Ffatri'n Cau

A Hitchcock
Mind Map by A Hitchcock, updated more than 1 year ago
A Hitchcock
Created by A Hitchcock almost 5 years ago
4
0

Description

GCSE Welsh (Barddoniaeth) Mind Map on Ffatri'n Cau, created by A Hitchcock on 03/28/2015.

Resource summary

Ffatri'n Cau
1 Barn am y gerdd
1.1 Rydw i'n meddwl mai y prif thema'r gerdd gyda diweithdra
1.2 Ysgogi'r meddwl
1.3 Yn cyfeiriadau problemmau real
1.4 Technegau diddorol
1.4.1 Cylch - Yn dechrau gyda'r dyn, yn dod i ben gyda'r dyn
1.4.1.1 Ddangos cylch - yn ddigwydd dro ar ôl tro
1.5 Dda achos mae hi'n ddangos ei bod hi'n gallu'n ddigwydd i unrhyw un
1.6 Creadigol
1.7 Mwd y gerdd yn trist
2 Sut rydw i'n ymwneud
2.1 Modryb
2.1.1 Colli ei swyddfa
2.1.2 Does y cwmni ddim yn gallu'n forddio i talu hi
2.1.3 Gwisgo dillad ail law
2.1.4 Bywyd rhad fel Aldi
2.2 Tad
2.2.1 Brymbo Stealworks
2.2.2 Ffactri'n cau
2.2.3 Os roedd o'n wedi bod gweithio acw pan mae'r ffatri'n cau...
2.2.3.1 Llai arian
2.2.3.2 Dim breintiau
2.2.3.3 Gwael
2.3 Mam
2.3.1 Yn feichiog gyda fy chwaer
2.3.2 Gadael ei swydd
2.3.3 Swydd drwg
2.3.4 Llai arian
3 Problemmau y gerdd
3.1 Diweithdra
3.1.1 Pobl yn colli eu swyddfa
3.1.2 Dim helpu
3.1.2.1 Cyfrifoldeb y llywodraeth i rhai pobl swyddfa newydd
3.1.2.2 Pobl yn anwybyddu
3.1.2.3 Defnydd pethau i wrthdynnu
3.1.2.4 Stopio yn anwybyddu ac yn gweithredu
3.2 Arall
3.2.1 Llawer o problemmau arall s'yn anwybyddu
3.2.1.1 Yfed dan oed, ysmugu, cyfurriau
3.2.1.1.1 wedi gweld hi'n cyntaf law
3.2.1.1.2 Llawer o fy ffindiau
3.2.1.1.3 Dylai'r llywodraeth...
3.2.1.1.3.1 Darparu mwy canolfan hamdden, gweithgareddau
3.2.1.1.3.2 Cyflwyno mwy mesuriadau i stopio
3.2.1.2 Trosedd
3.2.1.2.1 Mae yna llawer o dresedd yn y byd
3.2.1.2.2 Fel arfer, mae yna stori mawr am enwog ar cyntaf tudalen
3.2.1.2.3 Storiâu trosedd yn fach
4 Casgliad
4.1 Effaith o ddiweithdra
4.2 Teimlo empathi
4.3 Yn ddealus
Show full summary Hide full summary

Similar

Welsh Past Tense Phrases
Keera
Welsh Future Tense Phrases
Keera
Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Weimar Revision
Tom Mitchell
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
9 History- The Treaty of Versailles
melgallagher
Physics Revision
Tom Mitchell
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
French -> small but important words for GCSE
georgie_hill
New English Literature GCSE
Sarah Egan
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary