LA CULTURA DE LA PAU GLOBAL, INTERPERSONAL I INTERGRUPAL

albuxi9
Quiz by albuxi9, updated more than 1 year ago
albuxi9
Created by albuxi9 over 4 years ago
11
0

Description

Quiz on LA CULTURA DE LA PAU GLOBAL, INTERPERSONAL I INTERGRUPAL, created by albuxi9 on 05/17/2016.

Resource summary

Question 1

Question
Segons Barbeito (2005) podem dividir la violència en 3 tipus:
Answer
 • Emotiva, conductual i cognitiva
 • Emotiva, cultural i cognitiva
 • Directa, Estructural i cultural
 • Cap de les anteriors són correctes.

Question 2

Question
Històricament s’ha abordat el concepte de pau de diverses maneres:
Answer
 • Pau positiva,pau negativa i pau neutra
 • Absència de conflictes
 • Pau positiva i negativa
 • Totes les anteriors són correctes

Question 3

Question
Per poder educar en el conflicte, és necessari tenir en compte tres elements (Caireta; Barbeito,2005):
Answer
 • Descobrir el punt positiu del conflicte, treure un anàlisi profitós i trobar solucions no violentes i satisfactòries per a totes les parts.
 • Descobrir el punt negatiu del conflicte, eradicar-lo i trobar solucions no violentes i satisfactòries per a totes les parts.
 • Descobrir el punt positiu del conflicte, repensar el conflicte i trobar solucions al conflicte.
 • Totes les anteriors son correctes.

Question 4

Question
Els conflictes intergrupals són:
Answer
 • Els que es donen entre persones individuals.
 • Els que es donen entre diferents grups. Solen ser els conflictes de major
 • Els que es donen entre diferents grups. Solen ser els conflictes de menor
 • Cap de les anteriors és correcta

Question 5

Question
Els conflictes interpersonals són:
Answer
 • els que tenim directament amb una altra persona.
 • els que tenim indirectament amb una altra persona.
 • Els que es donen dins d’un grup
 • Els que tenim interiorment.

Question 6

Question
Per parlar de pau intergrupal es requereix:
Answer
 • Intel·ligència emocional i habilitats socials
 • Empatia
 • Comunicació amb els altres
 • A i B són correctes

Question 7

Question
Viladot i Presas (2008) afirma que abans de definir la comunicació intergrupal, s’ha de tenir en compte la perspectiva...
Answer
 • global
 • individual
 • personal
 • A i C són correctes

Question 8

Question
L’any 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va realitzar un pla d’acció sobre la Cultura de la Pau, on es mencionava vuit àmbits on es pot actuar, que són els següents:
Answer
 • educació, desenvolupament econòmic, respecte vers els drets humans, igualtat de sexes, participació democràtica, solidaritat, comunicació participativa i desarmament.
 • educació, desenvolupament tecnològic, respecte vers els drets humans, igualtat de sexes, participació, solidaritat, empatia i ocupació.
 • Sanitat, desenvolupament econòmic, respecte vers els drets humans, igualtat de sexes, participació democràtica, solidaritat, comunicació participativa i desarmament.
 • Totes les anteriors són correctes.

Question 9

Question
En l’àmbit de l’educació quina acció es duu a terme:
Answer
 • Es pretén garantir un equilibri econòmic i social per poder donar un mínim de seguretat a les persones.
 • Transmissió de valors i actituds mitjançant plans d’estudis, basats en la resolució de conflictes deixant a un costat la violència.
 • Consisteix en participar socialment per mantenir la pau, mitjançant una administració i un govern, lluitant contra el terrorisme, corrupció, etc.
 • Eradicació de discriminació entre home i dona, mitjançat la promoció de la participació de la dona tant social, política i econòmicament.

Question 10

Question
El conflicte es percep com un fet negatiu, ja que s’associa amb la violència (Caireta; Barbeito, 2005), per tant, és necessari...
Answer
 • educar per a què un conflicte no finalitzi en una situació violenta.
 • educar per a resoldre un conflicte.
 • negar els conflictes.
 • Cap de les anteriors és correcta

Question 11

Question
Quins són els principis bàsics de la pau?
Answer
 • Constància, paciència, aplicació.
 • Solidaritat, llibertat, respecte
 • Comunació, assertivitat, respecte.
 • Constància, llibertat, comunicació.

Question 12

Question
En el pla d’acció que va realitzar l’Assemblea General de les Accions Unides, l’àmbit de desenvolupament econòmic consisteix en:
Answer
 • Garantir un equilibri econòmic i social per donar certa seguretat a les persones.
 • Centrar totes les energies en una millora econòmica global.
 • Realitzar certes retallades en segons quins àmbits per poder garantir un equilibri.
 • Fer un seguiment cada cert temps per poder veure quins són els punts forts i febles de la economia.

Question 13

Question
La pau positiva és:
Answer
 • Absentar-se d’un enfrontament directe.
 • Actuar directament contra la violència.
 • Treure el costat positiu en qualsevol conflicte.
 • Aprofitar-se de les innovacions tecnològiques per mantenir la pau en la societat.

Question 14

Question
Un exemple d’educar en la pau negativa és:
Answer
 • Incitar als infants en la violència.
 • No educar en la violència, però sí incitar a actuar violentament en segons quina situació.
 • Promoure que les escoles no permetin la propaganda dels exèrcits en els seus centres.
 • Explicar exemples d’actes violents i les seves conseqüències.

Question 15

Question
Un exemple de pau positiva és:
Answer
 • Homenatjar a persones reconegudes pel seu compromís per la pau.
 • Reclamar vies pacífiques de solució dels conflictes.
 • No parlar sobre la violència, negar qualsevol tipus de definició sobre aquesta.
 • Comprometre’s a parlar i definir la pau.

Question 16

Question
Oferir facilitats perquè més dones assumeixin càrrecs de responsabilitat és un exemple de:
Answer
 • Pau negativa.
 • Pau positiva.
 • Pau neutra.
 • Cap és correcta.

Question 17

Question
“Aprendre i comprendre mitjançant el diàleg” és una definició que l’Assemblea General de les Nacions Unides defineix en l’àmbit de:
Answer
 • Desenvolupament econòmic.
 • Educació.
 • Igualtat de sexes.
 • Solidaritat.

Question 18

Question
El Dia Internacional de la Pau és:
Answer
 • 1 de març.
 • 28 de juliol.
 • 11 de novembre.
 • 21 de setembre.

Question 19

Question
La violència pot procedir de diferents contexts, que són:
Answer
 • Persones, institucions, situacions estructurals
 • Situacions laborals, actes vandàlics, danys infraestructurals.
 • Institucions, actes vandàlics, situacions laborals.
 • Persones, danys infraestructurals, situacions laborals.

Question 20

Question
La violència conductual es basa en:
Answer
 • Sofriment, dolor, mort.
 • Por, ressentiment, culpa.
 • Mal en el sentit físic (cop, assassinat).
 • Privatització de drets bàsics, crisi, desigualtat de classes.
Show full summary Hide full summary

Similar

Ratios Quiz
rory.examtime
German Irregular Verbs
Shane Buckley
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
Atomic numbers and mass numbers quiz
Sarah Egan
Performance y Planificación de Vuelo
Adriana Forero
SFDC App Builder 1 (26-50)
Connie Woolard
Flashcards de japonés - Unidad 3
Ignacio Regazzoli
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Tatiana Ventura
Mapa Conceptual
karen michel montaño lopez
Derecho subjetivo según Kelsen
Ha-neul Park
How to Study Smart
Larisa Tyrrell