ใ = sara-ai words

Description

ใ = sara-ai words
Kimiko Wadriski
Flashcards by Kimiko Wadriski, updated more than 1 year ago
Kimiko Wadriski
Created by Kimiko Wadriski almost 9 years ago
10
0

Resource summary

Question Answer
ผู้ใหย่ poo yai = adult
ผ้าใหม่ pah mai = new cloth
ให้ hi = give
สะใภ้ sapai = daughter-in-law
ใช้ shi = use
ใฝ่ใจ fai jai = pay attention
ใส่ sai = wear or put in
หลงใหล longlie = compelled to
ใคร krai = who
ใคร่ kraii = request or sex drive
เรือใบ rrua bai = yacht
น้ำใส nam sai = clear noodle water
ใดๆ dai = anything anywhere
ใน ni = in
ใช่ chai = yes
ใต้ dtie = under
ใบ้ bai = mute
ใบ้หน่อยสํ bai noi see = give me a clue
เป็นใบ้หรอ bpen bai rror = can’t you speak
ใยบัว yai booah = lotus plant stem
ใกล้เคียง gliakeeyung = close/almost
ใกล้แล้ว glialeeow = close/almost
Show full summary Hide full summary

Similar

Learn Thai_BowThai_Number
Kusuma Bowthai
Learn Thai_BowThai_tongue twisterไทย
Kusuma Bowthai
General ICT Quiz
Jade Fantom
transition metals
Ella Wolf
A2 Level OCR: Communication & Homeostasis
Ollie O'Keeffe
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
Biology B2.3
Jade Allatt
Business Management Exam Review Quiz
emily_hill
PSBD TEST 1
amrik.sachdeva
Conclusion Paragraph
Amber Carter
Romeo and Juliet Key Quotations
Rachel Sheppard