ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΗ

Description

Escuela de idiomas Griego moderno Flashcards on ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΗ, created by Rafael Pérez on 05/07/2018.
Rafael Pérez
Flashcards by Rafael Pérez, updated more than 1 year ago
Rafael Pérez
Created by Rafael Pérez about 6 years ago
20
2

Resource summary

Question Answer
απορρίματα deshechos
απόβλητο residuo
πρώτη ύλη materia prima
σκουπίδια basura
χωματερή vertedero
αλουμινένια κουτάκια latas de aluminio
εκπομπή emisión
διοξειδίος του άνθρακα dióxido de carbono
συσκευασἰα envasado
έκλυση emisión
προίον producto
παραγωγή producción
το όφελος beneficio
εξοικονομώ ahorrar
φιλικός για το περιβάλλον προς το περιβἀλλον eco-friendly
συσκευασία μίας χρήσης envase de un solo uso
επιστρεφόμενες φιάλες botellas retornables
επαναχρησιμοποιώ reutilizar
γυάλινες συσκευασίες envases de vidrio
πλαστική σακοὐλα χάρτινη bolsa de plástico de papel
πάνινη τσάντα bolsa-o de tela
ορυκτέλαιο aceite mineral
οικοδομικά απόβλητα escombros
δοχείο envase, contenedor
αποθήκευση almacenamiento
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες pilas recargables
αποχέτευση alcantarillado
Show full summary Hide full summary

Similar

To Kill A Mockingbird
tommarlin15
Finance
pamelamossman
Biology Unit 1
anna.mat1997
Henry VII Rebellions, political power and control
hawkhigh
CARDIOVASCULAR SYSTEM
offintowonderland
Urbanisation
Jess Molyneux
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Trigonometry, Equations, Pythagoras theorem
Caitlin Mortlock
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright