PA2014

Krzysztof Kozłowski
Quiz by Krzysztof Kozłowski, updated more than 1 year ago
Krzysztof Kozłowski
Created by Krzysztof Kozłowski over 5 years ago
40
1

Description

jw

Resource summary

Question 1

Question
Transmitancja operatorowa jest to:
Answer
 • Stosunek transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego, przy założeniu, ze wszystkie warunki początkowe są zerowe
 • Stosunek sygnału wejściowego do transformaty sygnału wyjściowego
 • Stosunek transformaty sygnału wejściowego do transformaty sygnału wyjściowego przy zerowych warunkach początkowych
 • Stosunek transformaty sygnału wyjściowego do transformaty sygnału wejściowego przy zerowych warunkach początkowych

Question 2

Question
Obiekt całkujący rzeczywisty jest:
Answer
 • Obiektem statycznym
 • Obiektem z samowyrównaniem
 • Obiektem astatycznym
 • Obiektem pierwszego rzędu

Question 3

Question
Transmitancja operatorowa regulatora PI ma:
Answer
 • Dwa bieguny i jedno zero
 • Jeden biegun zerowy i jedno zero
 • Jeden biegun będący liczba ujemna i nie posiada zer
 • Dwa bieguny i dwa zera

Question 4

Question
Obiekt drugiego rzędu realizowany fizycznie, którego transmitancja operatorowa ma dwa bieguny sprzężone, należące do osi liczb urojonych jest:
Answer
 • Stabilny asymptotycznie
 • Stabilny, lecz stabilność nie jest asymptotyczna
 • Niestabilny
 • Stabilny lub niestabilny w zależności od zer transmitancji

Question 5

Question
Odpowiedź impulsowa obiektu jest:
Answer
 • Retransformatą Laplace'a transmitancji operatorowej tego obiektu
 • Równa odpowiedzi skokowej tego obiektu podzielonej przez czas 't'
 • Równa całce z odpowiedzi skokowej tego obiektu
 • Określoną tylko dla obiektów pierwszego i drugiego rzędu
Show full summary Hide full summary

Similar

How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
The SAT Math test essentials list
lizcortland
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney