Genetica tot 2 31-60

Description

Quiz on Genetica tot 2 31-60, created by Andrei USMF on 03/21/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1435
0

Resource summary

Question 1

Question
. Genotipurile copiilor se deosebesc de cele ale părinţilor, deoarece:
Answer
 • Locuiesc în alt mediu
 • Gameţii conţin diferite combinaţii ale cromozomilor parentali
 • În gametogeneză are loc schimbul de gene între perechile de cromozomi
 • Au educaţie diferită
 • Apare o nouă combinaţie de gene la fecundare

Question 2

Question
Componente ale unui grup de inlantuire sunt::
Answer
 • FBN1
 • F9C
 • COL4A5
 • DMD
 • F8C

Question 3

Question
Componente ale unui haplotip sunt genele:
Answer
 • DMD
 • F8C
 • F9C
 • COL4A5
 • Xg

Question 4

Question
Gena responsabila de fenilcetonurie este:
Answer
 • FBN1
 • PAH
 • COL1A1
 • TP53
 • F9C

Question 5

Question
Genotipul unei persoane include:
Answer
 • Gene dominante
 • Gene recesive
 • Gene autosomale
 • Gene gonosomale
 • Nici una din gene

Question 6

Question
Alegeţi răspunsul ce NU corespunde caracteristicii genelor alele:
Answer
 • Se notează cu aceeaşi literă
 • Determină caracterele alternative
 • Se localizează în loci identici ai cromozomilor neomologi
 • În meioză segregă spre polii opuşi
 • Ocupă loci identici în cromozomii omologi

Question 7

Question
Selectati proprietatile genei FBN1:
Answer
 • plasticitate
 • recombinare
 • stabilitate
 • pleiotropie
 • specificitate

Question 8

Question
Selectati proprietatile genei DMD:
Answer
 • pleiotropie
 • ereditate autosomala
 • mutabilitate
 • ereditate gonosomala
 • polimorfism

Question 9

Question
Genotipul poate fi:
Answer
 • Homozigot
 • Recesiv
 • Heterozigot
 • Hemizigot
 • Dominant

Question 10

Question
Care este caracteristica genelor alele?
Answer
 • Sunt situate în loci identici ai cromozomilor omologi
 • Se notează cu aceeaşi literă
 • Determină apariţia unor caractere contrastante
 • Se transmit în bloc la descendenţi
 • Sunt localizate în cromozomi neomologi

Question 11

Question
Gena responsabila de mucoviscidoza este:
Answer
 • Rh
 • PAH
 • DMD
 • FMR1
 • CFTR

Question 12

Question
Noţiunea ce explică acţiunea multiplă a genei este:
Answer
 • Pleiotropia
 • Polimorfismul
 • Polialelia
 • Panmixia
 • Poligenia

Question 13

Question
Heterogenitatea de locus se caracterizează prin:
Answer
 • Este determinată de mutaţii în gene nealele
 • Reprezintă polimorfismul fenotipic determinat de polialelie
 • Este determinată de mutaţii în genele participante la formarea unui caracter
 • Mutaţii ce controlează un lanţ metabol
 • Fenotipuri asemănătoare la purtătorii diferitor mutaţi

Question 14

Question
Caracterele monogenice au următoarele caracteristici:
Answer
 • Sunt determinate de gene ce ocupă diferiţi loci în cromosomi omologi
 • Se moştenesc conform legilor lui Mendel
 • Sunt determinate de genele alele
 • Sunt rezultatul expresiei bialelice
 • Sunt caractere pur ereditare

Question 15

Question
Gena responsabila de sdr Marfan este:
Answer
 • COL4A5
 • PAH
 • FBN1
 • PKD1
 • F9C

Question 16

Question
Alegeţi răspunsul ce caracterizează harta cromozomială a eucariotelor:
Answer
 • Numărul hărţilor cromozomiale nu coincide cu cel al grupelor de înlănţuire
 • Reprezintă schema de aranjare a genelor nealele într-un cromozom
 • Conţine numai gene dominante
 • Distanţa dintre gene se apreciază empiric
 • Este ramificată

Question 17

Question
Gena responsabila de Anemia S este:
Answer
 • PKD1
 • COL4A5
 • HBB
 • DMD
 • HBA

Question 18

Question
Gena responsabila de sdr Li-Fraumeni este:
Answer
 • F9C
 • TP53
 • CFTR
 • HBA
 • RGH

Question 19

Question
Genotipul unei persoane include:(
Answer
 • gene codificatoare de ARNr
 • gene codificatoare de proteine-canal
 • gene codificatoare de enzime
 • gene codificatoare de Ig
 • gene codificatoare de receptori
 • gene codificatoare de ARNt
 • gene codificatoare de factori de crestere

Question 20

Question
Selectati proprietatile genei PKD1:
Answer
 • ereditate gonosomala
 • ereditate autosomala
 • pleiotropie
 • polimorfism
 • stabilitate

Question 21

Question
Selectati proprietatile genei HBA:
Answer
 • ereditate autosomala
 • specificitate
 • discretie
 • pleiotropie
 • recombinare

Question 22

Question
Legile lui G. Mendel explică:
Answer
 • Uniformitatea hibrizilor din prima generaţie
 • Moştenirea poligenică a caracterelor
 • Segregarea caracterelor în generaţiile monohibrizilor
 • Moştenirea concomitentă a caracterelor unui cromozom
 • Moştenirea caracterelor monogenice

Question 23

Question
Alegeţi afirmaţiile ce caracterizează alelismul multiplu:
Answer
 • Este larg răspândit la om şi animale
 • Alelele din serie ocupă loci identici în cromozomii omologi
 • Într-un organism sunt prezente mai mult de două alele din serie
 • Într-un organism sunt prezente numai două alele din serie
 • Rezultă prin mutaţiile genelor alele

Question 24

Question
Care afirmaţii NU corespund caracteristicii genelor:
Answer
 • Mutaţiile noi apărute de obicei se manifestă
 • Sunt capabile de a produce modificări în structură şi funcţii
 • Numărul genelor mutante în organism este mare
 • Rar se supun mutaţiilor
 • Sunt relativ stabile

Question 25

Question
Legea lui T. Morgan descrie:
Answer
 • Moştenirea înlănţuită a perechilor de caractere
 • Moştenirea caracterelor monogenice
 • Mecanismul apariţiei şirurilor omoloage în variabilitatea ereditară
 • Echilibrul genic în populaţia ideală
 • Moştenirea independentă a două şi mai multe perechi de caractere

Question 26

Question
Genele alele:
Answer
 • pot fi diferite
 • ocupa loci identici pe crs omologi
 • pot fi de origine materna
 • pot fi identice
 • ocupa loci identici pe crs diferiti
 • pot fi de origine paterna

Question 27

Question
Identificați cauza Hemofiliei A
Answer
 • mutații în gena HBA
 • Mutații în gena F8
 • mutații în gena PKD1
 • mutații în gena COL1A1
 • Mutatii in gena F9

Question 28

Question
Genele cu loci identici pe cromozomi omologi definesc
Answer
 • Gene alele
 • Gene nealele
 • Homozigot
 • Heterozigot
 • Hemizigot

Question 29

Question
Selectati genotipul bolnavului cu S. Marfan
Answer
 • aa
 • An
 • XAY
 • XaY
 • XXA

Question 30

Question
. Selectati genotipul bolnavului cu fenilcetonurie
Answer
 • An
 • aa
 • XAY
 • XaY
 • XXA
Show full summary Hide full summary

Similar

Question Words - GCSE German
lucykatewarman1227
SSAT Verbal Questions (Analogies)
philip.ellis
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
FCE Practice Quiz - B2
miminoma
CITAÇÕES DE GRANDES FILÓSOFOS
miminoma
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
miminoma
4 Lesson Planning Tips for Teachers
Micheal Heffernan
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali