PSS2014

Krzysztof Kozłowski
Quiz by Krzysztof Kozłowski, updated more than 1 year ago
Krzysztof Kozłowski
Created by Krzysztof Kozłowski almost 5 years ago
19
1

Description

jw
Tags

Resource summary

Question 1

Question
System adaptacyjny ma:
Answer
 • Stałe parametry regulatora a zmienną strukturę
 • Dodatkowy regulator do likwidacji zjawiska dychotomii
 • Zmienne parametry nastaw regulatora
 • Porównanie sygnału wyjściowego z obiektu i z modelu obiektu nie jest miarą zmian nastaw regulatora

Question 2

Question
Sieć przemysłowa powinna cechować się:
Answer
 • Połączeniem pierścieniowym
 • Większą odpornością na zakłócenia przemysłowe
 • Tylko protokołem komunikacyjnym Ethernet Industrial
 • Brakiem możliwości pracy w czasie rzeczywistym

Question 3

Question
System odporny (ang. robust) ma:
Answer
 • Stałe w czasie współczynniki a zmienne parametry
 • Dodatkowy regulator
 • Dostrajanie parametrów regulatora
 • Nie daje zadowalającą odpowiedź na zmianę zakłócenia i sygnału wejściowego

Question 4

Question
Transmitancję dyskretną:
Answer
 • Można bezpośrednio wpisać do sterownika
 • Po konwersji na równanie różnicowe można wpisać do sterownika
 • Po konwersji na równanie różnicowe nie da się wpisać bo opis dotyczy układu nieminimalnofazowego
 • Po konwersji na równanie różnicowe wpisujemy tylko część dotyczącą mianownika (równanie charakterystyczne)

Question 5

Question
Ile tagów potrzebnych będzie do rozwiązania tego równania
Answer
 • 4
 • 2
 • 6
 • 7
Show full summary Hide full summary

Similar

How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
The SAT Math test essentials list
lizcortland
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney