SD2014

Krzysztof Kozłowski
Quiz by Krzysztof Kozłowski, updated more than 1 year ago
Krzysztof Kozłowski
Created by Krzysztof Kozłowski about 6 years ago
20
1

Description

jw

Resource summary

Question 1

Question
Proces kwantyzacji sygnału polega na:
Answer
 • Zastępowaniu zmiennej ciągłej zmienną skokową, co w połączeniu z próbkowaniem umożliwia dyskretyzację sygnału
 • Wyliczeniu optymalnego czasu próbkowania
 • Wybranym losowo próbkom przebiegu przyporządkowane są określone wartości poziomów, zwane poziomami kwantowania
 • procesie tym przyjmuje się dla sygnału różne skoki amplitudy, zwane kwantami

Question 2

Question
Główne różnice w metodach doboru nastaw regulatorów dyskretnych i regulatorów ciągłych:
Answer
 • Opracowane metody można zastosować tylko dla regulatorów typu PI i PID
 • Obowiązują te same metody, ale z uwzględnieniem czasu próbkowania
 • Nie ma specjalnych metod dla regulatorów dyskretnych
 • Nie ma żadnej różnicy

Question 3

Question
Z czym związane jest zjawisko aliasingu:
Answer
 • Z niewłaściwym doborem czasu próbkowania
 • Wynika z niewłaściwego doboru nastaw regulatora
 • Układ nie spełnia zasady superpozycji
 • Związane jest ze stabilnością

Question 4

Question
Metodą konwersji z dziedziny s na dziedzinę zmiennej dyskretnej z jest:
Answer
 • Przez zastosowanie transformacji Laplace'a
 • Przez podstawienie z=Ts, gdzie Ts jest okresem próbkowania
 • Za pomocą ekstrapolatora zerowego rzędu (Zero Order Hold, ZOH)
 • Przez zastosowanie aproksymacji, tzn. przez podstawienie: s=(z+1)/(z+1)

Question 5

Question
Efekt wind-up powoduje:
Answer
 • Zwiększenie uchybu statycznego
 • Zwiększenie przeregulowania
 • Nie wpływa na czas w trakcie którego sygnał sterujący jest ograniczany
 • Skrócenie czasu w trakcie którego sygnał sterujący jest ograniczany
Show full summary Hide full summary

Similar

The SAT Math test essentials list
lizcortland
How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney