Genetica tot 2 121-150

Description

Quiz on Genetica tot 2 121-150, created by Andrei USMF on 03/24/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1119
0

Resource summary

Question 1

Question
Ce tip de variaţiuni nu se referă la mutaţii?
Answer
 • Cromozomiale
 • Combinative
 • Somatice
 • Genice
 • Genomice

Question 2

Question
Mecanismele de producere a aneuploidiilor pot fi:
Answer
 • Crossing-overul inegal
 • Clivarea transversală a centromerului
 • Erori la fecundare
 • Întârzierea anafazică
 • Nedisjuncţia cromosomică

Question 3

Question
Variabilitatea organismelor:
Answer
 • Asigură adaptarea organismelor
 • Poate fi ereditară şi neereditară
 • Este proprietatea universală a organismelor de a păstra şi transmite informaţia ereditară
 • Apare doar la acţiunea factorilor mutageni
 • Este proprietatea universală a organismelor de a-şi modifica caracterele

Question 4

Question
Se cunosc următoarele mutaţii, cu excepţia:
Answer
 • Cromozomiale (structurale)
 • Neutre
 • Genice
 • Modificative
 • Dominante

Question 5

Question
Mutatiile punctiforme:
Answer
 • sunt rezultatul transversiilor nucleotidice
 • pot afecta regiunile necodante ale genei
 • sunt rezultatul tranzitiilor nucleotidice
 • sunt rezultatul insertiei unui nucleotid
 • pot afecta regiunile codante ale genei

Question 6

Question
Care dintre mutaţii provoacă inactivarea situsurilor ce asigură splicingul?
Answer
 • Modificări la limita dintre exoni şi introni
 • Modificarea secvenţei lider
 • Modificarea boxei TATA
 • Modificarea codonului de iniţiere
 • Decalarea fazei de lectură

Question 7

Question
În rezultatul unei mutaţii din proteina sintetizată lipseşte un aminoacid. Care este tipul mutaţiei?
Answer
 • Deleţia unui nucleotid
 • Deleţia a trei nucleotide
 • Inserţia unui codon
 • Substituţia
 • Expansiunea unităţilor trinucleotidice

Question 8

Question
Mutaţiile somatice:
Answer
 • Apar în celulele generative ale organismului
 • Pot fi schimbări de structură a cromozomului
 • Pot fi genice: dominante sau recesive
 • Întotdeauna se transmit descendenţilor
 • Pot fi spontane sau induse

Question 9

Question
Evaluati consecintele mutatiilor dinamice:
Answer
 • evolutive
 • adaptive
 • letale
 • neutre
 • patologice

Question 10

Question
Mutaţiile genice pot fi, cu excepţia:
Answer
 • Neutre
 • Dinamice
 • Letale
 • Amorfe
 • Poliploidii

Question 11

Question
Mutaţiile genice:
Answer
 • Se transmit descendenţilor
 • Ca exemplu servesc albinismul şi hemofilia
 • Apar numai sub acţiunea factorilor mutageni
 • Ca exemplu serveşte sindromul Down
 • Există în celulele somatice şi generative

Question 12

Question
Mutatiile genice sunt rezultatul:
Answer
 • erorilor de reparatie
 • actiunii mutagene ale agentilor chimici
 • insertiilor virale
 • erorilor de replicare
 • erorilor de mitoza
 • actiunii mutagene a RUV

Question 13

Question
Evidenţiaţi mutaţiile, care nu se referă la cele cromozomiale:
Answer
 • Transversia
 • Duplicaţia
 • Translocaţia
 • Inversia
 • Deleţia

Question 14

Question
Deficienta enzimei fenilalanin hidroxilaza poate fi determinata de mutatii genice:
Answer
 • hipermorfe
 • del nucleotidice
 • ins nucleotidice
 • substitutii nucleotidice
 • hipomorfe
 • amorfe

Question 15

Question
Mutaţiile spontane se caracterizează prin:
Answer
 • Apar cu o frecvenţă constantă
 • Determină apariţia genelor letale
 • Nu pot fi prevăzute
 • Sunt erori ale replicaţiei
 • Apar sub acţiunea factorilor fizici, chimici sau biologici

Question 16

Question
Consecinţele mutaţiilor pot fi:
Answer
 • Pozitive
 • Întotdeauna modificarea polipeptidului, determinată de mutaţie, duce la modificarea funcţiei proteinei corespunzătoare
 • Întotdeauna apare un fenotip nou normal sau patologic
 • Neutre
 • Letale sau semiletale

Question 17

Question
Scurtarea moleculei de proteină sintetizată se produce ca urmare a:
Answer
 • Mutaţiilor missens
 • Apariţiei a două codoane sinonime
 • Apariţiei premature a codonului nonsens
 • Apariţiei codonului sinonim
 • Dublării unui triplet codificator

Question 18

Question
Mutaţiile pot fi:
Answer
 • Amorfe
 • Numai somatice
 • Antimorfe
 • Hipermorfe
 • Hipomorfe

Question 19

Question
Mutaţiile genice au următoarele caracteristici, cu excepţia:
Answer
 • Pot fi modificări ale genelor structurale
 • Apar ca rezultat al crossing-overului inegal
 • Sunt punctiforme
 • Sunt alterări ale secvenţei nucleotidice
 • Sunt aneuploidii

Question 20

Question
Mutaţiile cromozomiale de structură NU includ:
Answer
 • Inversia
 • Monosomia
 • Duplicaţia
 • Translocaţia
 • Deleţia

Question 21

Question
Care dintre enunţuri se referă la mutaţiile cu decalarea fazei de lectură?
Answer
 • Modificarea unei secvenţe nucleotidice multiplă lui trei
 • Inserţia a două nucleotide
 • Substituţia nucleotidelor
 • Pierderea a şase nucleotide consecutive
 • Inversia unei secvenţe de nucleotide

Question 22

Question
Mutaţiile genice pot fi:
Answer
 • Modificative
 • Numerice
 • Numai somatice
 • Numai recesive
 • Letale

Question 23

Question
Ce mutaţii genomice se pot întâlni la nou-născuţi?
Answer
 • 47, XY,+8
 • 46, X, (Xq-)
 • 45, X
 • 92, XXXX
 • 45, XY,-12

Question 24

Question
Mutaţiile genomice pot fi:
Answer
 • Autosomale
 • Punctiforme
 • Echilibrate
 • Parţiale
 • Somatice

Question 25

Question
Mecanismele mutaţiilor genice sunt:
Answer
 • Inversia unei secvenţe de nucleotide
 • Deleţia sau adiţia nucleotidelor
 • Deleţia unui braţ cromozomial
 • Modificări structurale a ADN-lui
 • Substituţia nucleotidelor

Question 26

Question
Care afirmaţii se referă la mecanismul mutaţiilor genice?
Answer
 • Înlocuirea nucleotidelor
 • Schimbarea locului nucleotidului
 • Pierderea fragmentului cromozomic
 • Pierderea unor nucleotide
 • Introducerea unor nucleotide

Question 27

Question
Cauza defectelor de splicing poate fi:
Answer
 • Mutaţia în secvenţa lider
 • Mutaţia capătului 3' al genei
 • Mutaţia la limita dintre exon şi intron
 • Mutaţia în exon
 • Mutaţia în regiunea reglatoare a genei

Question 28

Question
Caracteristic pentru mutaţiile genice este:
Answer
 • Apar sub acţiunea factorilor mutageni
 • Produc boli cromozomiale
 • Pot fi numerice
 • Produc boli metabolice
 • Determină alelismul multiplu

Question 29

Question
Variabilitatea fenotipică se caracterizează prin:
Answer
 • Modificări ale caracterelor în afara normei de reacţie
 • Se poate produce doar prenatal
 • Are rol adaptiv
 • Apare pe parcursul vieţii
 • Modificări ale caracterelor în limitele normei de reacţie

Question 30

Question
Variabilitatea:
Answer
 • Asigură diversitatea genetică a populaţiei
 • Este asigurată numai de factori mutageni
 • Este o proprietate universală a organismelor vii
 • Este asigurată de combinaţii noi a materialului genetic
 • Este proprietatea organismelor vii de a transmite caracterele
Show full summary Hide full summary

Similar

Economics definitions: F582
busybee112
G481 Mechanics Definitions
nikeishabk
An Inspector Calls: Characters
bexjrutherford
French Grammar- Irregular Verbs
thornamelia
Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
Asterisked
Causes of World War 1
Rahul Panikker
GCSE Maths: Understanding Pythagoras' Theorem
Micheal Heffernan
Biology: Reproduction Flash Cards.
LV1662000
PHR Sample Questions
Elizabeth Rogers8284
The Circulatory System
mimtasin afra
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong