Character & Personality

dominikakapusta0
Flashcards by , created about 5 years ago

English Matura (Human) Flashcards on Character & Personality, created by dominikakapusta0 on 10/26/2014.

14
0
0
dominikakapusta0
Created by dominikakapusta0 about 5 years ago
Psych Unit 2 Personality
alexandra.carr
An Inspector Calls: Characters
c7jeremy
Lord of the Flies major characters
Somto Ibeme
Art & Design in Context
Chloe Scott
'Love and Relationships' Poem Themes
Lindis Dixon
Tourism 1
Scott Church
AQA Human Geography
georgie.proctor
Hamlet - Character Analysis
Jess Watts
Religious Studies Key Quotes
darktwilight221
Coastlines 2
Scott Church
Question Answer
Adventurous Lubiący przygody, śmiały, ryzykant
Affectionate Uczuciowy, czuły
Ambitious Ambitny
Amusing Zabawny, dowcipny
Funny Zabawny
Brave Odważny, śmiały, /awanturniczy
Courageous Odważny, śmiały, dzielny
Calm Opanowany, spokojny
Level-headed Opanowany, zrównoważony
Caring Opiekuńczy
Creative Kreatywny
Imaginative Kreatywny, z wyobraźnią
Cheerful Radosny
Considerate Wyrozumiały, taktowny, ostrożny
Sympathetic Wyrozumiały, współczujący, solidarnościowy, sympatyczny
Understanding Wyrozumiały
Curious Ciekawski, ciekawy świata
Inquisitive Ciekawy świata, wścibski
Dedicated Oddany
Devoted Oddany, poświęcony
Demanding Wymagający
Determined Zdeterminowany, zdecydowany
Strong-willed Zdecydowany, silnej woli
Down-to-earth Przyziemny, realista
Realistic Realista
Easy-going Bezproblemowy
Flexible Łatwo dostosowujący się, 'giętki'
Friendly Przyjacielski
Kind Miły, uprzejmy
Nice Miły, 'fajny'
Generous Hojny, dobry
Gentle Delikatny, łagodny, szlachetny
Tender Delikatny, czuły, /drażliwy
Hard-working Pracowity, ciężko pracujący
Busy Pracowity, zajęty
Industrious Pracowity, cięzko pracujący
Honest Szczery, uczciwy
Sincere Szczery, serdeczny
Frank Szczery, otwarty, bezpośredni
Truthful Szczery, prawdomówny
Hospitable Gościnny
Independent Niezależny
Intelligent Inteligentny, pojętny
Bright Inteligentny, bystry, błyskotliwy
Smart Mądry, sprytny, elegancki
Clever Inteligentny, sprytny, zdolny
Lively Żywy
Energetic Żywy, energetyczny
Loyal Lojalny
Mature Dojrzały
Modest Skromny, niepozorny
Obedient Posłuszny
Open-minded Tolernacyjny, otwarty, bezstronny
Tolerant Tolerancyjny
Outspoken Wygadany, szczery, otwarty
Patient Cierpliwy
Polite Miły
Well-behaved Uprzejmy, dobrze wychowany
Punctual Punktualny
Reliable Wiarygodny, żetelny
Responsible Odpowiedzialny
Self-confident Pewny siebie
Self-assured Pewny siebie
Sensible Rozsądny, sensowny, /odczuwalny
Sensitive Wrażliwy, delikatny, czuły
Sociable Towarzyski, przyjacielski, gromadny
Outgoing Towarzyski, ustępujący, wylewny
Strict Surowy
Thoughtful Myślący, rozważny, zadumany
Thrifty Oszczędny
Absent-minded Roztargniony
Aggressive Agresywny
Brutal Agresywny, brutalny
Bad-tempered Wybuchowy, gderliwy
Hot-blooded Wybuchowy
Big-headed Zarozumiały
Boastful Chwalipięta, chełpliwy
Cheeky Bezczelny, zuchwały
Impolite Nieuprzejmy, niegrzeczny
Rude Niegrzeczny, prosty, prymitywny, bezczelny
Competitive Lubiący rywalizację
Cowardly Tchórzliwy
Dishonest Nieszczery, nieuczciwy
Deceitful Kłamliwy, podstępny, zwodniczy
Disobedient Nieposłuszny
Domineering Apodyktyczny, władczy
Bossy Władczy
Dominant Władczy, dominujący, panujący
Dull Głupi, nudny, tępy, nieciekawy
Stupid Głupi
Egoistic Egoistyczny
Selfish Samolubny, egoistyczny
Self-centred Egocentryczny
Extravagant Rozrzutny
Forgetful Zapominalski
Fussy Wybredny, kapryśny
Petty Wybredny, małostkowy
Greedy Chciwy, zachłanny
Gullible Naiwny, łatwowierny
Naive Naiwny
Hypocritical Hipokryta, obłudny
Two-faced Dwulicowy
Impatient Niecierpliwy
Indecisive Niezdecydowany, niestanowczy
Weak-willed Niezdecydowany, słabej woli
Lazy Leniwy
Idle Leniwy, bezczynny
Lenient Pobłażliwy, łagodny, wyrozumiały (negatywnie)
Mean Wredny, skąpy, /nędzny, ubogi
Stingy Skąpy, chytry
Malicious Mściwy, złośliwy
Moody Humorzasty, zmienny
Changeable Zmienny, niestały, humorzasty
Narrow-minded Nietolerancyjny, zaściankowy, ciasny, ograniczony umysłowo
Intolerant Nietolerancyjny
Nosy Wścibski
Obstinate Uparty, zawzięty, niepoprawny
Stubborn Uparty
Prejudiced Uprzedzony, nieprzychylny, nietolerancyjny, przesądny
Proud Dumny
Pushy Natarczywy, natrętny
Quarrelsome Kłótliwy, zadziorny
Ruthless Bezlitosny, bezwzględny, okrutny
Cruel Okrutny
Secretive Skryty, tajmeniczy
Shy Nieśmiały, wstydliwy
Reserved Powściągliwy, skryty, zamknięty, zarezerwowany
Spoilt Rozpieszczony, zepsuty
Talkative Gadatliwy, rozmowny (raczej negatywnie)
Thoughtless Bezmyślny, lekkomyślny, nierozważny
Timid Bojaźliwy, nieśmiały, wstydliwy, zahukany
Touchy Drażliwy, obrażalski
Unreliable Nierzetelny, niepewny, niesolidny
Vain Próżny