Please wait - loading…

Lexemes i morfemes (Àlex Lluch)

Description

Activitat de reforç sobre els morfemes i lexemes
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 4 years ago
46
0

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 Escriu els antònims de les paraules
legal il·legal
continu discontinu
merescut immerescut
rítmic arítmic
acabable inacabable
acatar desacatar
potència impotència
lesa il·lesa
Activitat 2 Assenyala el prefix i digues el seu significat
hiperespai hiper- per sobre, per damunt
semitransparent semi- parcialment, no completat
microbús micro- molt menut
supervivent super- més enllà de
sobrecoberta sobre- per damunt de
extramurs extra- fora de
transoceànic trans- a través de
Activitat 3 Assenyala el sufix de les paraules següents i indica el seu significat.
veïnatge -atge- grup de veïns
barberia -eria establiment professional de
ciutadana -ana persona que fa l’acció
blavós -ós tirant a
dosificar -ificar convertir en
publicació -ió acció de
nacionalisme -isme doctrina, corrent
Activitat 4 Indica els prefixos, els lexemes i els sufixos
contraindicació Prefix: contra- Lexema: -indica- Sufix: -ció
antimilitarisme Prefix: anti- Lexema: -militar- Sufix: -isme
desaprovació Prefix: des- Lexema: -aprova- Sufix: -ció
immobilitat Prefix: im- Lexema: -mòbil- Sufix: -itat
reprovable Prefix: re- Lexema: -prova- Sufix: -ble
Show full summary Hide full summary

Similar

CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE LAS PALABRAS
Paulina Amador
Formación de palabras
Claret Barajas Alejandres
Diagrama de sintaxis y morfologia de un texto en griego
Vero Gómez
Lexemes i morfemes
Ana Pitarch Badal
Sistema Nervioso
Salim Cueter Paternina
Columna Vertebral
Salim Cueter Paternina
Lógica: tablas de verdad. Actividades (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Tema 1 Edebe Origen de la filosofía
Àlex Lluch