Idiomau

A Hitchcock
Flashcards by A Hitchcock, updated more than 1 year ago
A Hitchcock
Created by A Hitchcock over 5 years ago
15
0

Description

GCSE Welsh (Gramadeg) Flashcards on Idiomau, created by A Hitchcock on 03/28/2015.

Resource summary

Question Answer
A'i wynt yn ei ddwrn Mae Cat a'i wynt yn ei dwrn ar ôl mynd i'r gampfa.
Man a man Dydw i ddim yn cael gwersi yfory, felly rydw i'n man a man yn aros yn gwely.
Ar y blaen Mae Amy yn eistedd ar y blaen o Erin yn y ddosbarth.
Crynu yn ei sgidiau Mae Cat yn crynu yn ei sgidiau pan mae hi'n weld clown.
Ar ei ben ei hun Mae Ellis yn hoffi ysgrifennu ar ei ben ei hun ar y bryniau.
Gwneud ei orau glas Mae Freddi yn trio i wneud ei orau glas yn ei arholiadau.
Wrth ei fodd Mae Harri yn wrth ei fodd gyda nofio.
Ar bigau'r drain Mae Lleon ar bigau'r drain am ei ddiagnosis yn yr ysbyty.
Cael ei weld Mae Ollie wedi cael ei weld yn y caffi.
Ddim hanner call Mae Sadie ddim hanner call pan mae hi'n twyllo yn ei arholidau.
Ar ei golled Mae Sam ar ei golled pan mae ei fam yn marw.
Ar ben Mae fy arholiadau ar ben yn Mai.
Uchel ei gloch Mae fy chwaer bach yn uchel ei gloch.
Ail law Mae fy hoff ffrog yn dod o siop ail law.
Gwenu o glust i glust Mae fy chwaer bach yn gwenu o glust i glust ar Ddydd Nadolig.
Unwaith ac am byth Mae fy nhaid wedi stopio yn ysmygu unwaith ac am byth.
Gwell hwyr na hwyrach Mae'r cwningen gwyn yn wedi cyrraedd te parti, gwell hwyr na hwyrach.
Yma ac acw Mae hi wedi byw yma ac acw dros y blynedd.
Arllwys y glaw Mae hi'n arllwys y glaw, heddiw.
Cyn bo hir Mae hi'n haf cyn bo hir
Hen bryd Mae hi'n hen bryd mae fy chwaer yn dysgu i gyfrif.
Mae hiraeth arno Mae hiraeth arno i weld ei fam yn ysbyty.
O ddrwg i waeth Mae iechyd Mia yn mynd o ddrwg i waeth.
Ar ben ei gilydd Mae'r llyfrau ar ben ei gilydd ar y silff.
Codi ofn ar Mae storiâu ysbrydion yn codi ofn ar yn Sadie.
Mae'n dda ganddo fe Mae'n dda ganddo fe i fynd adref ar ôl gwiliau hir.
Mae hi wedi canu arna i Os dydw i ddim yn wneud da yn fy arholiadau mae hi wedi canu arna i.
Rhag ofn Rhaid i mi yn rhedeg yn y bore rhag ofn rydw i'n colli y bws.
Dysgu ar gof Rydw i angen i ddysgu ar gof fy idiomau.
Ar gael Rydw i'n ar gael i mynd i'r sinema gyda Amy ar Ddydd Sadwrn.
Dal ati Os rydw i'n pasio fy arholiadau, rhaid i mi dal ati ac yn ddysgu popeth.
Gorau po gynta Rydw i eisiau i fynd adref, gorau po gynta.
Rhoi'r gorau Rydw i eisiau roi'r gorau siocled ar gyfer Grawys.
O'r golwyg Rydw i wedi colli fy allweddi felly maen nhw'n o'r golwyg.
Bob amser Rydw i'n nerfus bob amser rydw i'n mynd ar cam.
Dro ar ôl tro Rydw i'n cysgu trwy fy larwm dro ar ôl tro.
Dweud y drefn wrth Rydw i'n dweud y drefn wrth fy chwaer pan mae hi'n ddrwg.
Mae hi ar ben Mae hi ar ben pan mae'r chwythu yn chwiban.
Gwneud y tro Rydw i'n gwneud y tro gyda ffliwt ail law.
Gair am air Rydw i'n gwybod y Harry Potter lyfrau gair am air.
Ar bob cyfrif Wrth gwrs rydw i'n hoffi i fynd siopa gyda ti, ar bob cyfrif.
Yn awr ac yn y man Rydw i'n hoffi i gael cludfwyd yn awr ac yn y man.
Pwyso a mesur Rydw i'n pwyso a mesur cyfleoedd Cymru yn y Rygbi cyn bob gêm.
Show full summary Hide full summary

Similar

Welsh Past Tense Phrases
Keera
Welsh Future Tense Phrases
Keera
Welsh
dracoco13
Welsh Tenses
Beth Lloyd Davies
Ffatri'n Cau
A Hitchcock
Welsh Revision Topics
HanzaBannanza
Ffatri'n Cau - Arddull y Gerdd
A Hitchcock
Technoleg
10bhearne
Cadw'n iach a heini
10bhearne
Welsh Oral Examination
10bhearne