgruppsrespons
 • Vinst

Question 16

Question
Makromålskedjan: Villket moment ska leda till nya kunder och återköp?
Answer
 • Exponering
 • Bearbering
 • Komunikationseffekter
 • Målgruppsresons
 • Vinst

Question 17

Question
Makromålskedjan: Denna del är rubriken till mikromålkedjan och beskrivs med följande -> "Att få saker att hända i huvudet på människorna i målgruppen."
Answer
 • Exponering
 • Bearbetning
 • Komunikationsefekter
 • Målgruppsrespons
 • Vinst

Question 18

Question
Makromålkedjan: När man modifierar sin reklam för att få bättre resultat.
Answer
 • Exponering
 • Bearbetning
 • Komunikationsefekter
 • Målgruppsrespons
 • Vinst

Question 19

Question
Makromålkedjan: “Opportunity to see”
Answer
 • Exponering
 • Bearbetning
 • Komunikationsefekter
 • Målgruppsrespons
 • Vinst

Question 20

Question
Mikromålkedjan: Kognitiv: "Vad vi lär oss om produkten – att den finns och vad den är" Ingår i vilken eller vilka delar?
Answer
 • Kategoriintresse
 • Varumärkeskännedom
 • Varumärkesattityd
 • Köpintention

Question 21

Question
Mikromålkedjan: Affektiv: "Vad vi känner och tycker om produkten." Ingår i vilken eller vilka delar?
Answer
 • Kattegoriintresse
 • Varumärkeskännedom
 • Varumärkesaattityd
 • Köpintention

Question 22

Question
Mikromålkedjan: Konativ: "Vår inställning till att faktiskt prova eller köpa produkten." Ingår i vilken eller vilka delar?
Answer
 • Kategoriintresse
 • Varumärkeskännedom
 • Varumärkesattityd
 • Köpintention

Question 23

Question
Vilka är riktiga "klassiska" mikromålskedjor?
Answer
 • AIDA
 • DAGMAR
 • Kotler
 • BERIT
 • Kanint

Question 24

Question
Mikromålkedjan: Vilket är det slutgiltiga målet i mikromålkedjan när målgruppen ska bestämma sig för att köpa produkten?
Answer
 • Köpintention
 • Varumärkesattityd
 • Varumärkeskännedom
 • Kattegoriintresse

Question 25

Question
Mikromålkedjan: ... handlar om att målgruppen ska tycka om företagets produkt, och tycka att den är bättre än konkurrenternas produkter.
Answer
 • Köpintention
 • Varumärkesattityd
 • Varumärkeskännedom
 • Kategoriintresse

Question 26

Question
Mikromålkedjan: ... är grunden för efterföljande kommunikationseffekter.
Answer
 • Köpintention
 • Varumärkesatityd
 • Varumärkeskännedom
 • Kategoriintresse

Question 27

Question
Mikromålskedjan: "Målgruppen måste först ha ett ... "
Answer
 • Köpintention
 • Varumärkesattityd
 • Varumärkeskännedom
 • Kategoriintresse

Question 28

Question
Mikromålkedjan: Varumärkesattityd: Vilken attityd har konsumenten när han/hon tycker om varumärket.
Answer
 • Absolut attityd
 • Relativ attityd

Question 29

Question
Mikromålkedjan: Varumärkesattityd: Vilken attityd har konsumenten när han/hon tycker produkten är bättre än konkurrenternas.
Answer
 • Absolut attityd
 • Relativ attityd

Question 30

Question
Mikromolskedjan: Varumärkeskännedom: Detta är viktigt när kunderna själva ska plocka fram produkten.
Answer
 • Igenkänning
 • Erinran

Question 31

Question
Mikromolskedjan: Varumärkeskännedom: Detta är viktigt när kunderna inte själva plockar fram produkten.
Answer
 • Igenkänning
 • Erinran

Question 32

Question
Målgruppsanalys är...
Answer
 • En definition av målgruppen och annan kunskap som är central till situationen.
 • En undersökning av vilka som är våra nuvarande kunder.

Question 33

Question
Marknadssegmentering är en uppdelning av den totala marknaden i olika delmarknader, marknadssegment.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
... fokuserar på vilka målgrupper som kan vara mottagliga för vår reklam.
Answer
 • Strategisk målgruppsanalys
 • Taktisk målgruppsanalys

Question 35

Question
...fokuserar på att samla in och bearbeta information som gör kommunikationen med de redan valda målgrupperna så effektiv som möjligt.
Answer
 • Strategisk målgruppsanalys
 • Taktisk målgruppsanalys

Question 36

Question
Strategisk målgruppsanalys: Baseras på i vilken utsträckning målgruppen köper företagets och konkurrenternas produkter.
Answer
 • Beteende
 • Attityd

Question 37

Question
Strategisk målgruppsanalys: Baseras på vad målgruppen tycker om företagets och konkurrenternas produkter.
Answer
 • Beteende
 • Attityd

Question 38

Question
Strategisk målgruppsanalys: Beteendemässig relationen: Enligt Beteendemässig relationen har vi vilka 4 användare
Answer
 • Lojala kunder
 • Varierande kunder
 • Varierande ickekunder
 • Lojala ickekunder
 • Inrotad kund
 • Fångar
 • Bekväma kunder

Question 39

Question
Strategisk målgruppsanalys: Beteendemässig relationen: 80% av företagets intäkter kommer från 20% av av dess kunder.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
Strategisk målgruppsanalys: Attitydmässig relationen: Rices fyra sårbarhetsgrupper är ?
Answer
 • Inrotade kunder
 • Fångar
 • Bekväma kunder
 • Tillgängliga kunder
 • Lojala kunder
 • Varierande kunder

Question 41

Question
Strategisk målgruppsanalys: Vad är negativt med att utgå ifrån betenderelation?
Answer
 • Begränsad uppskattning av framtida beteende
 • Begränsad bild av möjligheter och hot
 • Kopplar inte till komunikationsmål
 • Svår att mäta
 • Ger inte mått på attraktivitet
 • Begränsad koppling till försäljning

Question 42

Question
Strategisk målgruppsanalys: Vad är negativt med att utgå ifrån attitydrelation?
Answer
 • Begränsad uppskattning av framtida beteende
 • Begränsad bild av möjligheter och hot
 • Kopplar inte till kommunikationsmål
 • Svår att mäta
 • Get inte mått på attraktivitet
 • Begränsad koppling till försäljning

Question 43

Question
Strategisk målgruppsanalys: Det är bra att kombinera beteendemässig och attitydmässig målgruppsanalys
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
Strategisk målgruppsanalys: En sekundär målgrupp. Är en eller flera målgrupper som reklameffekterna kan "spilla över" på.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
Taktisk målgruppsanalys: Informationsbehandling Hög OSN (Optimala StimuleringsNivå)
Answer
 • Fylld med information och intryck
 • Varierad
 • Interaktiv
 • Begränsad på information och intryck
 • Konsistent
 • Placerad i harmoniska sammanhang

Question 46

Question
Taktisk målgruppsanalys: Informationsbehandling Låg OSN (Optimala StimuleringsNivå)
Answer
 • Fylld med information och intryck
 • Varierad
 • Interaktiv
 • Begränsad på information
 • Konsistent
 • Placerad i harmoniska sammanghang

Question 47

Question
Taktisk målgruppsanalys: * Demografi (ålder, kön, bostadsort) * Socioekonomi (yrke, inkomst, utbildning, bostadstyp) * Livstil och värderingar (aktiviteter, intressen, åsikter) * Kultur och språk * Behov Alla punkter är saker som påverkar målgruppens egenskaper.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
Taktisk målgruppsanalys: Målgrupperna har egenskaper som attraherar varandra kallas?
Answer
 • Aspirationsgrupper
 • Inkompatibla målgrupper

Question 49

Question
Taktisk målgruppsanalys: Blotta närvaron av en grupp människor gör produkten mindre attraktiv för en annan del av målgruppen.
Answer
 • Aspirationsgrupper
 • Inkompatibla målgrupper

Question 50

Question
Det finns olämpliga målgrupper.
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
... gjorde reklam på papyrus.
Answer
 • Egypter
 • Pompeji
 • Rom
 • Medeltida Europa
 • Ordinary Zeitung

Question 52

Question
Stad som dränktes i lava hade reklam på väggar.
Answer
 • Egypter
 • Pompeji
 • rom
 • Medeltida Europa
 • Ordinary Zeitung

Question 53

Question
I ... annonserade man borttappade saker.
Answer
 • Egypten
 • Pompeji
 • Medeltida Europa
 • Ordainy Zeitung
 • Rom

Question 54

Question
... gjorde egna logotyper.
Answer
 • Egypten
 • Pompeji
 • Rom
 • Medeltida Europa
 • Ordinary Zeittung

Question 55

Question
... var först med reklam, för kaffe.
Answer
 • Egypten
 • Pompeji
 • Rom
 • Medeltida Europa
 • Ordinary Zeitung

Question 56

Question
La Presse 1886 publicerade sin förstasida med annonser, de sålde alltså reklamplats.
Answer
 • True
 • False

Question 57

Question
Kärnvärdena, som är grunden för ditt företag, består av två värden. Primär och Sekundär. Vilken är det man får ändra på?
Answer
 • Primärvärden
 • Sekundärvärden

Question 58

Question
Man har en varumärkesplattform för att differera från konkurrenter.
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
Hårda verktyg
Answer
 • Form och färg
 • Typografi
 • Format
 • Medieval
 • Symboler och värderingar
 • Bildspråk

Question 60

Question
Mjuka verktyg
Answer
 • Symboler och värderingar
 • Bildspråk
 • Form och färg
 • Typografi
 • Format
 • Medieval

Question 61

Question
Maslows behovstrappa förklarar individens och gruppens överlevnad. Vad ingår i individens överlevnad?
Answer
 • Kroppsliga behov
 • Inviduell trygghet
 • Lust, längtan
 • Gruppens trygghet
 • Social identitet
 • Fortplantning

Question 62

Question
Maslows behovstrappa förklarar individens och gruppens överlevnad. Vad ingår i gruppens överlevnad?
Answer
 • Kroppsliga behov
 • Indviduell trygghet
 • Lust, längtan
 • Gruppens trygghet
 • Social identitet
 • Fortplantning

Question 63

Question
Om man vill utveckla, bygga och vårda ett varumärke måste man arbeta strategiskt och taktiskt.
Answer
 • True
 • False

Question 64

Question
Det är betydligt billigare att investera i media än att producera reklam.
Answer
 • True
 • False

Question 65

Question
Schemaplanering - Bestämmer det optimala sättet att kommunicera med målgruppen.
Answer
 • True
 • False

Question 66

Question
Modellering kan beskrivas med följande...
Answer
 • Vilka mediascheman ger störst effekt? Var, när och hur.
 • Den billigaste lösningen för de mediascheman som väljs.

Question 67

Question
Optimering
Answer
 • Vilka mediascheman ger störst effekt? Var, när och hur.
 • Den billigaste lösningen för de mediascheman som väljs.

Question 68

Question
Share Of Voice (SOV) är?
Answer
 • ett mått på hur stor andel företaget har av den totala reklamrösten inom kategorin.
 • ett mått på hur ofta företaget gör reklam.
 • ett mått på hur mycket reklam som nås i jämförelse till konkurenterna

Question 69

Question
Top-Of-Mind är?
Answer
 • Det första företaget/produkten man tänker på när en produkt nämns.
 • Det enda man tänker på när en produkt nämns.

Question 70

Question
"Företag bör satsa på en SOV som är 1,5 gånger den önskade marknadsandelen." Så beskrivs en av följande.
Answer
 • Schroers metod
 • Peckhams regel
 • Asymmetrisk konkurrens

Question 71

Question
"Hitta de strategiska möjligheterna på nationella eller rentav regionala delmarknader och agera snabbt." Såhär beskrivs en av följande.
Answer
 • Schroers metod
 • Peckhams regel
 • Asymmetrisk konkurrens

Question 72

Question
"Reklam för ditt företag eller din produkt gynnar inte alltid enbart dig själv. I många fall kan din marknadskommunikation även gynna dina konkurrenter." Såhär beskrivs en av följande.
Answer
 • Schroers metod
 • Peckhams regel
 • Asymmetrisk konkurrens

Question 73

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Frekvens är följande.
Answer
 • Hur många gånger reklamen ska repeteras
 • Hur reklaminsatserna ska fördelas över tid
 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 74

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Kontinuitet är följande.
Answer
 • Hur många gånger reklamen ska repeteras
 • Hur reklaminsatserna ska fördelas över tid
 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 75

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Räckvidd är följande.
Answer
 • Hur många gånger reklamen ska repeteras
 • Hur reklameninsatserna ska fördelas över tid
 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 76

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Frekvensschema bör användas för...
Answer
 • Ett nytt/okänt varumärke
 • Ett komplext budskap
 • Ett nytt budskap
 • Ett känt varumärke
 • Ett enkelt budskap
 • Ett etablerat budskap
 • Produkter med mycket kort livstid
 • En ensam aktör i ny produktkategori

Question 77

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Kontinuitetsschema bör användas för...
Answer
 • Ett nytt/okänt varumärke
 • Ett komplext budskap
 • Ett nytt budskap
 • Ett känt varumärke
 • Ett enkelt budskap
 • Ett etablerat budskap
 • Produkter med mycket kort livscykel
 • En ensam aktör i en ny produktkategori

Question 78

Question
Mediabudgetens tre dimensioner: Räckviddsschema bör användas för...
Answer
 • En ensam aktör i en ny produkkategori
 • Produkter med mycket kort livscykel
 • Ett känt varumärke
 • Ett enkelt budskap
 • Ett etablerat budskap
 • Ett nytt/okänt varumärke
 • Ett komplext budskap
 • Ett nytt budskap

Question 79

Question
Reklaminnötning innebär att reklamen måste nötas in för att bli effektiv.
Answer
 • True
 • False

Question 80

Question
Reklamutslitning innebär att reklamen slits ut med tiden och därför blir mindre effektiv
Answer
 • True
 • False

Question 81

Question
För kreativ schemaplanering används följande...
Answer
 • Flera medier
 • media placerad nära köpet
 • kontracykliska insatser
 • "mediala produkter"
 • Långvarig media
 • Stor räckvidd

Question 82

Question
Integrerad marknadskommunikation (IMC) handlar om att möta målgruppen på så många sätt som möjligt.
Answer
 • True
 • False

Question 83

Question
Målgruppsmatchning: "Identifiera grundläggande, taktiska egenskaper hos målgruppen. " är en
Answer
 • Indirekt matchning
 • Direkt matchning

Question 84

Question
Målgruppsmatchning: "Ta reda på vad målgruppen använder sig av för media" är en
Answer
 • Indirekt matchning
 • Direkt matchning

Question 85

Question
Mediernas egenskaper: "Saker som det specifika mediets namn, status och innehåll spelar in. Även den omgivande reklamen kan spela in." är?
Answer
 • Kontextegenskaper
 • Bearbetningsegenskaper
 • Aktivitetsgrad
 • Genomsalgskraft
 • Kommunikativ förmåga

Question 86

Question
Mediernas egenskaper: "Budskapet uppfattas och når igenom på olika sätt beroende av hur människor använder själva mediet."
Answer
 • Kontextegenskaper
 • Bearbertingsegenskaper
 • Aktivitetsgrad
 • Genomslagskraft
 • Komunikativ förmåga

Question 87

Question
Mediernas egenskaper: Denna grupp består av Aktiva och passiva medier.
Answer
 • Kontextegenskaper
 • Bearberingsegenskaper
 • Aktivitetgrad
 • Genomslagskraft
 • Komunikativ förmåga

Question 88

Question
Mediernas egenskaper: Med låg ... krävs många repetitioner
Answer
 • Kontextegenskaper
 • Bearbertingsegenskaper
 • Aktivitetsgrad
 • Genomslagskraft
 • Kommunikativ förmåga

Question 89

Question
Mediernas egenskaper: ... består av Image-media och Hard sel/rationela media
Answer
 • Kontextegenskaper
 • Bearbetningsegenskaper
 • Aktivitetsgrad
 • Genomslagskraft
 • Kommunikativ förmåga

Question 90

Question
Mediernas egenskaper: Aktivitetsgrad: Tidskrifter, webbsidor, direktreklam är alla ?
Answer
 • Aktiva medier
 • Passiva medier

Question 91

Question
Mediernas egenskaper: Aktivitetsgrad: Radio, TV, stortavlor är alla ?
Answer
 • Aktiva medier
 • Passiva medier

Question 92

Question
Mediernas egenskaper: Genomslagskraft: Bio, webbplatser & stortavlor har?
Answer
 • Hög genomslagskraft
 • Låg genomslagskraft

Question 93

Question
Mediernas egenskaper: Genomslagskraft: TV, radio & oadresserad direktreklam har?
Answer
 • Hög genomslagskraft
 • Låg genomslagskraft

Question 94

Question
Mediernas egenskaper: Kommunikativ förmåga: "... lämpar sig bäst för varumärkesbyggande reklam."
Answer
 • Image-media
 • Hard sel/rationela media

Question 95

Question
Mediernas egenskaper: Kommunikativ förmåga: "... lämpar sig bäst för att forma köpintentioner och för att ge konkret information."
Answer
 • Image-media
 • Hard sell/rationella media

Question 96

Question
Kreativitetens stadier: Inkubation beskrivs hur?
Answer
 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.
 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.
 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.

Question 97

Question
Kreativitetens stadier: Illumination beskrivs hur?
Answer
 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.
 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.
 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.

Question 98

Question
Kreativitetens stadier: Verifikation & implementation beskrivs hur?
Answer
 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.
 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.
 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.

Question 99

Question
Miljön påverkar vår kreativitet.
Answer
 • True
 • False

Question 100

Question
Endast sitta vid datorn när du brainstormar är bra.
Answer
 • True
 • False

Question 101

Question
SWOT oförkortat är...
Answer
 • Strength Weakness Oppurtunity Threat
 • Save When Oppurtunity Takes
 • Sweet Weakness Off Threat

Question 102

Question
Art Director och grafisk designer är samma sak
Answer
 • True
 • False

Question 103

Question
Positionering
Answer
 • Att placera in varumärket på en lämplig kommunikativ plats på marknaden
 • Syftar till att definiera de olika element som måste ingå i reklamen för att den ska understödja varumärket och positioneringen.

Question 104

Question
Taktisk reklamutformning
Answer
 • Att placera in varumärket på en lämplig kommunikativ plats på marknaden
 • Syftar till att definiera de olika element som måste ingå i reklamen för att den ska understödja varumärket och positioneringen.

Question 105

Question
Positioneringen avgör...
Answer
 • Varumärketsnamn
 • Logotyp
 • Övertygas
 • Bearbetas
 • Uppmärksammas
 • Teckensnitt
 • Färger
 • Förpackning

Question 106

Question
Reklamens syfte är att...
Answer
 • Varumärkesnamn
 • Logotyp
 • Teckensnitt
 • Färger
 • Förpacking
 • Uppmärksammas
 • Bearbetas
 • Övertyga

Question 107

Question
Den traditionella reklamvärlden. Reklam paus, flyers etc
Answer
 • Interruption marketing
 • Permission marketing

Question 108

Question
Kommunikationen sker i samtycke med konsumenten.
Answer
 • Permission marketing
 • Interruption marketing

Question 109

Question
Permission marketing: Definiera förväntad (anticipated)
Answer
 • Konsumenten ser fram emot att få information från företaget
 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten
 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 110

Question
Permission marketing: Definiera personlig (personal)
Answer
 • Konsumenten förväntar sig/ser fram emot att få information från företaget.
 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten.
 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 111

Question
Permission marketing: Definiera relevant (relevant)
Answer
 • Konsumenten förväntar sig/ser fram emot att få information från företaget.
 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten
 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 112

Question
Vilka är exempel på permission marketing?
Answer
 • Följa ett företag på sociala medier.
 • Registrering för inloggning på webbsidor
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Reklam mellan tv pogram
 • Radio reklam

Question 113

Question
Permission marketing: 5 nivåer av Permission marketing "När du t.ex. ber om hjälp i en affär, eller lämnar din information för att kunna bli kontaktad av ett företag."
Answer
 • Situational Permission
 • Brand Trust
 • Personal Relationship
 • Points Permission
 • Intravenous Permission

Question 114

Question
Permission marketing: 5 nivåer av Permission marketing "Varumärken du litar på och därmed är mer receptiv för reklam och information från. Är dyrt och tar lång tid att bygga upp. 'Klassiskt' branding-arbete."
Answer
 • Situational Permission
 • Brand Trust
 • Personal Relationship
 • Points Permission
 • Intravenous Permission

Question 115

Question
Permission marketing: 5 nivåer av Permission marketing "När du som konsument utvecklar en personlig relation med en representant för företaget. "
Answer
 • Situational Permission
 • Brand Trust
 • Personal Relationship
 • Points Permission
 • Intravenous Permission

Question 116

Question
Permission marketing: 5 nivåer av Permission marketing "Poäng- eller bonussystem när du handlar ofta i en viss affär eller redan är konsument av en tjänst. "
Answer
 • Situational Permission
 • Brand Trust
 • Personal Relationship
 • Points Permission
 • Intravenous Permission

Question 117

Question
Permission marketing: 5 nivåer av Permission marketing "Den 'högsta' nivån av Permission marketing. Konsumenten låter företaget göra valen åt dem. "
Answer
 • Situational Permission
 • Brand Trust
 • Personal Relationship
 • Points Permission
 • Intravenous Permission

Question 118

Question
En av många fördelar med Permission marketing är att det skapar ett gott rykte.
Answer
 • True
 • False

Question 119

Question
Största nackdelen med permission marketing är att det nästan alltid måste börja som Interruption marketing
Answer
 • True
 • False

Question 120

Question
Inbound marketing är metoden att...?
Answer
 • låta kunden hitta dig.
 • leta upp kunden.

Question 121

Question
Vilka är reglerna i "The long tail"
Answer
 • Gör allt tillgängligt
 • Halvera priset. Sedan sänk det
 • Limited edition
 • Viralt
 • repeterande
 • Hjälp konsumenten hitta.

Question 122

Question
"The long tail" gäller endast nöjesbranschen.
Answer
 • True
 • False

Question 123

Question
Marknadsföringslagen. (MFL) Markera det som stämmer
Answer
 • Ska främja konsumenternas och näringsidkarnas intressen när det gäller marknadsföring
 • Ska motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsument eller näringsidkare
 • MFL är EU-anpassad
 • Hamnar man i marknadsföringsdomstolen kan man få böter upp till 5 miljoner.
 • Enskilda privatpersoner kan hamna i marknadsföringsdomstolen.
 • Även oanvänd marknadsföring kan bli anmäld

Question 124

Question
Vad är otillbörligt? (Otillåten)
Answer
 • Aggressiv marknadsföring
 • Vilseledande marknadsföring
 • Överflödanade marknadsföring
 • Missplacerad marknadsföring

Question 125

Question
I upphovsrättslagen ingår bl a en ideell rätt. "En moralisk rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsperson"
Answer
 • True
 • False

Question 126

Question
Medvetna och omedvetna testpersoner Vad undersöker man med på medvetna testpersoner?
Answer
 • Fokusgrupp
 • Intervju
 • Enkät
 • Mentometer
 • Ögonrörelser
 • Hudreaktioner
 • Hjärnaktivitetsmätning
 • Bildsortering

Question 127

Question
Medvetna och omedvetna testpersoner Vad undersöker man med på omedvetna testpersoner?
Answer
 • Fokusgrupp
 • Intervju
 • Enkät
 • Mentometer
 • Ögonrörelser
 • Hudreaktioner
 • Hjärnaktivitetsmätning
 • Bildsortering

Question 128

Question
En omedveten testperson har en lägre sanningshalt.
Answer
 • True
 • False

Question 129

Question
Fördel med medveten testperson är att det är ofta billigt.
Answer
 • True
 • False

Question 130

Question
Markera saker som inte är new media
Answer
 • TV
 • Radio
 • Film
 • Tidningar
 • Internet
 • spel

Question 131

Question
Vilken är den populäraste sociala median?
Answer
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+

Question 132

Question
SEO står för?
Answer
 • Search Engine Optimization
 • Seen Enough Optimization
 • Search Enough Optimization

Question 133

Question
Markera 5 viktiga punkter inom SEO
Answer
 • Användning av rätt nyckelord
 • Jobba på att få inlänkningar
 • Korrekt användning av taggar
 • God sidarkitektur med tydliga sidnamn
 • Bra och relevant innehåll
 • Få många att skriva om sidan, utan att länka in till den.
 • Använda #

Question 134

Question
Viralt är stakt
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Vetenskap
Pierre Norrbrink
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Chemistry 1
Peter Hoskins
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Fisica moderna (atomo cuantico y teoria de plank)
Quenary Dalay
Terapia Rogeriana
lucero guzman
aspectos normativos para la declaración del Impuesto a los Consumos Especiales
MARIA BRAVO