Ιστορία Α'  Γυμνασίου - Νεολιθική Εποχή

antonios loizides
Flashcards by antonios loizides, updated more than 1 year ago
antonios loizides
Created by antonios loizides almost 7 years ago
1288
0

Description

Flashcards on Ιστορία Α'  Γυμνασίου - Νεολιθική Εποχή, created by antonios loizides on 10/16/2013.

Resource summary

Question Answer
Ειδώλιο Νεολιθικής Εποχής Ελλάδας
Τρόπος ζωής Παλαιολιθικού Ανθρώπου Κυνηγός Νομάς Τροφοσυλλέκτης
Χαρακτηριστικά - Τρόπος Ζωής Νεολιθικού Ανθρώπου Έχει μόνιμη κατοικία Κατασκευάζει Αγγεία Είναι Γεωργός Είναι Κτηνοτρόφος
Τούμπα και Μαγούλα Τεχνητοί Λοφίσκοι σε Μακεδονία και Θεσσαλία, κατά τη Νεολιθική Εποχή, πάνω στους οποίους έκτιζαν οικισμούς.
Νεολιθικός Οικισμός Χοιροκοιτίας (για περιγραφή, υλικά κτλ από το βιβλίο Ιστορίας της Κύπρου)
Τρόπος Ταφής κατά τη Νεολιθική Εποχή στην Κύπρο: Συνεσταλμένη - Εμβρυική Στάση, με μια πέτρα τοποθετημένη στο στήθος και κτερίσματα (προσωπικά αντικείμενα). Αυτός ο τρόπος ταφής δείχνει Νεκροφοβία και Πίστη στην άλλη ζωή.
Αγγείο Νεολιθικής Εποχής της Κύπρου με κτενιστή διακόσμηση
Αγγείο Νεολιθικής Εποχής Ελλάδας
Σταυρόσχημο Ειδώλιο ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗΣ Εποχής της Κύπρου. Τα ειδώλια τόνιζαν ιδιαίτερα τη σημασία της γυναίκας ως σύμβολο γονιμότητας - μητέρα φύση - μάνα γη
Τύποι Ανθρώπου - ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΚΑΝΟΣ ΟΡΘΙΟΣ ΣΟΦΟΣ ΣΟΦΟΤΑΤΟΣ (ΣΕΛ 6 ΒΙΒΛΙΟΥ, 1 η Παράγραφος)
Show full summary Hide full summary

Similar

Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
MAPA CONCEPTUAL FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION
JULIO CONSTANTINO MONTERO LIMAYLLA
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
LUIS ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Inglés - Verbos Compuestos II (Phrasal Verbs)
ALLISSON LABRE VALERO
EDUCACIÔN ESPECIAL
MARIA FELIX JAEN NEBLINA
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Sara Pinzón Villada
Clasificacion de los Indicios
Valery Villa Lora
Técnicas para manejo de conflictos
José Reyes
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
BASES EPISTEMOLOGICAS
alba yolanda gonzalez florez