An Timpeallacht (Foclóir)

Sarah Egan
Flashcards by , created over 3 years ago

Irish vocab, useful to revise for oral exam or prepare essay responses related to the Environment.

3696
14
1
Sarah Egan
Created by Sarah Egan over 3 years ago
Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht
Kate Nevin
Colscaradh
Davina Fogarty
L'environnement
Bryony Whitehead
US Graduate Schools by Course
SAT Prep Group
Geography Section 1 (Rivers and Coasts)
Beth Goodchild
Statistics Key Words
MrOMeara
Na dathanna/ the colours
Sarah Egan
Irish Oral 2016 Picture Sequence 1: Bua sa Chomórtas Raidió
Sarah Egan
Irish Oral 2016 Picture Sequence 2: Tá sé in am tosú ag obair!
Sarah Egan
Recycling Vocabulary
Tatiana Ortega
Question Answer
An timpeallacht The environment
Truailliú Pollution
Truailliú tionsclaíoch Industrial pollution
Monarcha Factory
Farraige Sea
Coill Forest/woods
An t-atmaisféar The atmosphere
Aer Air
Gluaisteán Car
Athrú aeráide Climate change
Triomach Drought
Tuile Flood
Báisteach Rain
Dumpáil To dump
Bruscar Rubbish
Fuinneamh Energy
Caomhnú Conservation
Téamh domhanda Global warming
Athchúrsáil Recycle
Fadhb Problem
Réiteach Solution