Antikken

Alina j
Flashcards by Alina j, updated more than 1 year ago
Alina j
Created by Alina j over 6 years ago
798
0

Description

Historie (Antikken) Flashcards on Antikken, created by Alina j on 09/22/2014.

Resource summary

Question Answer
Hva er en bystat? En bystat er flere landsbyer slått sammen. Grekerne kalte bystaten "polis".
Hvem hadde innflytelse i den greske bystaten, og hvem ble holdt utenfor? Borgerne, som stort sett var jordeiende bønder, hadde innflytelse i den greske bystaten. De som ble utelatt fra politikken, de som ikke hadde noe politisk makt, var kvinnene, slavene, og unge gutter som ikke var gamle nok til å gå i krig. Innflyttere hadde heller ingen politiske rettigheter.
Hva er forskjellen på et aristokrati og et demokrati? Et aristokrati er et elitestyrt samfunn, mens et demokrati er et folkestyrt samfunn.
På hvilke måter utviklet Athen og Sparta seg i forskjellige retninger? Athen var en frivillig sammenslutning av et stort område. Her innførte man demokrati og utvidet borgerrettighetene. Athen var mye mer åpen for ny kunst, arkitektur, handel osv. Sparta derimot var et erobrings-rike. I Sparta innførte man militær kontroll for å hindre opprør og bystaten fortsatte å være styrt av et lite antall innflytelsesrike borgere.
Hva hadde Sokrates, Platon og Aristoteles til felles? De var alle vitenskapelige filosofer.
Hva kjennetegner den hellenistiske kulturen, og hvordan oppstod den? Aleksander den store erobret store områder. Da han døde ble disse områdene delt i tre deler(Syria, Egypt og Makedonia). Disse delene utviklet seg i litt forskjellige retninger men de kommuniserte mye og delte kulturene sine. Den hellenistiske kulturen ble kjennetegnet av at alle de nye rikene utviklet en fellesgresk kultur som var en sammensmeltning av orientalske og greske elementer. Den greske kulturen var dominerende og gresk kunst og kultur hadde høy status ved hoffene til de nye kongene.
Hvem hadde størst makt i den romerske republikken? Patrisierne, elitestanden, hadde størst makt i den romerske republikken.
Nevn noen virkninger av den romerske ekspansjonen. En virkning av den romerske ekspansjonen er at riket ble så stort, med så mange store hærer langt borte fra Roma, at enkeltpersoner kunne bruke hæren mot Roma og tvinge fram egne krav. En annen virkning er at erobringene brakte med seg store rikdommer som førte til at soldatene kunne investere i jord. Stor tilstrømning av krigsfanger som ble solgt som slaver er også en virkning. Store sosiale forskjeller i Romerriket kom også med erobringene.
Hvilken funksjon hadde patron-vesenet? Patron-vesenet hadde den funksjon at mektige borgere kunne knytte til seg andre familier eller enkeltpersoner som klienter ved å hjelpe dem på forskjellig vis. Klientene på sin side forpliktet seg til å støtte hjelperen sin når han hadde behov for det, for eksempel ved valg. I et samfunn uten velferdsordninger fungerte familiebåndene og båndene mellom patron og klient som et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett.
Hvilken taktikk brukte romerne for å beholde kontrollen i det store riket? Ved å vekselvis true og lokke med nye rettigheter. Og la bystatene bestemme mye selv. I tillegg så lagde familier hele tiden forbindelser med andre familier og med politikere. Disse forbindelsene gikk ofte i arv, slik at sambandet holdt frem i flere generasjoner.
Hva kan være årsaken til at romerne ikke utviklet arbeidssparende maskiner? Årsaken kan være at romerne hadde god tilgang på slaver som kunne utføre det tunge jordbruksarbeidet for dem.
Hvor oppstod kristendommen, og hvorfor ble den etterhvert oppfattet som en trussel mot det romerske samfunnet? Kristendommen oppstod i Romerriket. Romerne tok over Israel områdene ca. 60 år før Jesus ble født. Grunnen til at kristendommen ble en trussel mot romerne var at de bare tilbød en gud. Romerne var ikke kristne, så når de kristne ikke vill be og ofre til Jupiter, ble det konflikter.
Nevn noen årsaker til Romerrikets fall. Av årsakene til Romerrikets fall skiller man mellom ytre og indre årsaker. De ytre årsakene var i hovedsak press fra andre folk og riker. De indre årsakene var blant annet misnøye med skattene og matmangel på grunn av klima forverring og utarming av jorda.
Show full summary Hide full summary

Similar

Vikingtid og middelalder i Norge
Alina j
helsepsykologi1
Alina j
Antikken2
Alina j
Middelalderen i Europa
Alina j
Humanismen
ingrid.rye
Sallustio
Leo Cei
GCSE English Literature: Of Mice and Men
Andrea Leyden
Health and Social Care Flashcards
Kelsey Phillips
Chemistry 2
Peter Hoskins
Longevidad y Envejecimiento Fisiológico
Isaac Alexander
Mapas mentales con GoConqr
Daniel David Quiroz Montoya