Tenta: Muskarina/Adrenerga agonister/antagonister

Sara Melki
Flashcards by Sara Melki, updated more than 1 year ago
Sara Melki
Created by Sara Melki over 6 years ago
270
1

Description

Flashcards on Tenta: Muskarina/Adrenerga agonister/antagonister, created by Sara Melki on 10/13/2014.

Resource summary

Question Answer
Välj tre substanser som alla blockerar enzymet acetylkolinesteras och ange deras kliniska indikation (-er). (Obs! 3 olika indikationer!) Fysostigmin(avregistrerad) mot glaukom och atropinförgiftning Synstigmin -> myasthenia gravis(muskelsvaghet) Rivastigmin -> Alzheimers sjukdom
Fyra påståenden nedan är felaktiga, ringa in dessa: a) Propranolol är en oselektiv B-antagonist som skrivs ut till patienter med överfunktion i tyreoidea. b) Doxazocin är en selektiv a-antagonist som används som blodtryckshöjande läkemedel. c) Selektiva B-2-agonister används vid behandling av KOL och emfysem. d) Muskarina antagonister är kontraindicerade vid Parkinsons sjukdom. e) Glaukom behandlas bara med muskarina agonister t ex pilokarpin. f) Vid ögonbottenundersökningar används ofta muskarina antagonister. g) Trängningsinkontinens kan behandlas med muskarina antagonister. h) KOL och emfysem behandlas ibland med långverkande muskarina antagonister. i) Myastenia gravis kan behandlas med antagonister till nikotina receptorer, t ex curareliknande substanser som pancuron. j) Propranol är kontraindicerat vid astma, KOL och emfysem. B, E, I, H
Välj fyra målproteiner i en noradrenerg synaps, som kan påverkas av en läkemedelssubstans och ge en minskad noradrenerg transmission. I svaret ska läkemedelssubstansernas olika verkningsmekanismer ingå. . Ange även klinisk indikation 1) Postsynaptiska antagonister: Doxazocin som är en selektiv a1-receptorantagonist. Den blockerar a1receptorn vilket eder till dilation av arterioler -> sänkt blodtryck 2) VMAT-hämmare: Reserpin. Förhindrar transport av NA, DA och 5-HT över vesikelmembranet. Mot högt blodtryck blandannat. 3) Falska prekursorer: Metyldopa. Omvandlas till metyl-NA som ackumuleras i vesiklar som töms på NA. Metyl-NA har även högre affinitet till A2-receptorer än NA varvid substansen kommer stimulera autoreceptorns inaktiveringsmekanism -> minskade nivåer av NA -> vasodilation -> sänkt blodtryck.< 4) Agonister till A2-receptorn (autoreceptorn): Klonidin, en selektiv A2rec.agonist -> verkar inhiberande på frisättning av NA -> vasodilation -> sänkt blodtryck
Välj tre målproteiner i en noradrenerg synaps, som kan påverkas av en läkemedelssubstans och ge en ÖKAD noradrenerg transmission. I svaret ska läkemedelssubstansernas olika verkningsmekanismer ingå. Ange även klinisk indikation 1) Postsynaptiska agonister: Terbutalin, en selektiv b2 agonist mot astma/kol 2) Blockera det aktiva återupptaget(NET) Amitryptilin(TCA) som blockerar återupptag av NA och 5-HT mot despression och panikångest. 3) Blockera MAOa-enzymet. Moklobemid hämmar detta enzym som bryter ner monoaminen noradrenalin mot depression och social fobi.
Hur inaktiveras NA i en noradrenerg synaps? 1. Aktivt återupptag(NET=norephineprine transporter) en monoamintransportör som ansvarar för återupptag av NA 2. MAOa-enzym (intracellulärt) som bryter ner monoaminen noradrenalin 3. COMT(extracellulärt) ett enzym som är involverat i nedbrytning av katekolaminer som DA, NA, Adrenalin
2. Antagonister till β-­‐receptorn har olika kliniska indikationer. Förklara varför β-­‐antagonister används vid följande sjukdomar dvs vilken effekt i organet/vävnaden vill man uppnå med behandlingen. a) Glaukom b) Förklara varför oselektiva β-­ antagonister är kontraindicerade vid astma/KOL.. a) B-blockarare används vid glaukom för att blockera Breceptorerna och sänka det intraokulära trycket i ögat genom att minska produktionen av kammarvattnet. b) tex propanolol är blodttryckssänkande läkemedel som är oselektiv och kan binda till både hjärtats B1-receptorer men även lungornas B2receptorer. Problemet är att de stimulerar till bronkkontraktion vilket är mycket farligt för KOL-sjuka och astmatiker.
Show full summary Hide full summary

Similar

Statistics Equations & Graphs
Andrea Leyden
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
Poetry revision quiz
Sarah Holmes
Using GoConqr to learn Spanish
Sarah Egan
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Talitha Botha
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
Derecho subjetivo según Kelsen
Ha-neul Park
Mapa Conceptual
Jenny Carvajal
FUSIÒN DE SOCIEDADES MERCANTILES
carlos ramirez