ORD, Kap. 2 Januari är årets mest underskattade månad (B2+C1, orange)

Description

Flashcards on ORD, Kap. 2 Januari är årets mest underskattade månad (B2+C1, orange), created by Helen Sjoberg on 07/16/2019.
Helen Sjoberg
Flashcards by Helen Sjoberg, updated more than 1 year ago
Helen Sjoberg
Created by Helen Sjoberg almost 5 years ago
137
1

Resource summary

Question Answer
antyda flyktigt omnämna, nämna i förbigående, ge en vink om; låta förstå, insinuera, låta påskina / tyda på, indikera, peka på, vara ett tecken på, vittna om, avslöja, visa, signalera
bedra (även bedraga) narra, lura, bluffa, skoja / vilseleda, vilseföra, dupera, föra bakom ljuset / svika, gäcka, förråda / vara otrogen mot, vara trolös mot / bedra sig, missräkna sig, ta fel
betrakta se på, beskåda, titta på, iaktta, åskåda, skåda / ta under övervägande, studera bedöma, anse
deppig (vardagligt) deprimerad, nedstämd, betryckt, ledsen, nere, håglös, bedrövad, sorgsen och hängig
det förflutna historia
drabba träffa, råka / hända, angripa, gå ut över, hemsöka / drabba samman (ihop) mötas i strid, börja slåss / drabbas av råka ut för, utsättas för, åka på, lida av något
ett felsteg felaktigt steg, feltramp / förvillelse, försyndelse, misstag / synd, snedsprång, vänsterprassel, otrohet
förtjäna tjäna ihop, tjäna, skaffa sig lön, få som lön, förvärva, få i vinst, vinna, håva in / vara värd, vara förtjänt av
förutsatt att ifall, under förut­sättning
kliva ofta med partikel som an­ger rörelse­riktning, t.ex.av, fram, i, in, upp, ur gå med långa, yviga steg gärna upp­för ngt, ofta mödosamt,
knarra ge i­från sig ut­dragna, dova friktionsljud - t.ex. dörren eller golvet knarrar, gnissla, knorra / muttra, gnälla
lam utan rörelseförmåga, orörlig, stel, förlamad, lytt, handikappad / svag, matt, kraftlös, oengagerad
löpa risk riskera, sätta på spel, våga
en misär mycket dåliga levnadsförhållanden, elände, nöd, lidande, fattigdom, armod, umbäranden, olycka
moddig slaskig, sörjig, gyttjig
nedstämd (eller nerstämd) dyster, ledsen, sorgsen, bedrövad, nedslagen, modfälld, betryckt, beklämd, nedtryckt, smådeppig, deppig, deprimerad, mörk
någonsin vanligen i nekande el. frågande ut­tryck vid ngn tid­punkt hit­tills el. i fram­tiden, alls, överhuvudtaget
oöverskådlig o­möjlig att få en över­blick över på grund av o­ordning, stort om­fång e.d.
ett plagg klädesplagg, klädespersedel, kläder, dräkt, mundering
raljera skämta, gäckas, skoja, småretas, förlöjliga, skämta på ett ironiskt och respekt­löst sätt
räkna ut kalkylera, komma fram till (visst siffer­värde) genom tanke­arbete / förklara (ned­slagen boxare) besegrad sedan han/hon inte kunnat resa sig i tid
ett samvete inre röst, rättskänsla, ansvarskänsla, moral, inre, hjärta, mage
en sannolikhet trolighet, antaglighet, rimlighet; utsikt, chans, odds
en skuld förvållande, förskyllan, fel, ansvar, orsak; överträdelse, synd, orätt / gäld, lån, lånad penningsumma, skuldbelopp; förbindelse, skyldighet
skylla stå i skuld, vara skyldig / skylla på 1. kasta skulden på, ge skulden 2. beskylla, anklaga, hålla ansvarig; skylla sig själv stå sitt kast, ta följderna av sitt handlande
snegla titta från sidan, kasta sidoblickar, titta förstulet
täppa igen stänga igen
underskattad värdera för lågt, ta för lätt på, förringa, undervärdera
usel mycket dålig, värdelös, eländig, bedrövlig, bristfällig, undermålig, klandervärd, förkastlig, miserabel, erbarmlig, ynklig, arm, kass, skral, tarvlig, gemen, lumpen, nedrig
vända (verb) vrida, svänga, snurra, rotera, ändra läge; ändra riktning, rikta, styra, flytta om, skifta / gå tillbaka, återvända; vända sig 1. inta ett annat läge, vrida sig, välta, rulla runt 2. förändras, skifta / vända sig till söka kontakt med, anlita, konsultera
återigen på nytt, åter, ännu en gång, ånyo, omigen, igen / å andra sidan, däremot
Show full summary Hide full summary

Similar

Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
Macbeth cards
gregory.rolfe
Magnetism
joan.march
Study Schedule- this week (1)
Lavinia Hayde
All Edexcel GCSE PE key terms
Millie Berrett
How Villainy is Depicted in Macbeth
scarletsnow491
Edexcel Additional Science Biology Topic 1- Genes and Enzymes
hchen8nrd
Physics GCSE equations unit 1
James Howlett
Organic Chemistry
Megan Tarbuck
el centro comercial
Pamela Dentler
SFDC App Builder 1 (126-150)
Connie Woolard