Begreper 2

Ronny Summer
Flashcards by Ronny Summer, updated more than 1 year ago
Ronny Summer
Created by Ronny Summer over 2 years ago
4
0

Description

Begreper fra kapittel 3
Tags

Resource summary

Question Answer
Rasjonelle aktører Aktører som handler ut fra egne preferanser og antas å maksimalisere sin egen nytte
Et individs betalingsvillighet Det maksimale beløp individet er villig til å betale for å få en viss mengde av det godet
Marginal betalingsvillighet Det maksimale beløp individet er villig til å betale for en ekstra enhet
Etterspørselskurve Hvor mye ønsker et individ seg av et gode til alternative priser
Gjennomsnittlige variable kostnader (GVK) De variable kostnader dividert med produktmengden
De gjennomsnittlige totale kostnader (GTK) De totale kostnader dividert med produktmengden
Grensekostnadene (/de marginale kostnader) Hva det koster å produsere en ekstra enhet i tillegg til en gitt mengde
Bruttoinntekt (salgsinntekt) Salgspris x solgt mengde av et gode
Grenseinntekt Økningen i bruttoinntekten ved å selge ytterligere en enhet
Markedets tilbudskurve Hvor mye totalt som blir tilbudt når hver enkelt produsent betrakter prisen som er gitt
Produksjonseffektivitet Betegner situasjonen i et marked der produksjonen er fordelt mellom bedriftene slik at den skjer til lavest mulige kostnader
Faste kostnader x
Variable kostnader x
Tilbudskurve x
Konsumentoverskudd x
Fullkommen konkurranse x
Frikonkurranse x
Indifferensens lov x
Markedsøkonmi x
Kommandoøkonomi x
Statisk konkkurransse x
Dynamisk konkurranse x
Allokeringseffektivitet x
Show full summary Hide full summary

Similar

Rettsøkonomi - begreper 1
Ronny Summer
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
Brianne Wright
SISTEMAS DE PRODUCCION
Alejandro Palacios
Romanticismo en Francia
PAULA VALENTINA JAIMES ORTEGA
Ingenieria Genetica
denisse Hoselin Rosas Larios