Biotõrje

Siim K
Slide Set by Siim K, updated more than 1 year ago
Siim K
Created by Siim K over 3 years ago
10
0

Description

Biotõrje
Tags

Resource summary

Slide 1

    Mis on biotõrje?
    Biotõrje on inimese tegevus, mille eesmärk on pidurdada taimehaiguste tegevust looduslikke vahenditega. Näiteks mitmete põllumajandustaimi söövate putukate levikut piiratakse nende putukate parastoidide levikut soodustades. 
    Caption: : Sagro kurgid kasvavad biotõrje peal

Slide 2

Show full summary Hide full summary

Similar

Biotõrje ja keemiline tõrje
Mia Riin Kadastik
Mahepõllundus
Mia Virunurm
Biology B2.1
Jade Allatt
Biology B2.3
Jade Allatt
Biology B2.2
Jade Allatt
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
AQA AS Biology - Pathogens and Disease
dillyrules
The Heart
Thomas Marshall
IB Bio Flashcards
j. stu
SACE Stage 2 Biology - Cell Division, Protein Synthesis, Genetic Engineering
Ben Goetze
Genetics Quiz.
Courtney Baxter