Please wait - loading…

Español (Werkwoorden)

Description

Spanish Flashcards on Español (Werkwoorden), created by Jamal Student on 06/10/2017.
Jamal Student
Flashcards by Jamal Student, updated more than 1 year ago
Jamal Student
Created by Jamal Student almost 5 years ago
12
1

Resource summary

Question Answer
andar lopen
anunciar aankondigen, voorleggen
arreglar regelen, repareren
ayudar helpen
bailar dansen
caminar wandelen
cantar zingen
celebrar vieren
cenar dineren, eten ('s avonds)
cepillar borstelen
charlar kletsen
cocinar koken
comprar cortar
dibujar tekenen
escuchar luisteren (naar)
estudiar studeren
ganar winnen, verdienen
lavar wassen
limpiar schoonmaken
mirar kijken (naar)
aprender leren
barrer vegen
beber drinken
comer eten
comprender begrijpen
correr rennen
creer geloven
deber moeten, verschuldigd zijn
depender afhankelijk zijn (van)
leer lezen
poseer bezitten
responder antwoorden
socorrer te hulp schieten
sorprender verrassen
tañer een snaarinstrument bespelen
temer vrezen
vender verkopen
abrir openen
aburrir vervelen
admitir toegeven
añadir toevoegen
aplaudir applaudisseren
asistir aanwezig zijn (bij)
cubrir bedekken
cumplir volmaken, vervullen
cumplir ... años ... jaar worden ... jaar volmaken
decidir beslissen
describir beschrijven
descubrir ontdekken
discutir discussiëren
imprimir printen
inscribir inschrijven
permitir toestaan
prohibir verbieden
recibir ontvangen
repartir (uit)delen
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Questions
Niat Habtemariam
Spanish: Grammar 3.2
Selam H
Spanish Verbs
Niat Habtemariam
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
Spanish: Talking About Everyday Things
Niat Habtemariam
Nouns & Definite Articles Notes
Selam H
Regular Verbs Spanish
Oliver Hall
Important Spanish Verbs
madiywarner
Preterite Tense
Niat Habtemariam
Spanish: Grammar 1.2
Selam H
101 most frequently used Spanish Words
Niat Habtemariam