Els rius, el clima i la vegetació d'Europa

Description

Unitat 2 (1ª part)
Marcelo B.
Flashcards by Marcelo B., updated more than 1 year ago
Marcelo B.
Created by Marcelo B. over 3 years ago
90
0

Resource summary

Question Answer
Què són els rius? Els rius són corrents continus d'aigua que solen néixer a la muntanya.
Com són els rius d'Europa? La majoria dels rius europeus són bastant llargs i de cabal regular. Per això, n'hi ha molts que són navegables.
Què és un vessant? És la superfície inclinada (coster) d'una muntanya pel qual baixen les aigües fins arribar a la mar o oceà.
Què és el cabal d'un riu? És la quantitat d'aigua que té el seu corrent.
En quantes vessants classifiquem els rius d'Europa? En 5, els vessants: - Mediterràni - de la mar Negra - de la mar Càspia - del oceà Atlàntic - del oceà Àrtic
Digues 2 característiques del rius del vessant mediterrani. - Són poc cabalosos - Són irregulars
Digues 2 característiques del rius del vessant atlàntic. - Són els més cabalosos d'Europa - Passen per zones on plou moltíssim
Digues 2 característiques del rius del vessant de la mar Negra - Són molt llargs i cabalosos - Són navegables
Digues 2 característiques del rius del vessant de la mar Càspia - Són llargs - Són cabalosos
Digues 2 característiques del rius del vessant àrtic - Són cabalosos - Es congelen a l'hivern
2 rius del vessant mediterràni - Ebre - Roine
2 rius del vessant de la mar Negra - Danubi - Dnièper
2 rius del vessant de la mar Càspia - Volga - Ural
2 rius del vessant Atlàntic - Elba - Rin
2 rius del vessant Àrtic - Petxora - Dvina Septentrional
Què és el temps? El temps és l'estat de l'atmosfera en un lloc i en un moment determinats.
Què és el clima? El clima és el temps que predomina en un lloc al llarg de diversos anys.
Quantes zones climàtiques té Europa? Europa està entre dues zones climàtiques de la Terra: la zona temperada i la zona freda.
Dins la zona temperada quants tipus de climes trobam? 3: - Clima oceànic - Clima mediterrani - Clima continental
Dins la zona freda quants tipus de climes trobam? - Clima polar - Clima de muntanya
2 característiques del Clima oceànic - Temperatures suaus a l'estiu - Pluges abundants i regulars a totes les estacions
2 característiques del Clima mediterrani - Temperatures elevades a l'estiu - Temperatures suaus a l'hivern
2 característiques del Clima continental - Temperatures altes a l'estiu - Temperatures molt baixes a l'hivern
2 característiques del Clima polar - És el més fred de la terra - Temperatures baix els 0 graus durant quasi tot l'any.
2 característiques del Clima de muntanya - Temperatures molt baixes durant l'hivern i fresques a l'estiu. - Pluges abundants
Què és un Climograma? És un gràfic que representa les temperatures mitjanes mensuals (línia vermella) i les pluges (barres blaves) d'una zona al llarg de l'any.
Com és la vegetació a les zones amb clima oceànic? - Hi ha boscos de faigs i roures - A les planes de sol pobre només creixen herbes i matolls anomenats LANDES.
Com és la vegetació a les zones amb clima mediterrani? - Hi ha boscos d'alzines i alzines sureres. - Hi ha matolls com l'estepa i el romaní.
Com és la vegetació a les zones amb clima continental? - Hi ha TAIGÀS, que són boscos de avets i pins. - Hi ha ESTEPES, que són planes on només creixen herbes.
Com és la vegetació a les zones amb clima polar? - Gairebé no hi ha vegetació. - Hi ha TUNDRA, que està formada per molses, líquens i alguns arbusts petits.
Show full summary Hide full summary

Similar

Sociology Key Words
kazoakley
Plant and animal cells
charlotteireland
NURS 310 EXAM 1 PRACTIC EXAM
harlacherha
Sociology- Key Concepts
Becky Walker
Metal Oxides, Metal Hydroxides & Ammonia
Tom Johnson
League of Nations
c7jeremy
Science Unit 1 flashcards
bamoscato
Testing for ions
Joshua Rees
Why the Nazis Achieved Power in 1933 - essay intro/conclusion
Denise Draper
Walking with Difficulty
Salma Moustafa