תרבות נעורים וצריכה -מושגים בסוציולוגיה

Description

Sociology Flashcards on תרבות נעורים וצריכה -מושגים בסוציולוגיה, created by חגית כהן on 01/10/2021.
חגית כהן
Flashcards by חגית כהן, updated 2 months ago
חגית כהן
Created by חגית כהן over 3 years ago
787
0

Resource summary

Question Answer
תרבות חומרית מוצרים גשמיים שבני האדם יוצרים. התרבות החומרית מייצגת את רמת ההתפתחות הטכנולוגית של החברה, אך ניתן ללמוד ממנה גם על ערכי החברה
תרבות לא חומרית מרכיבים בלתי מוחשיים של התרבות, כמו אמונות וערכים של בני התרבות
ערך .אידיאל, אמת מידה מוסרית ערכים קובעים מה נכון/מוסרי בחברה מסויימת הערכים מנחים התנהגות
סולם ערכים דרוג של ערכים על פי מידת חשיבותם בתרבות מסוימת או אצל אנשים מסוימים
קונפליקט ערכים מצב בו יש התנגשות בין שני ערכים או יותר הנמצאים בראש סולם הערכים בחירה בערך אחד, משמעותה ויתור על הערך השני
נורמות כללי התנהגות בחברה מסוימת. תרגום הערכים לפעולות
סנקציה תגובה חיובית/שלילית פורמלית/לא פורמלית לקיומה או אי קיומה של נורמה
נורמות ציווי יסוד (מורס) נורמות בסיסיות בכל החברות אי ציות להן נחשב פגיעה חמורה בחברה ובסדר החברתי הסנקציות עליהן בדרך כלל חמורות
נורמות אורחות העם (פולקוויז) נורמות שאי ציות להם אינו נחשב פגיעה חמורה בסדר החברתי והסנקציה עליהן חמורה פחות
סמל דבר מה המייצג דבר אחר בעל משמעות רגשית או רעיונית באופן שמוסכם על אנשים בקבוצה מסוימת
שפה מדוברת מערכת הסמלים החשובה ביותר ורכישתה חיונית ביותר לאדם בחברה. השפה מאפשרת לנו לתקשר, מעצבת את החשיבה ויוצרת הבחנה בין קבוצות חברתיות שונות
סטטוס מקומו של אדם בחברה או מעמדו המוכר על ידי אחרים בחברה
מערך סטטוס מכלול הסטטוסים שיש לאדם
סטטוס שיוכי סטטוס שהאדם קיבל מלידה או ללא בחירה
סטטוס הישגי סטטוס שאדם זכה בו מבחירה או ממאמץ
תרבות משנה יחידה תרבותית בעלת מאפיינים תרבותיים המייחדים אותה מן התרבות הכללית, ובעלת מאפיינים משותפים הקושרים אותה אל התרבות הכללית
גלובליזציה זרימת מידע ומסחר ללא גבולות בין מדינות בעולם ויצירת תלות ושילוב בין חברות בעולם. "האחדה" של התרבות העולמית
תרבות צריכה יצור המוני של סחורות ושירותים אחידים, חלק מהתופעות החברתיות והתרבותיות בחברה המודרנית יש לכך השפעה על התפתחות הזהות החברתית, פסיביות ופגיעה באינדיבידואליות
אתנוצנטריות גישה הרואה בתרבות שלי טובה יותר ושופטת תרבויות אחרות
יחסיות תרבותית גישה שמעריכה כל תרבות לפי אמות המידה שלה ללא שיפוטיות
מורטוריום (שמיטת חובות) תקופה בה המתבגר מתנסה ומגבש את זהותו
מורטוריום מתמשך המתבגר מסיים את תקופת ההתבגרות עם בילבול וזהות לא מגובשת, יש לכך השפעה על עתידו
איש שוליים סטטוס בו נמצא המתבגר - אינו ילד ועדיין אינו בוגר מצב המייצר בילבול וקונפליקטים
תרבות לוקלית (לוקליזציה) מאפייני התרבות המקומית המייחדים אותה מהתרבות העולמית
גלוקליזציה אימוץ תרבות עולמית תוך שמירה על מאפיינים מקומיים
פנאי מזדמן פעילות או בילוי שאינם מתוכננים
פנאי רציני פעילות משמעותית לאורך זמן, מאופיין בהתמדה, מאמץ, תועלת, אתוס ייחודי קריירה והזדהות עמוקה
קבוצת השווים קבוצה חברתית המורכבת מבני אדם בני אותו גיל ואותו סטטוס ותחומי ענין משותפים
קבוצת התייחסות קבוצה שהאדם אינו שייך אליה אך מתייחס לערכים ולנורמות שלה על מנת להעריך את מצבו
פיקוח חברתי בלתי פורמלי מחוות יומיומיות בין אנשים באופן לא רשמי שמטרתן לעודד ציות לנורמות
פיקוח חברתי פורמלי תגובות של גורמים רשמיים שמטרתן לעודד ציות לסמכות
סטייה חברתית כל התנהגות החורגת מהנורמה המקובלת יכולה להיות ביחס לזמן, מקום, נסיבות חב' ותרבות
רשת חברתית מכלול הקשרים והיחסים של פרט עם אחרים, שאיתם יש לו מידה משתנה של פעילות גומלין
רשת חברתית צפופה קשרים חזקים - קשרים אישיים של האדם עם סביבתו הקרובה, משפחה או חברים קרובים
רשת חברתית רופפת קשרים חלשים - מתייחסים לקשרים שבין אדם לבין אנשים שלא שייכים למעגל הקרוב שלו
הון תרבותי הצטברות ידע, התנהגויות וכישורים המשקפים את מעמדו החברתי של האדם
הון סמלי המעמד והיוקרה שמייחסים למעמד נעלה בחברה
הון כלכלי משאבים חומריים
הון חברתי הקשרים החברתיים שיש לאדם
הביטוס אוסף ההתנהגויות, ההרגלים, הכישורים, הנטיות וההעדפות שאדם רוכש במהלך חייו
שעתוק חברתי העתקה של מבנה חברתי מסוים מדור אחד לבא אחריו
ניעות חברתית יכולת של אדם או משפחה לשנות את מעמדם הכלכלי-חברתי
זהות המאפיינים הייחודים של האדם הנרכשים ומתפתחים במשך חייו תוך כדי יחסי הגומלין עם סביבתו
זהות משנה מרכיב ייחודי ספציפי בתוך הזהות הכללית, מתייחס לסטטוס מסוים/תפקיד
זהות דיגיטלית דמות בה משתמש האדם על מנת להזדהות בזמן יצירת קשרים באמצעות הרשת
סוכן חיברות גורמים אנושים או לא אנושיים המתווכים בין האדם לחברה ומלמדים את האדם את הערכים והנורמות של חברתו
סוכן חיברות ראשוני דמות או קבוצה משמעותית בתהליך החיברות, האחראית לעיצובה הבסיסית של הזהות, תוך התייחסות למכלול תחומי החיים
סוכן חיברות משני גורם בתהליך החיברות, האחראי לעיצוב תחום ספציפי בזהות
אחר משמעותי אדם בעל השפעה על האחר
מובילי צריכה כלי התקשורת ההמוניים מסייעים להתפשטות של הצריכה כערך מרכזי בחברת השפע המערבית
סמלי סטטוס אמצעים מוחשיים כמו תגים/אביזרים המעידים על סטטוס האדם
צרכים מדומיינים צרכים שאדם אינו זקוק להם, "חש" שהוא חייב מוצרים אלו על מנת לחיות יותר טוב
צריכה סימבולית רכישה של מוצרים ומותגים בגלל מה שהם מייצגים
Show full summary Hide full summary

Similar

Sociology: Crime and Deviance Flash cards
Beth Morley
Functionalist Theory of Crime
A M
Sociology - Crime and Deviance - Feminists
josaul1996
The Functionalist perspective on education
Phoebe Fletcher
Sociology for the MCAT
Sarah Egan
Realist Theories
A M
Research Methods
cheyenne warwick
KEY CONCEPTS & CHOICE OF METHOD SCLY2
ashiana121
Control, Punishment & Victims
A M
Ethnicity, Crime & Justice
A M
Sociology Key Words
kazoakley