ΔΙΚΤΥΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

gpsoinos
Quiz by gpsoinos, updated more than 1 year ago
gpsoinos
Created by gpsoinos almost 5 years ago
653
0

Description

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Ποιο από τα παρακάτω είναι ασύρματο δίκτυο;

Question 2

Question
Ποιο από τα παρακάτω είναι ενσύρματο δίκτυο;

Question 3

Question
Ποια από τις παρακάτω εικόνες αναπαριστά ένα τοπικό δίκτυο;

Question 4

Question
Ποια από τις παρακάτω εικόνες αναπαριστά ένα δίκτυο ευρείας περιοχής;

Question 5

Question
Ποια από τις παρακάτω εικόνες αναπαριστά το διαδίκτυο;

Question 6

Question
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

Question 7

Question
Τι ονομάζουμε Δίκτυο Ευρείας Περιοχής;

Question 8

Question
Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα Δίκτυο Ευρείας Περιοχής;

Question 9

Question
Τι ονομάζουμε Διαδίκτυο;

Question 10

Question
Για να συνδεθούμε στο Διαδίκτυο χρειαζόμαστε:

Question 11

Question
Τα αντιϊκά προγράμματα (antivirus) τα χρησιμοποιούμε:

Question 12

Question
Το τείχος προστασίας (firewall) είναι ένα πρόγραμμα για υπολογιστές, που το χρησιμοποιούμε για να:
Show full summary Hide full summary

Similar

MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
Input Devices
Jess Peason
Output Devices
Jess Peason
General ICT Quiz
leahshaw
ICT Revison Flash Cards
Arun Johal
Networks
Will8324
FLAT FILE VS RELATIONAL DATABASE
rosiejones
Online World - Learning Aim A
andysedge
General ICT Quiz
Jade Fantom
Data Types
Jacob Sedore