51-100

Description

Quiz on 51-100, created by ll ll on 04/01/2024.
ll ll
Quiz by ll ll, updated 4 months ago
ll ll
Created by ll ll 4 months ago
218
0

Resource summary

Question 1

Question
51. CS Precizați câte procente de elemente minerale conţine smalţul:
Answer
 • a) 75%
 • b) 85%
 • c) 91%
 • d) 95%
 • e) 99%

Question 2

Question
52. CS Numiți procentul substanţelor minerale în dentină:
Answer
 • a) 67%
 • b) 80%
 • c) 85%
 • d) 93%
 • e) 95%

Question 3

Question
53. CS Precizați în ce strat al dentinei se determină cantităţi mai reduse ale calciului:
Answer
 • a) interglobulară
 • b) globulară
 • c) transparentă
 • d) de înlocuire (substituţie)
 • e) prepulpară

Question 4

Question
54. CM Clarificați de ce în dinţii temporari stratul dentinar relativ mai subţire se explică prin:
Answer
 • a) particularitățile structurii dentinei
 • b) reducerea dentinogenezei în perioada de morfogeneză
 • c) cavitatea pulpară este relativ mai mare
 • d) calcifierea mai slabă a dentinei
 • e) concentraţia redusă a tramei organice a dentinei

Question 5

Question
55. CM Particularizați procesul de calcifiere a dentinei:
Answer
 • a) se începe după debutul mineralizării smalţului
 • b) se începe după formarea deplină a tramei organice a smalţului
 • c) se caracterizează prin ritmicitate, cu alternarea perioadelor de activitate şi pauze
 • d) se caracterizează prin mineralizare de la suprafaţă spre profunzime
 • e) se termină când începe formarea rădăcinii

Question 6

Question
56. CM Enumerați particularităţile structurale ale smalţului dinţilor temporari:
Answer
 • a) comparativ cu dinţii permanenţi este mai subţire
 • b) are culoare mai albă
 • c) mai puţin penetrabil comparativ cu dinţii permanenţi
 • d) pe suprafaţa smalţului predomină sectoare aprismatice
 • e) zona de trecere în cement frecvent este acoperită cu cement

Question 7

Question
57. CM Selectați procesele care au loc în smalţ după erupția dintelui
Answer
 • a) reducerea permiabilităţii
 • b) micşorarea cantităţii de microelemente
 • c) majorarea permiabilităţii
 • d) condensarea reţelei cristaline
 • e) majorarea cantităţii de macro- și microelemente

Question 8

Question
58. CM Evidențiați posibila localizare a afectării ţesuturilor dure dentare în caz de administrare a tetraciclinei timp de o săptămână unui copil de 4 luni:
Answer
 • a) regiunea centrală a coroanelor dentare ale 16, 26, 36, 46
 • b) regiunea coletului coroanelor 17, 27, 37, 47
 • c) partea tăietoare a 11, 21
 • d) coroanele dentare 55, 65, 75, 85
 • e) coroanele dentare 18, 28, 38, 48

Question 9

Question
59. CS Definiți noțiunea - complexul de metode şi moduri de eliminare a tuturor microorganismelor vii, indiferent de ce natură sunt, de pe un obiect perfect şters şi uscat este:
Answer
 • a) profilaxie
 • b) asepsie
 • c) antisepsie
 • d) dezinfecţie
 • e) sterilizare

Question 10

Question
60. CS Definiți noțiunea - procedeul care permite eliminarea, distrugerea sau inhibarea microorganismelor indizerabile în funcţie de obiectele fixate, este:
Answer
 • a) profilaxie
 • b) asepsie
 • c) antisepsie
 • d) dezinfecţie
 • e) sterilizare

Question 11

Question
61. CM Numiți cu ajutorul căror metode se realizează aprecierea eficacităţii sterilizării:
Answer
 • a) chimice
 • b) fizice
 • c) matematice
 • d) termometrie
 • e) biologice

Question 12

Question
62. CS Precizați cu ce cifre se indică hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia permanentă în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
Answer
 • 1 si 2
 • 1 și 4
 • 1 și 6
 • 3 și 4
 • 7 și 8

Question 13

Question
63. CS Evidențiați cu ce cifre se indică hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
Answer
 • 1 și 2
 • 3 și 4
 • 4 și 7
 • 5 și 6
 • 5 și 8

Question 14

Question
64. CS Clarificați cu ce cifre se indică hemiarcadele din stânga a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI) se indică cu cifrele:
Answer
 • 1 și 2
 • 3 și 4
 • 5 și 6
 • 6 și 7
 • 7 și 8

Question 15

Question
65. CS Indicați doza cariopreventivă de F pe zi:
Answer
 • a) 0,5 - 1 mg
 • b) 1 - 1,3 mg
 • c) 1,4 - 2 mg
 • d) 2 - 2,3 mg
 • e) 2,3 - 3 mg

Question 16

Question
66. CS Stabiliți doza letală de F (fluorură de sodiu):
Answer
 • a) 3 - 4 g
 • b) 5 -10 g
 • c) 10 -15 g
 • d) 15 -20 g
 • e) 20 -25 g

Question 17

Question
67. CM Selectați metodele de fluorizare generală cu scop de profilaxie a cariei dentare:
Answer
 • a) fluorizarea apei potabile
 • b) fluorizarea sării de bucătărie
 • c) fluorizarea unor alimente
 • d) pastele dentare cu fluor
 • e) aplicaţii topice (geluri, lacuri etc.) care conţin combinaţii chimice ale fluorului

Question 18

Question
68. CM Evidențiați mecanismele acţiunii anticarioase a fluorului după erupţia dinţilor:
Answer
 • a) acţiune bacteriostatică şi bactericidă
 • b) reducerea vâscozităţii salivei
 • c) formarea de fluorapatită în smalţ pe calea circulaţiei sanguine
 • d) depunerea fluorului în smalţ simultan cu calciul
 • e) inhibarea hidrolazelor salivare

Question 19

Question
69. CM Stabiliți ce alimente sunt supuse fluorizării cu scop de profilaxie a cariei dentare:
Answer
 • apa
 • painea
 • laptele
 • sarea
 • carnea

Question 20

Question
70. CS Indicați concentraţia optimală a fluorului în apa potabilă:
Answer
 • a) 0,3 - 0,8 mg/l
 • b) 0,5 - 0,9 mg/l
 • c) 0,8 - 1,2 mg/l
 • d) 2,3 - 3,0 mg/l
 • e) 3,0 - 6,0 mg/l

Question 21

Question
71. CM Evidențiați mecanismele de captare a F în smalţ:
Answer
 • a) disoluţie
 • b) schimb ionic
 • c) resorbţie
 • d) absorbţie
 • e) schimb molecular

Question 22

Question
72. CM Clarificați ce factori determină gradul de pătrundere a F în smalţ după aplicarea lui locală:
Answer
 • a) concentraţia ionilor de F
 • b) componenţa substanţelor auxiliare
 • c) pH-ul remediului aplicat
 • d) temperatura agentului de fluorare
 • e) tipul agentului de fluorare

Question 23

Question
73. CM Particularizați ce factori influențează incorporarea F în smalţul posteruptiv:
Answer
 • a) starea dintelui
 • b) pH-ul bucal
 • c) proprietăţile agentului de fluorare topică
 • d) modul (metoda) de aplicare a compuşilor F
 • e) concentraţia sărurilor minerale în salivă

Question 24

Question
74. CM Selectați ce factori determină creşterea conţinutului F la nivelul oaselor şi ale dinţilor:
Answer
 • a) concentraţia din aport
 • b) consumul lactatelor
 • c) durata administrării F
 • d) vârsta la care se face administrarea F
 • e) consumul legumelor

Question 25

Question
75. CM Enumerați căile de fluorizare locală cu scop de profilaxie a cariei dentare:
Answer
 • a) fluorizarea apei potabile
 • b) fluorizarea sării de bucătărie
 • c) fluorizarea unor alimente
 • d) pastele dentare cu F
 • e) aplicaţiile topice (geluri, lacuri etc.) care conţin compuşi ai F

Question 26

Question
76. CS Selectați cu ce frecvență se recomandă utilizarea Sol. fluorură de sodiu de 0,2% pentru clătirea cavităţii bucale în scop de prevenţie a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) o dată pe zi
 • b) o dată în săptămână
 • c) o dată în două săptămâni
 • d) o dată în lună
 • e) de patru ori pe zi

Question 27

Question
77. CS Stabiliți durata de aplicaţie topică a soluţiei gluconat de calciu 10%:
Answer
 • 5 min
 • 10 min
 • 10-15 min
 • 15-20 min
 • 20-30 min

Question 28

Question
78. CM Evidențiați prin ce particularități fluorurile organice se deosebesc de fluorurile minerale:
Answer
 • a) capacitatea de a elibera F din molecula sa
 • b) pH-ul remediului aplicat
 • c) proprietatea moleculei de a lega F
 • d) structura tensio-activă a moleculei
 • e) concentraţia ionilor de F

Question 29

Question
79. CM Selectați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • a) soluţia 30% azotat de argint
 • b) soluţia 10% gluconat de calciu
 • c) soluţia Caprofer
 • d) soluţia 2% fluorură de sodiu
 • e) soluţia 3% hipoclorură de sodiu

Question 30

Question
80. CS Marcați ce remediu se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • a) soluţia 30% azotat de argint
 • b) soluţia 10% fluorură de calciu
 • c) soluţia Caprofer
 • d) soluţia 2% fluorură de staniu
 • e) soluţia 2% monoclorfosfat

Question 31

Question
81. CM Precizați ce remedii se recomandă pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • a) Fissurit F
 • b) Fluorprotector
 • c) Caprofer
 • d) Vitaftor
 • e) Bifluorid 12

Question 32

Question
82. CM Numiți ce preparate se indică „per os" copiilor pentru majorarea cariorezistenţei smalţului dentar:
Answer
 • a) Lactat sau gluconat de calciu
 • b) Fitin
 • c) Ftorocort
 • d) Vitaftor
 • e) Aciclovir

Question 33

Question
83. CM Selectați proprietăţile de bază ale Gluconatul de calciu în tratamentul cariei dentare:
Answer
 • a) majorează permeabilitatea smalţului
 • b) reduce permeabilitatea smalţului
 • c) remineralizează smalţul
 • d) posedă proprietăţi antimicrobiene
 • e) posedă proprietăţi astringente

Question 34

Question
84. CM Precizați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • a) soluţia clorură de sodiu 2%
 • b) soluţia 2% fluorură de sodiu
 • c) soluţia 2% metilen blan
 • d) soluţia 1% Aminofluorură
 • e) soluţia 1% Iodinol

Question 35

Question
85. CM Indicați ce remedii se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • a) Fluorlacul
 • b) soluţia 2% clorură de sodiu
 • c) Fluorgelurile
 • d) Sultan-gel
 • e) soluţia 2% metilen blan

Question 36

Question
86. CM Numiți șanţurile ocluzale care oferă cel mai favorabil mediu pentru dezvoltarea proceselor carioase:
Answer
 • a) în formă de „V"
 • b) în formă de „gât de sticlă"
 • c) în formă de „U"
 • d) în formă de „I"
 • e) în formă de „Y"

Question 37

Question
87. CS Precizați grosimea smalţului în zona fisurilor dentare:
Answer
 • a) 0,4-0,6 mm.
 • b) 0,6-0,8 mm
 • c) 0,8-1,0 mm
 • d) 1,0-1,2 mm
 • e) 1,2-1,4 mm

Question 38

Question
88. CM Enumerați cauzele care contribuie la afectarea prin carie a fisurilor dinţilor permanenți recent erupți la copii:
Answer
 • a) mineralizarea lor incompletă
 • b) retenţia alimentară
 • c) fisurile nu sunt închise
 • d) smalţul este mai gros
 • e) fisurile pot fi în formă de „I"

Question 39

Question
89. CM Enumerați indicaţiile către sigilarea fisurilor şi gropiţelor dentare:
Answer
 • a) la dinţii recent erupţi
 • b) primele 6 luni după erupţie
 • c) dinţii cariaţi
 • d) pentru dinţii permanenţi până la un an după erupţie
 • e) numai la dinţii deciduali

Question 40

Question
90. CM Evidențiați contraindicaţiile către sigilarea fisurilor şi gropiţelor dentare:
Answer
 • a) dinţii temporari
 • b) dinţii cariaţi
 • c) când sunt prezenţi mai mult de 4-5 dinţi cariaţi
 • d) în caz de odontoclazie
 • e) dinţii permanenţi

Question 41

Question
91. CM Enumerați avantajele sigilanţilor fotopolimerizabili faţă de cei autopolimerizabili:
Answer
 • a) lipsește incorporarea bulelor de aer
 • b) materialul se întăreşte timp de 1-5 secunde
 • c) materialul se întăreşte timp de 10-20 secunde
 • d) materialul îşi păstrează aceeaşi vâscozitate pe toată perioada pătrunderii lui în porii smalţului demineralizat
 • e) se produce fotoactivarea cu lumină ultravioletă

Question 42

Question
92. CM Numiți răşinile de sigilare care eliberează F:
Answer
 • a) Helioseal F
 • b) Ultraseal XT
 • c) Sealite
 • d) Fuji II LC
 • e) Oralin

Question 43

Question
93. CS Precizați obiectivul OMS recomandat pentru copiii de 6 ani până în anul 2020:
Answer
 • a) co ≤ 3,0
 • b) co ≤ 4,0
 • c) la 60% să lipsească dinţi cariaţi
 • d) la 70% să lipsească dinţi cariaţi
 • e) la 80% să lipsească dinţi cariaţi

Question 44

Question
94. CS Selectați obiectivul OMS recomandat pentru copiii de 12 ani până în anul 2020:
Answer
 • a) COE=0,5
 • b) COE ≤ 1,5
 • c) COE =2,5
 • d) COE ≤ 3,0
 • e) COE ≤ 3,5

Question 45

Question
95. CM Enumerați consecințele ce pot fi provocate de caria dentară şi complicaţiile ei:
Answer
 • a) apariţia anomaliilor dento-maxilare
 • b) inflamarea ţesuturilor parodontale
 • c) formarea deprinderilor vicioase
 • d) majorarea rezistenţei smalţului la acţiunea acizilor
 • e) reducerea respirației

Question 46

Question
96. CM Marcați simptoamele clinice ale situaţiei cariogene:
Answer
 • a) igiena orală nesatisfăcătoare
 • b) depuneri dentare în abundenţă
 • c) halenă fetidă
 • d) afectarea organelor interne
 • e) multiple macule cretoase pe dinți

Question 47

Question
97. CM Particularizați simptoamele clinice ale situaţiei cariogene:
Answer
 • a) hemoragii gingivale
 • b) afectarea organelor interne
 • c) depunerea tartrului dentar în abundenţă
 • d) rezistenţa smalţului la acţiunea acizilor este redusă
 • e) halenă fetidă

Question 48

Question
98. CM Clarificați factorii generali favorizanţi în etiopatogenia cariei dentare:
Answer
 • a) tartrul dentar şi placa bacteriană
 • b) schimbarea cantităţii şi calităţii salivei
 • c) ereditatea
 • d) alimentaţia insuficientă
 • e) rezistenţa ţesuturilor dure

Question 49

Question
99. CM Stabiliți factorii generali favorizanţi în etiopatogenia cariei dentare:
Answer
 • a) starea pulpei dentare
 • b) maladiile somatice
 • c) dereglările funcţionale ale organelor şi sistemelor în perioada de formare a ţesuturilor dentare
 • d) apa potabilă
 • e) depuneri dentare în abundenţă

Question 50

Question
100. CM Precizați factorii locali implicaţi în etiopatogenia cariei dentare:
Answer
 • a) alimentaţia insuficientă
 • b) igiena orală nesatisfăcătoare
 • c) maladiile somatice
 • d) rezistenţa ţesuturilor dure
 • e) ereditatea
Show full summary Hide full summary

Similar

USA stock market collapse
Emily Tisch
GCSE Biology heart notes
Kamila Woloszyn
Language techniques: Macbeth
arnya_lewis
Jung Quiz
katprindy
mcolby MITOSIS TEST
Melinda Colby
Geography: Population
ameliaalice
Causes of WW1 Quiz
ivymbaxter
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Biology B1
themomentisover
Macbeth Essay Notes
Mel M
Dr Jekyll and Mr Hyde THEMES
deanakentish