Markedssegmentering og Posisjonering

Britt Adrichem
Flashcards by Britt Adrichem, updated more than 1 year ago
Britt Adrichem
Created by Britt Adrichem almost 6 years ago
21
0

Description

Kapittel 9 og kapittel 10

Resource summary

Question Answer
Markedssegment Kundegruppe med omtrent de samme behovene
Nevn de 4 viktigste segmentvariablene som Kotler nevner. 1. Geografisk segmentering 2. Demografisk segmentering 3. Psykografisk segmentering 4. Atferdsmessig segmentering
Geografisk segmentering Markedet deles inn i forskjellige geografiske enheter som land, regioner, fylker, byer, nabolag
Demografisk segmentering Markedet deles inn gjennom variabler som feks. Kjønn, familiestatus, alder, nasjonalitet, religion, inntekt, yrke, utdannelse, etnisk opprinnelse, sosial klasse osv.
Psykografisk segmentering Markedet deles inn på grunnlag av livsstil, personlighet og verdier.
Atferdssegmentering Markedet deler inn kundene etter de deres kunnskaper om, holdninger til, bruk av og respons på et produkt. Her er faktorer som anledning, brukshyppighet og lojalitetsstatus viktige.
Målrettet markedsføring involverer tre aktiviteter, hvilken? 1. Markedssegmentering 2. Målgruppeutvelgelse 3. Produktposisjonering
Posisjonering "Å utforme bedriftens tilbud og image slik at den får en særegen plass i målgruppens bevissthet."
Tre verdidisipliner innen posisjonering Treacy og Wiersma. 1. Produktlederskap (basert på teknologi) 2. Stor driftssikkerhet (basert på pålitelighet) 3. Kundenærhet (
Show full summary Hide full summary

Similar

An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
SFDC App Builder Quizlet (Dez version)
chris fernandez
1PR101 2.test - Část 11.
Nikola Truong
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joset Brito
INVENTARIOS COLABORATIVOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
YIMAURA CIFUENTES
Readings para Preparar el First Certificate (I)
Bilge Nur
DIDÁCTICA
Juan Cruz Alonso
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
deinis daza
GCSE REVISION TIMETABLE
Garcia V Arul
BAS1 Übungsfragen
Simeon Mihaylov